FAQ OCH ARTIKLAR

HÄR HAR VI SAMLAT VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM EFFEKTIVA MIKROORGANISMER SAMT LÄNKAT ARTIKLAR VI TYCKER ÄR SPÄNNANDE I ÄMNET.

  • Hur lång är hållbarheten på öppnad förpackning och hur förvarar jag produkterna?
  • Hur lång tid tar det för EM Bokashi som man blandat med jord att brytas ner?
  • Sänker EM och Bokashi PH-värdet i jorden?
  • Jag får vitt mögel i min BOKASHIHINK
  • Kan man rena fågelbad och trädgårdsbassänger från gröna alger med EM? 
  • Hur är det möjligt att EM kan användas till så många olika saker?
  • Städa med EM - skadeinsekter
  • Hur länge håller sig aktiverat EM (EM-A)?
  • Vad är skillnaden mellan Probihorse och Bokashi?

Hur lång är hållbarheten på öppnad förpackning?

Hållbarheten på öppnad förpackning är till stor del beroende på förvaringen, se här ovan om hur man bäst förvarar produkterna.Vid rätt förvaring håller Mikroferm i sin bag-in-box upp till 6 månader. Den kan förvaras i rumstemperatur, kallare går också bra men inte under fryspunkten. Detta för att vissa mikrobgrupper är lata vid låga temperaturer och går helt enkelt i ide. Under tiden tar andra mikrobgrupper över.Bokashiströ håller i ca 10 månader öppnat om förvaringsbetingelserna är optimala. Ju oftare de utsätts för luft, sol eller fukta, ju sämre blir hållbarheten. Har man påsen och öppnar dagligen, brukar vi därför säga 4-5 månader.Det är enkelt att se på bokashiströet om det blivit dåligt, går inte att missa. Vital som blivit dåligt har mörka, soppiga, fuktiga fläckar som luktar gamla sopor. Det kan antingen bli ordentligt mörkbrunt eller så får det en grå trist färg, som ser “död” ut istället för den gyllenbruna färgen.

 Alla våra produkter som innehåller levande mikroorganismer behöver förvaras över 0 grader och under 30 grader. Att tänka på i kallstall på vintern, och viktigt är också att akta sig för varma bilar under sommaren.De flytande produkterna trivs bäst i sin bag-in-box eller flaska, där det är väl skyddat från luft och solljus. Tappa ut det som ska användas efter behov. Vid användning, om det ska blandas ut med vatten i tex blomsprayflaska, tappa hellre ut ofta och gör ny blandning. Vi rekommenderar att max göra blandning för två dagar utspätt.Detta för att mikroorganismerna som kommer i kontakt med vatten och luft anpassar sig efter omgivningen och sammansättningen förändras. Bokashiströ är lite stabilare då kliet fungerar som ett habitat åt mikroorganismerna, men även ströet behöver så fritt från luft och solljus som det går. Vi rekommenderar påsklämma och för säkerhets skull stoppar vi i en hink med lock också.Om man vet med sig att påsen kommer att räcka länge, häll över behov för några veckor i yoghurburk med lock, glasslåda eller annan plastförpackning som är förslutande. Förslut sedan den stora påsen ordentligt och ställ mörkt. Det är det dagliga öppnandet av påsen som gör att Vital inte har lika lång hållbarhet i öppnad förpackning.


Hur lång tid tar det för Bokashi som man blandat med jord att brytas ner?

Tiden beror helt på temperaturen. Mikroorganismerna går i dvala under lägre temperaturer, arbetar på lågfart när det är halvvarmt - och väldigt snabbt när det är varmt. På vintern står det därför stilla och nerbrytningen kommer först igång när solen och värmen anländer. På sommaren när det är varmt går det på några veckor, kanske upp till en månad. Man kan också välja att ha jordfabriken inomhus och då pågår nerbrytningen kontinuerligt. Det är extra behändigt då man själv vill driva upp plantor att alltid ha fin jord tillgänglig. Bokashi är perfekt att liva upp gammal uttjänt krukjord med. En annan faktor som avgör hur lång tid det tar är hur fint man fördelat matresterna. Ett tips är att ta de större bitarna som inte hunnit bli jord och slänger i nästa back så att de får ligga en omgång till. Papper är också en sådan sak som tar tid.  Det går fortare desto mer jord man blandar i. Man kan ha så mycket som upp till 50/50, men då tar det lite längre tid än om man blandar i mer jord. Slutprodukten blir också en koncentrerad produkt och det kan vara en god idé att spä ut den med annan jord om man ska ha den till små späda plantor. Ett tips är att smutsa ner så mycket av bokashin som möjligt med jord. Jag lägger lager på lager och efter varje lager jord rör jag runt lite för att blanda ner jorden i bokashilagret. Överst ett lager oblandad jord.


