Här har vi samlat tips, råd och recept för användning av EM. 

Hur använder man EM? Det finns nästan oändligt med olika sätt man kan använda EM på. Här har vi samlat några av våra sätt, och fler tips finns i bloggen. Först kommer allt vi samlat om Trädgård, sedan följande områden: Hälsa, vatten, lantbruk, hem & hushåll, djur och recept. 

Klimatsmart Bokashikompost
-Förvandla ditt matavfall till jord

Med Bokashi kan du enkelt och snabbt förvandla ditt matavfall till näringsrik jord som växter och natur mår bra av.  Ett perfekt kretslopp och en riktig insats för din trädgård och miljön.  På bara några veckor blir matavfallet till jord.Du kan ta hand om allt ditt köksavfall och göra ett mycket bra kompostmaterial av det direkt i köket i en Bokashihink. På samma gång återför du värdefulla näringsämnen och ökar mikrolivet i jorden.  Bokashiprocessen binder kolet i komposten och gör att du slipper dålig lukt och nedbrytningen sker snabbare! Bokashi är en av de största insatserna man som enskild person kan göra för miljön. På köpet växer det så att det knakar.

De levande mikroorganismerna gör det naturligt, ekologiskt, från grunden.
 
Mikroferm kan användas i jorden för att öka mikrolivet och skapa en god kultur för alla växter. Mikroferm är också mycket bra att spraya utspätt på plantor för att minska angrepp och sjukdomar. Mikroorganismerna skapar en skyddande hinna av goda bakterier på växterna, som då står emot angrepp av virus, svampar och skadedjur. 


Kom i-gång med bokashi
Bokashi är fantastiskt! Med hjälp av denna enkla metod kan du ta tillvara allt ditt köksavfall och återföra näringsämnena som levande material till jorden - en superinsats för miljön.

Det du behöver är bokashikli, som du kan köpa färdigt eller tillverka själv, och ditt eget köksavfall. Vi rekommenderar även en s.k. Bokashihink som är lufttät (fermentationen ska ske utan syre) och har en kran för att tappa av den vätska som bildas under processen (materialet i hinken får inte bli för blött). Denna vätska är dessutom ett helt fantastiskt flytande gödningsmedel; använd 1 dl per 10 l vatten.

Gör så här:

 • Hacka eller klipp ner ditt organiska köksavfall lite grand för att förbättra processen.
 • Strö lite Bokashikli i hinkens botten.
 • Lägg på färskt och avrunnet köks-avfall. (Kulturen får inte bli för blöt)
 • Strö över Bokashikli - 1-2 msk per liter köksavfall. 
 • Packa ordentligt. Det ska inte vara för mycket luft emellan. Stäng hinkens lock. 
 • Tappa av jäsningsvätskan regelbundet. Kom ihåg att den är ett fantastiskt flytande gödningsmedel (används 1:100 dvs 10 ml/l vatten, det går även att späda ut till 1:500 om man ger i varje vattning) Om du inte har användning för den som det, kan du bara hälla den i avloppet  - då äter dina nya mikrovänner rent avloppsrören så småningom.
 • När hinken är full får den stå i rumstemperatur (och utan direkt solljus) i 2 - 3 veckor, tills det slutar avge vätska - då är den klar att använda. Nu luktar den angenämt syrligt. (Det är därför vi rekommen-derar två hinkar - när den ena jäser klart, använder man den andra.)
 • På vintern kan du sen lagra den färdiga Köksbokashin i plastbehållare med lock eller plastsäckar som du försluter lufttätt. Har du en jordkällare, så är den idealisk. Det bör i alla fall lagras svalt, för att de Effektiva Mikroorganismerna är mindre aktiva då - de ska jobba i din jord först till våren! För den som har möjlighet till det är torkning av köksbokashin ett bra alternativ.
 • Köksbokashin kan grävas ner i jorden allt eftersom den blir klar under den varma årstiden och så länge jorden inte är frusen. Man kan även förbereda odlingskärl och krukor genom att fylla dem med 1/3 färdigjäst bokashiavfall och 2/3 jord. Ett annat alternativ är att varva bokashi med jord i stora baljor med lock. Ställer du dem i t.ex. ett garage eller i en källare har du näringsrik planteringsjord och krukjord till våren. .

