Greenfoot Mikrostabilt Silage

förbättrad kvalitet och hållbarhet på ensilageFörbättring av aerob stabilitetmer prestanda från grundflödetökar djurens välbefinnandeOm Mikrostabilt Silage:Gree


 


 • förbättrad kvalitet och hållbarhet på ensilage
 • Förbättring av aerob stabilitet
 • mer prestanda från grundflödet
 • ökar djurens välbefinnande


Om Mikrostabilt Silage:

Greenfoot Mikrostabilt Silage är bruksfärdig att använda som ensilagetillsats för att förbättra ensilagets kvalitet och hållbarhet. Mikrostabilt Silage är väl beprövat, effektivt och 100% naturligt. 

Mikrostabilt Silage innehåller homofermentativa och heterofermentativa mjölksyrabakterier som anpassar sig perfekt till de olika förhållandena på grödan och i silon. Detta uppnår en snabb jäsningsprocess och hög aerob stabilitet. Även under ogynnsamma förhållanden på grund av väder eller förändringar i gräsets näringsinnehåll, till exempel vid en tredje eller fjärde klippning, erhålls högkvalitativt ensilage som lätt konsumeras av djuren.

 

Fördelar i korthet:

 • Snabb pH-sänkning 
 • Hög aerob stabilitet
 • Ingen återuppvärmning 
 • God mat som uppskattas av djuren
 • Mer prestanda från grundflödet 
 • Hög smältbarhet av fodret
 • Enligt definitionerna av DLG kan Greenfoot Stabilt Silage tilldelas verkningsriktning 2 (medel för att förbättra aerob stabilitet).
 • Lämplig för ekologisk djurhållning, testad av ABCert.
 • Greenfoot Stabilt Silage finns med i insatslistan för ekologiskt jordbruk i Tyskland (FiBL) och i insatskatalogen för ekologiskt jordbruk i Österrike (infoXgen). 

 

Rättslig situation:

Ensilagetillsatser omfattas av djurfoderlagstiftningen. Greenfoot Mikrostabilt Silage innehåller definierade mikroorganismstammar som för närvarande är godkända som tillsatser för detta användningsområde enligt direktiv 70/524/EEC och övergångsförordning EC 1831/2003.


Relaterade produkter

Greenfoot

Greenfoot var först med att introducera effektiva mikroorganismer i Sverige år 2005. Sedan dess har vi verkat för att sprida kunskapen om möjligheterna med goda mikroorganismer för olika användningsområden.

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Payment with Apple Pay Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna Payment with Swish

© 2024 Greenfoot