Sänker EM och Bokashi PH-värdet i jorden?

Bokashi sänker PH-värdet i jorden - men endast tillfälligt! Fermenteringsprocessen i EM Bokashi sänker PH-värdet, vilket innebär att jordens PH-värde sjunker direkt efter att man blandat med EM Bokashi.Det som sedan händer är att inom en vecka har jorden neutraliserat syran och PH-värdet kommer gradvis att återgå till neutralt, balanserat läge. På grund av att jordens PH-värde sjunker under första veckan, är mitt råd alltid att, om man har möjlighet, vänta en vecka med att plantera eller så i jorden efter att man tillsatt EM Bokashi. Har man inte möjlighet till detta, placera EM Bokashi en bit ifrån plantan. Större buskar och träd klarar omställningen, så för dem är det inga problem. En variant för mindre plantor och grönsaker som redan finns på plats är att först ha en jordfabrik - blanda EM Bokashi med jord 50/50 i en låda med lock och låt stå i en vecka. Därefter är det inga problem att gräva ner detta nära plantor. 


Jag får vitt mögel i min BOKASHIHINK

Det är ingen fara - vitt mögel på ytan i Bokashihinken betyder bara att bakterierna gjort sitt jobb! Dessa ansamlingar är helt ofarliga och bra för fermenteringen. Får du däremot blått eller grönt mögel har fermenteringen misslyckats - oftast pga att det är för blött i hinken - släng de på komposten så blir det jord det med så småningom och börja om.


Kan man rena fågelbad och trädgårdsbassänger från gröna alger med EM? Vilken blandning i så fall? 

Ja, EM lämpar sig mycket väl för rening av fågelbad, bassänger och trädgårdsdammar. Hur lång tid det tar att få en påtagligt positiv effekt beror av flera faktorer, beroende på temperatur och den lokala beskaffenheten, hur långt ifrån en ekologisk jämvikt det system är som skall behandlas.En viktig fråga är också om det finns fisk i dammarna eller andra djur som bör värnas i systemet. I det sista fallet blir tillämpningen att vattna in en promillelösning Mikroferm eller eget aktiverat EM-A i systemet. Denna behandling bör upprepas inom ett intervall, tre gånger per sommar eller mera. För bedömningen av resultat är det viktigt att föra ett protokoll för behandlingen. Efterhand sker en successiv förbättring av hela systemet dvs ökad biodiversitet, mångfald.....Rengöring av fågelbad görs med mera koncentrerat EM-A eller Mikroferm. I svårare fall i desinfekterande lösning aktivt EM-A/Mikroferm i blandning upp till 1:10 - alltså en del EM till tio delar vatten. Man kan öka spädningen hundra gånger och fortfarande ha en aktivt rengörande verkan men inte till desinfekterande nivå. Det är bland annat pH som avgör effekten. Lycka till!


Hur är det möjligt att EM kan användas till så många olika saker?

Den här frågeställningen dyker väldigt ofta upp. Universalmedel som fixar allt skapar automatiskt en viss skepsis. Det är ochså en stor fråga när det gäller EM och inte så enkel att svara på. Men huvudsakligen beror mångfalden positiva effekter på det faktum att bakterier och andra mikroorganismer utgör själva plattformen för all biologisk aktivitet.Det som händer på mikronivån går väldigt fort och får återverkningar uppåt i hela näringskedjan. Vilka bakterier som dominerar i miljöerna avgör vilka kvaliteer som kommer till uttryck. Vissa bakteriegrupper har under miljontals år levt mer eller mindre symbiotiskt, dvs ledsagat växter djur och människor på ett välgörande sätt. Det är dessa som vi stödjer med EM-teknologin och varav ett urval arter utgör innehållet i EM-kulturen.