I växande gröda görs fåror mellan raderna med minst 20 cm avstånd till växterna. Bokashin strös i fårorna och täcks över. Bokashin kan också med fördel grävas ner runt träd och buskar. Man uppskattar en cirkel på marken som motsvarar grenverkets storlek och spadar ner bokashin fördelat på hela cirkeln.Varför är  Bokashi så bra för miljön?

Ju rikare mikroliv i markerna desto högre avkastning av grödor och skog. Mikrolivet i markerna är den grundläggande förutsättningen för växternas ämnesomsättning. Arbetet i trädgården börjar med jordvård. Om jorden är frisk, dvs full av liv, kan rötterna gro och plantorna ha god tillgång till näringsämnen.

Växter som har tillgång till ett brett spektrum av goda mikroorganismer utvecklar ett betydligt större rotsystem och kan på så sätt bilda mer blad och frukt. Enligt forskning innehåller de också mer vitaminer, mineraler och antioxidanter. Med bokashi  kommer du att få en betydligt större skörd.

Med Bokashi som kompostmetod bevaras alla näringsämnen, samtidigt som fermenteringen producerar fler vitaminer, enzymer och och antioxidanter. 

Det är svårt att göra fel med Bokashi. De råd som ges här har visat sig fungera bra i praktiken. Mikroorganismerna och bokashikomposten låter sig införlivas med många olika odlingsmetoder - pröva själv och dela med dig på vår Blogg av dina erfarenheter!

Förbered trädgårdslandet med hjälp av bokashi

 • Mikroorganismerna vill inte så gärna ha direkt solljus på sig. Det är alltså bäst om du gör detta arbete en molnig dag, eller alternativt gör lite i taget.
 • Markera dina så eller planterings rader. Dra upp fåror och lägg ner din Köksbokashi ca ½ l till 1 l per sträckmeter (beroende på hur mycket du har, hur djupa fåror du gör och hur mager jorden är).
 • Blanda Köksbokashin väl med jord!
 • Täck väl med jord (minst 5 cm) och låt vila i 14 dagar - nu är din superjord klar att så eller plantera i; den myllrar av mikroliv, har mineraler och biologiska närsalter, massor med vitaminer och antioxidanter…. Dina plantor kommer att visa sin tacksamhet!

Tips - Mikroferm i trädgården:

Vattna jorden med Mikroferm för att skapa en bra miljö för växterna. Dosering: 20-50 ml Mikroferm per 10 liter vatten. Vattna med ca 1 liter/m2. 

Ett annat smart tips är att lagra dina frön med lite EM-X Keramikpulver - och öka grobarheten avsevärt!

Ett alternativ är att mylla ner Bokashikli direkt  för de goda bakteriernas skull. Vattna gärna varannan vecka med 10-20 ml Mikroferm per 10 liter vatten. Även krukväxter mår bra av detta!Träd mår mycket bra av Bokashikompost och av Mikroferm. Gräv en cirkel runt om under kronans utkant och strö i Bokashi. Spraya grenar med Mikroferm (20-50 ml/10 l vatten) på våren och hösten för ökat skydd mot angrepp. Speciellt fruktträd gynnas av behandlingen. 


Förberedning av jorden

Förbered jorden på våren minst två veckor före sådd.

 • Strö ut ca 3 kg mogen kompost och 200 - 500 gr Bokashikli per m² (500 gr om jorden är mager).
 • För att vara säkert på att alla grundläggande näringsämnen finns tillgängliga kan du helt enkelt strö ut Premium Gödsel, en biologisk-organisk växtnäring. Det innehåller väsentliga spårämnen; magnesium, koppar, mangan, zink, kobolt, selen, jod, fluor, natrium, klor mm, samt lermineral, wulkan och basaltstenmjöl, snäckskal, EMC probiotiskt pulver och EM-X Keramikpulver - allt i en påse! Du blandar bara om i paketet och strör ut 2 - 5 dl per m².
 • Vattna sedan med 1 l per m² med Mikroferm vatten som förtunnas 1:100 dvs 10 ml Mikroferm per 1l vatten, eller 100 ml per 10 l vattenkanna. (På apoteket finns det små plast bägare med milliliterindelning.)
 • Sen hackar du jorden och myllar ner Bokashi, Premium Gödsel och Mikroferm vattnet.
 • Är jorden mager (sandjord) bör denna jordförbättring ske innan du fortsätter med bokashi.

Så här fungerar BokashiGenom den unika bokashiprocessen, som är en mjölksyrajäsning av matrester och annat trädgårdsavfall, skapas ett oöverträffat jordförbättringsprodukt och gödselmedel av avfallet. Detta sker i en modifierad lufttät slaskhink direkt i köket. Ett perfekt kretslopp med stora vinstmöjligheter för din trädgård och miljön. Genom att bokashiprocessen binder kolet slipper du dålig lukt och nedbrytningen sker snabbare! I motsats till kompost har Bokashi alla näringsämnen kvar. Fermentationen producerar dessutom många vitaminer, enzymer och antioxidanter. Bokashi innehåller alltså mer näring än det ursprungliga matavfallet. Maskar älskar bokashijord!Det kallas för Bokashi på japanska och är det bästa tänkbara gödselmedlet för din trädgård och dina odlingar. Samtidigt sparar du pengar genom minskade kostnader för sophämtning. Man finfördelar, hackar avfallet i lämplig grad och lägger in det i hinken och varvar med Bokashikli som starterkultur. Processen sker utan lukt och gasavgång. Allt material återvinns för kretsloppet som en förädlad produkt med biologiska mervärden. Bokashin är nyttigare och innehåller mer energi än vad som fanns i avfallet, tack vare mikroorganismernas arbete. Genom den lilla kranen som syns nertill på bilden tappas en bokashivätska av som också är ett koncentrerat gödselmedel för växterna och ett bra ympningsmedel för avloppssystem, dränering och trekammarbrunnar. 


Så frö och förkultivera plantor

 • För att förbättra etableringen kan du beta fröerna 30 minuter i en blandning av 1 ml Mikroferm och 1 l vatten. Tänk även på att vattnet alltid blir bättre om det varit i kontakt med EM-X-Keramikrör en stund! Låt fröerna torka i skugga innan sådd.
 • Sätt fröerna i krukor som är fyllda med bokashijord. Jag gör så här:
 • Jag blandar plantjord (i påsen om den inte längre är helt full, eller i en plasthink med lock) med köksbokashi. Jag tar ca en handfull köksbokashi per 5 l jord och blandar väl.
 • Sen ställer jag behållaren som jag har förslutit lufttät i 7 dagar för att mogna. Den får definitivt inte stå i direkt solljus!
 • För att vara helt säkert på att jorden inte är för sur kan man mäta ph-värdet med lackmus papper.
 • För att använda jorden till sådd, blandar jag ut den färdiga jorden med 1 del såjord per 9 delar jord.
 • Sen vattnar jag med köksbokashi vätska 1:500, dvs 2 ml per liter vatten som har stått med några EM-X-Keramikrör i en tid.
 • Effekten är påfallande, vilket är lätt att se om man provodlar utan tillförsel av goda mikroorganismer på sidan om! (De två odlingarna ska inte stå direkt bredvid varandra, det är så kraftfullt att den även påverkar grannarna!).
 • Det gror fler frön, de gror snabbare och plantorna
 • utvecklar mycket starkare rötter och blad!

Gör eget Bokashikli - spara en slant!

För att får de Effektiva Mikroorganismerna att etablera sig i din trädgårdsjord kan du fermentera organiskt material med EM-1 och A+RörsockerMelass. I Japan tar man riskli, fiskmjöl och rester av matoljeproduktionen. Vi använder vetekli, som är lätt att få tag på och billigt.
Greenfoot säljer färdig Klibokashi i 2 kg förpackningar, men om du vill fermentera själv är detta receptet:

Du behöver 1 ml vardera EM-1 och A+Rörsockermelass
1 dl vatten samt 1 liter kli.

Alla flytande ingredienser blandas och knådas sen med kliet till en smuldegsliknande konsistens. Detta packas väl i lufttät behållare och jäses 3 veckor i rumstemperatur. 
Man brukar inte bara göra 1 liter, utan mycket mera, som det håller sig minst 6 månader om det förvaras lufttät och svalt. Välj en plastbehållare med lock och gör liter efter liter tills den är full. Förhållandet är alltid 1 (EM-1) : 1 (A+) : 100 (vatten) : 1000 (kli) . 