Städa med EM - skadeinsekter

Eftersom EM-A är så bra för allt levande, såväl växter som djur, undrar jag vad som händer med olika skadeinsekter när man städar med EM-A. T.ex. silverfiskar, ängrar och mjölbaggar. Blir hemmet ett paradis för dessa kryp?Svar: Silverfiskar, dammkvalster, loppor och bananflugor är alla skadeinsekter som håller sig inomhus i våra hem. De kan orsaka stor irritation och ibland bli till ett stort problem - därför är det nödvändigt att ta kontrollen över dem. De lever av avfall som produceras av våra dagliga aktiviteter. Favoritfödan för silverfiskar till exempel är saker som innehåller stärkelse, så som socker, hudflagor, mjäll mm. Stärkelsen bryts ned och spjälkas upp av EM-A-bakterierna, och slutar därmed att vara en källa till mat för silverfiskarna. Det bästa sättet att ta kontroll över skadeinsekter är att ta bort deras matkällor eller att göra dem mindre attraktiva för dem. Genom att städa med EM-A äts skadeinsekternas matkällor upp av bakterierna. Deras cykel av förökning störs och på så sätt kan man bli fri från dem. Små insekter gillar inte doften av EM-A. För att slippa bananflugor i köket, torka av ytorna med en blandning av EM-A och vatten, 1:50.


Hur länge håller sig aktiverat EM (EM-A)?

I två veckor är det aktiverade EM-A som mest aktivt. Sedan klingar effekten av långsamt, och efter ungefär en månad avstannar det helt. Förvara det svalt så ökar hållbarheten något. Som ett alternativ för längre hållbarhet finns färdigt EM-A i praktisk bag-in-box att köpa med ett års hållbarhet - Mikroferm. Ett längre svar på frågan är: Hållbarhet och effekt har flera olika aspekter. Å ena sidan, när bakterierna förbrukat näringen och det börjar bli trångt och allt surare i vattnet inträffar en svält och domningsfas. I det låga ph-värdet konserveras både bakterier och värdefulla ämnen men det sker ingen aktivitet längre. Även om EM-A efter en månad stannat av och inte är aktivt så innehåller det värdefulla vitaminer,syror och mineral och är därför ändå nyttigt! Det gör nytta i trädgårdslandet att hälla ut ditt gamla EM. Det har dock inte samma positiva effekter som under den levande och aktiva fasen. Detta har flera orsaker. En orsak är att de levande mikroberna producerar en massa enzymer ex-vis och som är färskvara. De håller sig under vanliga förhållanden inte så länge men är viktiga bioaktiva element i reproduktion och förnyelse av protein i celler och organ. En nyupptäckt faktor som ochså är avgörande i det här sammanhanget är att vattnet påverkas av bioaktiva substanser, och medverkar i och underlättar proteinbildningen. Denna aktivitet är ju själva kärnan i livsutvecklingen och att vattnet svarar upp på och medverkar i levande förlopp på det här sättet ger ännu en vikitig aspekt. Vattnet får en aktiv livgivande effekt när det sker en levande ämnesomsättning i det.


Vad är skillnaden mellan Probihorse och vanligt bokashiströ?