Vattna med Mikroferm

För att öka mikrolivet i jorden är det bra att vattna 2 till 3 gånger per säsong med Mikroferm 1:100, dvs. 100 ml per 10 l vattenkanna.
Vattnet är bäst för plantorna om den inte kommer direkt ur vattenledningen, utan har stått ca 12 timmar innan det används. (Tänk på att alltid ha några EM-X-Keramikrör i vattenkannan! Det förbättrar vattnet betydligt!)


EM-X-Keramik

EM-X-Keramik är lera som fått mogna med EM-1 och EM-X som sedan bränns vid 1300ºC. På så sätt skapas ett keramiskt material med långtids- EM-verkan. Dess egenskaper påverkar alla material och miljöer som den kommer i kontakt med. Speciellt dricksvatten får betydligt bättre smak. Lägg 3 till 9 EM-X-Keramikrör i en liter vatten några timmar som även djur och växter uppskattar. Keramikrören är speciellt bra för hårt, kalkrikt vatten som blir mjukare.
Genom att blanda lite EM-X Keramikpulver i jorden stabiliseras EM-effekten. Verkan i pulvret förbrukas inte. Använder du vår "Växtmums" (Mest Best) behövs inte det, den innehåller redan EM-X Keramikpulver.

Trädgård

Professor Higa, upphovsmannen bakom EM (Effektiva Mikroorganismer), hade en farfar som odlade grönsaker på traditionellt japanskt vis. I sin bok "A Revolution to save the Earth" berättar Higa, hur hans kärlek till odling föddes i detta grönsaksland. När han började forska om mikroorganismer, var det denna kärlek som drev honom. Det är alltså inte förvånansvärt, att Effektiva Mikroorganismer har väldigt mycket att bidra med i trädgårdsodling!

Numera upptäcker man på nytt, att naturen fungerar genom att väldigt många olika arter arbetar tillsammans i ett "ge och ta" system. Växter lever ihop med en mångfald mikroorganismer; de "hör" växtens behov av exempelvis kväve, "matar" den och får socker i utbyte. 

Matjord är inte ett material, utan ett levande system.

Våra förfäder kände till kunskapen: om jorden är frisk (vilket betyder att det lever en mångfald organismer i den) då är växterna friska! Om du beslutar dig för att börja samarbeta med de nyttiga mikroorganismerna som kallas för EM, kan du vara helt säker på att dina växter kommer att fröjdas!

På denna sida berättar vi grundläggande hur du kan - med kärlek och EM - hjälpa din trädgård att spira. Kolla gärna även Trädgårdsbloggen på denna hemsida. Där skriver vi och våra kunder om särskilda upplevelser och tips. 

Antalet mikroorganismer är avgörande för hälsan

Levande probiotika med ett brett spektrum av mikroorganismer ger en mage i balans. Vårt immunförsvar utgår till största del från magen. Med EM får vi hjälp att hålla oss friska, rensa ut gifter och ta tillvara på näringen i maten vi äter. EM är ett till 100% naturligt tillskott som gör oss gott.När bakteriebalansen i magen är optimal tillverkar bakterierna på egen hand enzymer, vitaminer samt bryter ner proteiner till aminosyror. Då tillgodogörs näringen från maten vi äter på bästa sätt. Tyvärr är det väldigt sällan optimalt då den mikroorganiska balansen i magen lätt störs. Maten vi äter behandlas på olika sätt så att den är långt ifrån sitt ursprungliga tillstånd. Maten är helt enkelt mer ”steril” än vad som är bra för oss. Det som går förlorat på vägen är den probiotiska effekten, dvs de goda bakterierna. Våra kroppar har under vår mänskliga utveckling samverkat med de goda bakterierna. Vi behöver dem för vår ämnesomsättning och för att maten ska kunna spjälkas upp och ta tillvara de näringsämnen vi får i oss. I många kulturer har tex mjölksyrning och andra probiotiska produkter varit en mycket viktig del i mathållningen. Idag får de flesta av oss i sig alldeles för lite av dessa mikroorganismer. Följden blir magproblem och ett sämre allmäntillstånd än vad man borde ha. Forskare har kopplat tillstånd som allergier och astma till för liten mängd verksamma mikroorganismer i tarmen. 


EM för lantbruk

Vi är mycket glada över att kunna presentera ett koncept som inneburit en positiv vändpunkt för många bönder och som ger både ökad lönsamhet och bättre miljö. Lantbruket som från början handlar om vår natur och hushållning har blivit en industri. Den industriella livsmedelsroduktionen där jordbruket är grunden utvecklas kontinuerligt.Nu går utvecklingen styrd av efterfrågan och politiska direktiv åter mot det ekologiska och biologiska hållet. I denna utveckling uppstår EM-Teknologin. Många talar om EM som vår återerövrade framtid.Baskonceptet utgår från mikrobkoncentratet EM:1. I denna har flera arter förts samman i en gemensam kultur. Det är mikrober som förekommer allmänt i naturen och som aktivt hjälper till att optimera de naturliga kretsloppen . Dessa mikrober är redan verksamma i de flesta naturmiljöer. EM teknologins grundtanke är att vi säkrar och förstärker dessa mikrobers inflytande genom att se till att de är i överläge i de miljöer som är viktiga för oss. Mikroberna som vi talar om hör hemma i grupperna jäst, mjölksyre och fototropa bakterier i mikrobkoncentratet.EM:1 görs aktivt genom ett jäsningsförfarande som påminner om att brygga öl. Fem procent vardera av EM:1 och rörsockermelass blandas med 90% vatten(helst utan klor) i ett jäskärl i rumstemperatur, gärna med termostat och vattenlås. Optimal temperatur är 35 grader C. Om det blir varmare än 40 grader går brygden förlorad(jämför med brödbakning). Efter sju dagar har vi väckt och förökat koncentratet EM-1 till ett brukskoncentrat som vi kallar för EM-A.1 liter EM-1 ger härigenom 20 liter brukskoncentrat som kan användas till mycket. Vi tillhandahåller även färdigbryggd EM-A i större volymer med 1 års hållbarhet.I alla slag av djurstallar skapas avsevärt bättre klimat och minimerad miljöstress genom att regelbundet sprinklas eller dimmas med EM:A blandat med vatten i förhållandet 1:300-1:500-1:1000.Under hösten 2006 besökte vi en del lantbruk och större hönsfarmer i södra Tyskland. Paradexemplet var en gård med 18 500 frigående höns fördelade på tre stallar. EM dimmades in i stallarna med visst intervall samt tillfördes i dricksvattnet och i foderberedningen. I stallarna var det påfallande lugnt och odörmässigt neutralt. Hela besättningen var i frisk och full fjäderdräkt. Enligt bonden hade man dessutom sparat in 2 vaccinationstillfällen/besättning som inte längre behövdes. Djuren uppvisade en betydligt bättre hälsa med EM än man upplevt utan EM. Samma erfarenhet bekräftades av samtliga EM bönder vi besökt.Med EM i livsmiljön nyttjar djuren fodretbättre och får ett förstärkt immunförsvar.Djur på bete får mindre problem med juver och ögon om de tvättas med EM-vatten på utsatta kroppsdelar. Även insektsplågan minskar markant för behandlade djur. Vi har mycket goda erfarenheter vad gäller svårläkta och infekterade sår där EM behandling i form av sårtvätt givit anmärkningsvärda resultat även i näst intill hopplösa fall.Minskat kväveläckageEM:A tillförs gödselsystemet tillsammans med gödselstarter Agrimest och Agrimineral varvid kvävet säkras och stannar kvar i gödslet. Gödslet blir växt och jordvänligare, mera homogent och får en angenäm doft. Kväveläckaget täpps till och den värdefulla kraften återinvesteras i växtlighetens hela livscykel och ger större skörd med högre näringsvärde och bättre lagringsegenskaper. Kvävevinsten i gödslet är c:a 30% och minskar i motsvarande grad behovet av konstgödsel. Bra för miljön och för plånboken! Resultatet börjar märkas efter 4 veckor.Ströbäddar fungerar bättre om de duschas med EM:A blandat med vatten 1:200-1:500 lite då och då.I odling har positiva effekter kunnat påvisas redan i så små mängder som 20liter EM:A per hektar och år. 50-100liter EM:A /hektar optimerar förutsättningarna för grödans hela livscykel och ger större skörd med högre näringsvärde och bättre lagringsegenskaper.Växande gröda och betesmark mår bra av att bevattnas med EM:A blandat med vatten 1:300Jordförbättring med större koncentration EM:A ges en vecka före sådd.