Vital Probihorse tillverkas i lokaler som är livsmedelsgodkända för djur. Bokashiströ framställs i lokaler där syftet är att tillverka produkter för kompostering och trädgård. Det är alltså andra hygieniska krav på lokalerna där Vital Probihorse fermenteras. Det är den allra största skillnaden. Skillnaden mellan Vital Probihorse och Bokashiströ handlar om de fotoautotrofa bakterierna. Det är bakterier som finns i jorden och som arbetar nedbrytande. Den andelen bakterier är inte godkända som livsmedel till djur eller människor och får inte säljas som foder. Ca 5% av Bokashiströ består av fotoautotrofa bakterier. Därför finns Vital istället där man har tagit bort dem. I övrigt är produkterna detsamma. Vi säljer Vital till de som vill känna sig till 100% trygga med att man ger sina hästar fullt ut godkända produkter. En del våra kunder köper vårt Bokashiströ och ger till sina hästar och hundar, men det är inget vi kan rekommendera. Hellre välja ett säkrare och godkänt alternativ. De fotoautotrofa bakterierna vet vi inte tillräckligt om hur de påverkar, och de är inte heller nödvändiga eller naturliga för hästmagar. De är till stor hjälp då man tex vill göra jord av sitt matavfall, rena vatten osv men i magen gör de egentligen varken till eller från. Det som är så nyttigt med Vital är, förutom de goda bakterierna, är att vetekliet fermenterats. I fermenteringsprocessen bildas lättupptagliga, organiska aminosyror samt viktiga B-vitaminer och spårämnen. En mage/tarm i balans gör att djuren får en bättre foderomvandling och lättare tillgodogör sig mineraler och vitaminer i sitt foder. Tillsammans med ett bra mineraltillskott anpassat efter analys av hö ger man hästen de bästa förutsättningarna till hälsa. 


Vetenskaplig Bakgrund

En påminnelse om livet i rotzonen

Ett vetenskapligt sammandrag enligt Ingham m.fl. i
"The Soil Foodwebb: Its Importance in Ecosystem Health"

Bakterier och svamp i näringskedjan under jord 
Odlad mark bör hålla ungefär 50:50 svamp och bakterier. Svamp överväger proportionellt mot bakterier i skogsmark. I skogen kan svamp finnas 1:10-1:100..
Den biologiska riktlinjen som avser antal bakterier generellt, är per gram jord i odlad mark, 1 miljon-100 miljoner.
För skog ligger det på 10-1000 miljoner. Där bakterienärvaron ligger under 1 miljon/gram jord uppvisar växtligheten allvarlig kvävebrist.
Extremt dåliga värden kan förekomma på utarmade jordar med bara 100.000/bakterier/gram jord

Art och individmångfald mikroorganismer är nyckelfaktorer för markernas ämnesomsättning. Utarmning innebär läckage av näringsämnen till yt och grundvatten och ökad errosion.
Näringskedjan i markernas rotzon är fortfarande inte fullständigt känd. Vi vet emellertid att mikrolivet i jordarna är direkt förbundna vid livskraft och hälsa. 
Det gäller inte bara för växter och djur utan också för människan som fortfarande råkar vara en del av ekosystemet.
I vårt perspektiv ser vi främst bakterierna som kväveleverantörer till växtligheten och motorn i hela kretsloppets ämnesomsättning.

Det är inte hela sanningen. De faktiska förhållandena visar också att protozoa, urdjuren som äter bakterier frigör mycket kväve till växterna.
Bakterier återvinner organiskt material och tillför kväve, fosfor och svavel mm. Kolet integreras med den egna biomassan till 40% och 60% förloras som koldioxid till atmosfären. Bakteriernas restprodukter blir organiskt material i marken. Det är lite mera svårsmält än det ursprungliga växtmaterialet men kommer till nytta för ett stort antal andra organismer. Svamp exempelvis, omvandlar en stor del av bakteriernas restprodukter till sin biomassa.
Precis som det finns gentemot växtligheten opportuna och patogena bakterier gäller det också för svamp. Det gäller att ha uppsikt över vilka som gynnas.


Nästa grupp utgörs av protozoa, mycket rörliga encelliga urdjur som äter bakterier och varandra. Protozoa behöver 5-10 ggr mindre kväve än bakterier och när dessa omsätter bakterier i sin ämnesomsättning frigörs kväve till växtligheten. Så mycket som 40-80% av kvävet i växtligheten kommer från protozoas predation av bakterier. Protozoa håller i markerna 100-100 000 arter.

Efter protozoa kommer nästa grupp i näringskedjan som utgörs av nematoder. Gynnsamma nematoder äter svamp och bakteria. Vi känner till 500 positiva arter bland dem, men därutöver finns många som är pest för växtligheten genom att de också äter växtrötter. De behöver ännu mindre kväve än protozoa och frigör därför kväve till växtligheten i förtäringen av svamp och bakterier. Opportuna och patogena nematoder kan omsättas av insekter och i viss mån av svamp. De fångas i täta mycelfällor och påverkas eventuellt också negativt av vissa mikrobiociner, antibiotika producerat av jordbakterier.
SKADLIGA NEMATODER är en pest i odlingarna och ibland går det inte att få bort dem utan bekämpningsmedel. I de fallen är det viktigt att återinympa positiva mikroorganismer i marken efter behandlingen.
Undersökningar har visat att 70-80% av skogskvävet kommer från nematoders ämnesomsättning och i odlade grödor är motsvarande 30-50% av kvävet nematodrelaterat.
Den sista gruppen i det här perspektivet utgörs av maskar och små insekter. De kan höja ämnesomsättningen 2-100 ggr genom jordförbättring och att tugga ner grövre organiskt material som sedan lättare kan brytas ner av bakteria. Insekter lever dessutom i symbios med bakteria som också utgör en integrerad förutsättning för deras ämnesomsättning. Insekter frigör också en hel del kväve till växtligheten genom att de äter mikroorganismer. I en del fall lever insekter på för växtligheten sjukdomsframkallande pestorganismer.


Åter igen lever en del insekter just på växtligheten. Komplexa feed och feed back system mellan arterna är regel och det gäller att utveckla kunskaperna om vilka som behöver gynnas och hur det skall gå till.
Miljöförändringar vare sig genom naturliga eller mänskliga ingrepp får stora återverkningar på mikrokosmos. Balanserna förskjuts hela tiden åt olika håll. Det finns vissa cykliska förlopp som kan mätas och indikera systemets trend och livskraft. Indikatorer som kan vägleda positiva åtgärder och hjälpa systemet att hålla ämnesomsättningen inom gynnsamma ramar.

Sammanfattning och Slutsatser
Näringskedjan i jorden börjar med bakterier och svamp. De differentieras uppåt med urdjur och nematoder och högst upp verkar insektslivet. Varje led är avgörande för hela ämnesomsättningen och en förutsättning för biologisk stabilitet, hushållning med energi och näringsämnen i en mikroorganisk levande mångfald. Varje art i näringskedjan har en avgörande betydelse för växtlighetens livskraft och hälsa. Arterna betingar varandras utveckling och biomassans proportioner och fördelning mellan arterna.

Generellt gäller att ju rikare mikroliv i markerna ju högre avkastning av grödor och skog. Mikrolivet i markerna är den grundläggande förutsättningen för växternas ämnesomsättning. Konstgödsel och bekämpningsmedel har bortom alla tvivel en negativ effekt på markernas mikroliv. Detta har bekräftats genom mycket omfattande inventeringar och är vetenskapliga fakta. När mikrolivet i markerna utarmas ökar näringsämnenas läckage i yt och grundvatten, vilket betyder miljöproblem i ekosystemet. Ympningsstrategier ligger nära till hands vad gäller bakterier, svamp och nematoder. Protozoa, urdjuren, kan visserligen ha en stor betydelse för kvävetillgången men varierar väldigt mycket mellan olika marker och är därmed mindre lämplig som generell indikatorart.

Näringstillgångarna i markerna är helt och hållet relaterat till biomassan. När biomassan minskar uppstår läckage och näringsbrist. Konstgödsling och bekämpningsmedel har en kortsiktigt gynnsam effekt på växtutveckling men samtidigt en negativ effekt på biomassan i markerna. När biomassan minskar genom olika störningar gynnas i första steget de opportuna och patogena arterna mikroorganismer. Växtligheten blir mera utsatt för skadeangrepp.

Ytterligare bekämpningsmedel och konstgödning medför en negativ spiral mot såväl ekonomisk som biologisk utarmning.
Vad gäller konstgödsling av skogsmark så är det bortkastade pengar. Några år av ökad biomassa följs av många års minskning av biomassa genom den långsiktiga effekten på mikrolivet i skogsmarken. Mätt i skogens hela omloppstid är det ett kontraproduktivt och meningslöst projekt.