EM Silage

Förutsättningarna för hälsa och ekonomi i djurhållningen avgörs av ett fullgott foder.De konventionella syra- och saltbaserade ensilagemedlen fungerar som konserveringsmedel och säkrar mot kvalitetsförluster.Medel som bygger på mikroorganismer och enzymer gör däremot mycket mer nytta, då de inte bara konserverar fodret utan även förädlar det. Mikroorganismerna producerar livsviktiga aminosyror, vitaminer och antioxidanter. Mjölksyrorna säkrar en sänkning av ph-värdet som behövs för konserveringen av fodret. Därutöver producerar EM-Silage viktiga näringsämnena som gör djuren friskare och uthålligare. Jästmikrober hjälper till med en förjäsning av ensilaget som gör fodret lättsmält och smakligt.Vetenskapliga försök, framför allt i Holland, visar att ensilering med EM-Silage ger ökad mjölkproduktion.Feed Innovation Services har i tester påvisat en påtaglig ökning av propionsyra och en minskad produktion av ättiksyra och metangas i kornas idissling med EM-Silage. Något som gör gott såväl för miljön som för korna. Mindre metan är ett minskat bidrag till växthuseffekten.Förändrade fettsyreförhållanden är en förmodad orsak till minskningen av metanbildning hos kornas idisslande. Samma förändring innebär en ökning av energitillgången för protein och mjölkproduktion. Lågt ph-värde förhindrar även bildning av smörsyra och sporer i ensilaget.Den unika blandningen av jäst och mjölksyrabakterier i ensilagemedlet EM-Silage har visat sig ge ett fullgott foder och som dessutom ger en förbättrad ämnesomsättning. Djuren blir effektivare foderomvandlare, får bättre hälsa och skapar bättre ekonomi. EM-Silage ger ochså ett hållbarare foder efter att balarna eller silon öppnats och motverkar värmebildning i fodret. EM-Silage är ph neutralt och är därför inte korrosivt mot maskiner och teknisk utrustning.Många skäl talar för att göra EM silage till standardpreparatet för ensilering.

vatten och effektiva mikroorganismer

VÅRA LIVSBETINGELSER ÄR BEROENDE AV FRISKT VATTEN.

RECEPT PÅ EM MUDBALLS

EM Mudballs är gjorda av torkad lera/jord som är preparerad med EM Bokashi och EM-A (aktiverad EM) samt EM-X Keramiskt pulver som knådas ihop. De används för att rena vatten i floder, sjöar och hav. EM Mudballs är speciellt bra för att rena vatten från bottenslam och syresätta vattnet. Viktigt att tänka på är att det händer mycket på mikrobnivå när man släpper i bollarna - allt som legat gömt på botten kan tendera att komma upp till ytan. Det kan med andra ord se ganska dramatiskt ut under en period, och upplevas som "smutsigt". Det är dock en naturlig del av processen - det som legat gömt under ytan måste komma upp för att vattnet  åter ska få en god hälsa hela vägen till bottnen. En annan viktig aspekt när du vill använda EM till vattenrening är att vara extra noga med att det är EM från EMRO som används. Det finns gott om EM-kopior på marknaden.  Vi kan inte vara nog försiktiga med vårt vatten som är grunden till vår existens. Håll utkik efter EMRO-symbolen. 

Det innebär att produkten du köper har blivit noga undersökt. Det är också de produkterna som ligger till grund för all forskning kring EM och vattenhälsa. 

Här är EMRO:s recept på mudballs:

Grundmaterial:
Jord eller lera. Det är bäst att använda jord med hög lerhalt som lätt kan formas till bollar. Det går även att använda ren, blöt lera. Med fördel kan lera från bottenslam i tex damm användas. 