EM-Teknologin, utvecklad vid lantbruksuniversitetet Ryukyus, Okinawa, Japan, av prof. Teruo Higa, innebär en ympning av vissa positiva indikatorarter bakteria och svamp och har en dokumenterad gynnsam effekt på den biologiska mångfalden av liv i marken.
Därmed gynnas utvecklingen av biomassa såväl under jord som över jord genom rikare växtlighet. 
Den säkraste strategin för kretsloppskontroll, "soil management", bör vara att gynna positivt symbiotiska svampar och bakterier, eftersom de utgör basen i hela näringskedjan för växter, insekter och djur.

Kai Vogt Westling, Greenfoot HB

För att se Inghams referenser - klicka här

EM i vetenskapliga jämnförelseodlingar

Nature Farming Research Center Japan
Grönsaker från biologisk organisk odling med EM har högre näringsvärde jämförd med grönsaker från konventionell odling. Medarbetare av International Nature Farming Research Center har genomfört olika försök som visar detta.

Undersökningar på japansk senapsspenat och rapsgrönsaker (bladgrönsaker)

Grönsakerna odlades i växthus, en del med EM-Bokashi, en annan del med konstgödsel. I den tidiga växtfasen växte de kemiskt gödslade grönsakerna snabbare.
Bladen som växte på EM gödslade plantor fick kraftigare färg och utvecklades bättre än de kemiskt gödslade. Analyser visar även att EM plantorna innehåller mera socker och vitamin C än de andra. Dessutom fanns det mindre oönskade nitrater i EM grönsaker. En ökad socker och vitamin C halt betyder, att grönsakerna innehåller mera näringsämnen, är hälsosammare och smakar bättre.
En höjd nitratkoncentration betyder att det finns högre risk för bildning av cancerogena substanser efter förtäring. Om bladen skördas regelbundet, bildar EM gödslade plantor nya blad inom ca en vecka.
Detta har att göra med att EM grönsaker har större rotsystem och rötterna har större tillgång till näringsämnen. Ur detta följer att blad grönsaker som har odlads med EM kan skördas oftare och på så sätt ge högre avkastning än konventionell odlade grönsaker.

Undersökningar om avkastning

Nature farming org. företräder sen 1935 ett produktionssystem som inte stör de naturliga ekosystemen och har som mål en produktion av hälsosamma livsmedel utan kemikalier. Sen 1983 har rörelsen experimenterat med EM och erfarit en delvis dramatiskt ökad avkastning!
Avkastning i kg/ha

Avkastning i kg/ha

Frukt Trad. Nature Farming Konventionellt odling Nature Farming med EM
Jordnötter 500 2.000 3.500
Morötter 10.000 25.000 28.000

Efter detta inledande försök gjordes många fler. Som mest deltog 1030 bönder i mer än fem års försöksverksamhet. 120 olika frukter, grönsaker och sädesslag provodlades med och utan EM. Sammanfattningsvis dras följande slutsatser:

Hög produktivitet: sjukdomar och insektsangrepp i jord och grödor minskade. En ökning av kvävefixerande bakterier och mykhorrizasvamp har konstaterats.
Mindre arbete: i många fall visade sig tidskraven för ogräsbekämpning vara lika med noll. Detta hade man tidigare trott nära omöjligt. Mycket mindre arbetstid behövdes också för åkerbruk och i fruktodling. Detta var möjligt genom att markernas struktur hade förbättrats. Med EM hade den luckrats upp betydligt och var därför mer lättbearbetad.
Sänkt energiförbrukning: denna effekt är självklar. Om man undviker konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, används det ingen fossil energi för att producera dessa produkter.
Höjd säkerhet: Även denna punkt är självklar. Om inga kemiska medel används är säkerheten med metoden så väl som i grödorna garanterad.
Avsättningen: kvalitetsförbättringar på skördarna bör motivera ett bättre pris. EM förbättrar även förutsättningarna för biologisk odling genom att hjälpa till med lösningar på många problem som den biologisk organiska odlingen dras med.