EM-A (redan aktiverad EM, finns att köpa här)
Rörsockermelass (10 % av volymen EM-A. Tex 7 matskedar melass för 1 liter EM-A).
EM Bokashiströ
EM-X Keramiskt pulver (supercera C, finns att köpa här)

Recept 1:
10 delar jord/lera
1 del EM-A
EM-X keramiskt pulver (supercera C) - ca 1% av den totala mängden inklusive jord/lera. 

Recept 2:
8 delar jord/lera
2 delar EM Bokashiströ
1 del EM-A 
EM-X keramiskt pulver (supercera C) - ca 1-2 % av den totala mängden inklusive jord/lera. 

Eftersom fukthalten i jord/lera varierar påverkar det även innehållet av mängden EM-A. Det ska vara möjligt att knåda bollarna till en fast konsistens.  Recepten här ovan är därför mer som generella riktlinjer. Det är också en bra idé att ha en extra mängd EM-A tillhands om så behövs. Det går även att tillsätta lite vatten om leran eller jorden är torr. 

Mängden av EM-X keramiskt pulver (supercera C) gör att effekten av EM stabiliseras i vattnet. Mängden tillsammans med lera hamnar på ca 1 - 2% totalt. 

Blanda först de torra ingredienserna. Tillsätt EM-A och knåda in lite i taget. När bollarna kan formas ordentligt. De brukar vara som en knuten hand - det är inte så noga.  Lägg bollarna på en bricka eller annan platt yta. Låt dem fermentera i två - fyra veckor i temperaturer över 15 grader med god luftväxling. När de har fått brunsvarta prickar är de klara, och ju längre de lagras desto mer vitmögel blir det på ytan.

Hur man använder EM Mudballs:
Använd EM Mudballs i flodbottnar och kanaler där bottenslam ansamlats. Använd en st EM Mudball för varje kvadratmeter av vattenytan. 

För hav, floder, sjöar och dammar krävs dessutom applikation av EM-A i vattnet. Rekommendationen är att tillsätta EM-A regelbundet i vattnet var tredje månad som komplement till EM Mudballs. 

Källor:

 http://emrojapan.com/about-em/em-products/activated-materials/howtomakeballs.html
emrojapan.com (EMRO Japan har mycket intressant information om Mudballs).
Mudball search results for apnan.org (Asia Pacific Natural Agriculture Network)


Trekammarbrunn:

När det gäller avloppsbrunnar finns evidens på stor förbättring med hjälp av EM. Det finns dock många kända och okända betingelser som påverkar processen. En mycket viktig aspekt är självklart att undvika kemiska antibakteriella rengöringsmedel typ klor m.fl i hushållet. Det bästa  och naturligaste sättet att arbeta med EM handlar om kontinuerlig låg dos och som successivt lyfter den biologiska ämnesomsättningen i systemet. Detta uppnås exempelvis genom att använda em i rengöring och tvätt i synnerhet som sköljmedel.....Man kan även tänka sig en installation som tillför em droppvis i systemet. För att få en effektiv styrning rekomenderas att börja med en kraftigare tillförsel. Man bör i vilket fall som helst avvakta en tid efter att ha uteslutit agressiva kemikalier, starkt antibakteriella ämnen mm. så att det finns förutsättningar för Em att utvecklas på sitt välgörande sätt.Med EM i brunnen följer en tilltagande minskning av odör samt ökad nedbrytning av fekalier vilket innebär en volymminskning av rötslam. På sikt kan slamtömmningen göras med längre intervall..... Det finns en grundläggande vägledning vad gäller EM tillämpning som föreslår dosen 1:1000 dvs en liter aktivt em/ eller motsvarande mikroferm per kubikmeter vätska eller biomassa som skall behandlas.

EM-X KERAMIK Ger rent vatten och hälsosam inomhusmiljö


EM-X Keramik är lera som fått mogna tillsammans med aktivt EM och EM-X Gold. Därefter har leran bränts på hög temperatur, 1300 grader. På så sätt skapas ett keramiskt material med långtids- EM-verkan. Även om inga levande mikroorganismer finns kvar har leran behållit goda egenskaper från EM.Keramiken är mycket stabil och påverkar materialen de kommer i kontakt med. Det tål såväl låga som höga temperaturer och håller i många år. Det finns gott om forskning på EM-X Keramik inom användningsområdet vattenrening. I jorden stabiliserar pulvriserad keramik effekten av EM. I Tyskland används ett speciellt keramiskt pulver för att göra vårt inomhusklimat hälsosamt och förebygga "sick house syndrome". Man blandar då in pulvret i de byggmaterial och färger man använder och på så sätt motverkas luftföroreningar inomhus.

EM-X Keramiska rör

Keramiska rör används framförallt till vattenrening men även inom andra områden. Det gör hårt vatten mjukt då det slår sönder stora vattenkluster till mindre. Det har även visat sig reducera antalet e-kolibakterier i vatten markant. Till skillnad från EM med levande mikroorganismer är EM-X Keramiska rör mycket stabilt och tål både låga och höga vattentemperaturer. EM-X Keramiska rör kan användas för att rena förorenat vatten i tex dammar och brunnar. Man kan lägga några rör i kannan för dricksvattnet. 

Här är några fler områden som man kan använda EM-X Keramiska rör till:

 • För gott kranvatten: Lägg 10-15 rör i vattenkanna för ett gott och milt dricksvatten med antioxiderande verkan. Rören förbättrar smaken på dricksvattnet. 
 • I tvättmaskinen: Får mjukgörande effekt på kläder och förlänger livslängd på maskiner i områden med hårt vatten. Lägg 10-15 rör i nätpåse som är väl försluten. 
 • I akvariet: Lägg ca 20 rör i akvariet. I akvarier tenderar fiskarnas mat och miljön att orsaka förruttnelse och ammonium nitrogen bildas. Keramiska rör är effektiva på att absorbera nitrogen. Genom att vattenklusterna blir mindre ökar syresättningen i vattnet och därmed minskar algtillväxt och vattnet vitaliseras.
 • Placera 20 rör i kylskåpet. Maten håller sig fräsch längre. 
SUPERCERA-C

Supercera är EM-X Keramik som är pulvriserad till mycket fint pulver (7 micron). Det har konserverande och probiotisk effekt och tillför ämnen och material antioxiderande egenskaper. I jorden stabiliseras effekten av EM med hjälp av pulvret. Vår gödselblandning Mest Best innehåller förutom mjölmasklämningar och lermineraler även EM-X Keramiskt pulver. 

Genom att använda EM-X Keramiskt pulver tillsammans med EM-A är blandningen mycket stabilare än om man använder EM-A ensam. I Bokashi blir komposten av mycket hög kvalitet och risken att fermenteringen går fel minskar avsevärt. 

Här är fler exempel på användningsområden för EM-X Keramiskt pulver:


 • Blanda i jorden eller i EM Bokashikomposten. Pulvret drar åt sig ammonium nitrogen, som hämmar plantornas tillväxt. 
 •  Pulvret kan tillföras till utsäde för lagring av grönsaker och fröer för ökad hållbarhet och grobarhet, eller före sådd. 
 • EM-X Keramikpulver kan användas som ett lindrande puder vid insektsbett och vid sårbehandling m fl. hudåkommor. Oftast i kombination med levande EM-A och eller EMX-dryck. EM-X Keramik är utmärkt att blanda i diverse liniment. oljor och salvor, ansiktsmasker mm. 
 • Byggmaterial, färg, spackel mm innehåller ofta kemikalier som orsakar hälsoproblem och ett dåligt inomhusklimat. Hälsoproblem kopplat till byggmaterial kallas för "sick house syndrome". EM-X Keramiskt pulver har visat sig ha mycket goda effekter mot problemen. Genom att blanda pulvret i färg, lim, betong, puts osv absorberas kemikalierna. Även medel med stark lukt får en mindre odör. Effekten är långvarig. Det är även accelererande i torkprocesser. Vi har en speciell EM-X Keramik för byggmaterial med ett bättre pris. För mer information om detta kontakta oss via mail: [email protected]
 • EM-X Keramikpulver eliminerar formaldehyd, som är skadligt för människor. Det minskar odörer och förebygger mögeltillväxt. 

Greenfoot

Greenfoot var först med att introducera effektiva mikroorganismer i Sverige år 2005. Sedan dess har vi verkat för att sprida kunskapen om möjligheterna med goda mikroorganismer för olika användningsområden.

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Payment with Apple Pay Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna Payment with Swish

© 2024 Greenfoot