Greenfoots Urmineral-markförbättring

Vi har noga valt ut Urmineraler för markförbättring för odlingsmark, betesmark och hövallar. Ett enkelt sätt att återföra viktiga mineraler och spårämnen till u


 


Vi har noga valt ut Urmineraler för markförbättring för odlingsmark, betesmark och hövallar. Ett enkelt sätt att återföra viktiga mineraler och spårämnen till urlakade betesmarker och vallar, och på så vis höja betets kvalitet och höets näringsinnehåll. Det ger även långtidsverkande näring och bra struktur för jorden till fruktträd, odlingsbäddar mm.

Urmineral är lämpligt för regenerativt jordbruk. Det ger en bred bas av viktiga spårmineraler. För mer djupgående jordanalys, kontakta oss på Greenfoot så hjälper vi dig med rådgivning. Vi har många fler produkter för markerna tillgängliga och arbetar med skräddarsydda lösningar efter jordanalys enligt Kinsey-metoden.  

Hur fungerar Urmineral?


Granulatet förser jordar och gräs med mineraler och spårämnen som berikar och är nyttiga för mikrolivet och växterna. Det används som ett långsiktigt gödsel för att förhindra utarmning av jorden och aktivera mikrolivet.

Jord som är fattig på mineraler och spårämnen har låg organisk massa och mull och kan därefter enkelt bli hårdpackad. Hårdpackad jord innebär att maskar och mikrolivet inte trivs, vilket i sin tur leder till att pH-värdet sjunker och järnhalten stiger. Järnet blockerar andra mineraler i marken och jorden blir mer eller mindre obrukbar.

Urmineral är finmalt och omvandlas därefter till granulat för enklare spridning och långtidsverkan.
Mineralstenarna, som detta granulat tillverkas av, har inga förorenande element på grund av sin gamla karaktär och djupa ursprung.
Det är ett mycket bra och säkert sätt att komplettera markreserverna på. Byggstenarna är bra för gräset och indirekt berikar det också våra hästers ration.

Behandlar man markerna rätt och tillför bra mineraler och spårämnen, ser till att det är rätt ph-värde och en levande jord rent mikrobiellt, bildas ett ökat humuslager vilket gynnar det som växer där och betande djur.  

Urmineraler är lätt att applicera. Du applicerar det enkelt med hand eller gödselspridaren på betesmarken.
På grund av sin 100% naturliga karaktär kan hästarna gå på betesmarken direkt efter spridning.


Innehåll Urmineralgranulat (i %):

Kalcium (Cao): 9,4

Kalium (K2=): 5,1

Magnesium (MgO): 0,5

Fosfor (P205): 0,2

Järnoxid (Fe2O3): 4,1

Mangan (MnO): 0,2

Natrium (Na2O): 8,0

Zink (Zn): 150*

Koppar (Cu) 11,5*

Molybden (Mo): 6,0*

Kobolt (Co) 12*

Borium: 0,14*

* in mg / per 1000 gr.Dosering: ca 200-300 kg/hektar. 

Fördelar: 

 • Bättre kvalitet på markerna - bidrar till ökat humuslager och långtidsverkande spårmineraler. 
 • Ger hö med gott om mineraler och spårämnen i organisk form
 • Bygger upp markreserverna
 • Skapar balans i markerna så att rätt växter trivs
 • 100% naturligt och säkert för djur att gå på direkt efter spridning samt för plantor att växa på. Bränner ej. 

Urmineralgranulat går att beställa på följande vis:

25 kg säck
Big Bag 600 kg
Helpall 1000 kg (billigaste alternativet vid minst ett hektar)

Vi hjälper dig gärna, kontakta: [email protected]
Kombinationspall med hälften Snäckskal och hälften Urmineral 20 + 20 x 25 kg.

 
För större volymer, kontakta oss på: [email protected] för offert. 


Mer information:


Urmineralgranulat har högt innehåll av zeoliter som är vulkaniska mineraler med stor biotillgänglihet (samma sort som i växterna, alltså kan växterna ta upp det i takten som de behöver).


Urmineralgranulaterna kan också "förvara" näringsämnen som görs tillgängligt i jorden när de behövs av växterna. Därför är effekten hållbar, långsiktig, och spolas inte bort på en säsong. Man kan säga att zeoliter är katalysatorer i jorden, som aktiverar naturliga processer, skapar ett gott mikroklimat och gör jorden hälsosam. Det används även i vattenreningssystem som ett naturligt alternativ.


Genom att berika jorden med Urmineralgranulat förses jorden med mineraler. Bönderna använder det som ett långsiktigt gödningsmedel för att inte jorden ska utarmas på mineraler och spårämnen. Jorden behöver som bekant mer än NPK och utarmas lätt på essentiella spårmineraler, vilket leder till att växternas sammansättning och näringsinnehåll på betet förändras. Jord som är fattig på mineraler och spårämnen har en låg humus, dvs levande organisk massa och mull, och blir lätt hårdpackad. Det leder i sin tur till att maskar och mikroorganismer inte trivs där. Ph-värdet blir ofta surt, järnvärdet blir högre och högt järn blockerar upptaget av zink, koppar, kisel, magnesium och andra mineraler. Blir helt enkelt onda cirklar av det hela.

Zink spelar en viktig roll i bildandet av proteiner och enzymer i växten. Urmineral innehåller även Titan, som bidrar till fertilitet, kobolt som stödjer immunsystem, bor som är viktig för plantors tillväxt.


Verkan av Greenfoot Urmineralgranulat:

 • Aktiverar tillgängliga och balanserade nivåer av fosfor i jorden genom balansen med kisel.  
 • Balanserar upp förlust av kalcium och stabiliserar ph-värdet. 
 • Ökad mängd av tillgängligt natrium reglerar vattenbalansen i växter och aktiverar enzymerna. Det bidrar till att mängden kalium som växterna behöver minskas och växternas tillväxt förbättras. 
 • En hälsosam nivå av kalium bidrar till att betande djur får en hälsosam diet. Kalim behövs för att djuren ska må bra. Många flytande gödsel med intensivtillförsel av höga mängder kalium skapar tyvärr problem för både djur och natur. Urmineralgranulat ger en hälsosam nivå av det livsviktiga näringsämnet, i god balans med andra mineraler. 
 • Utsöndras gradvis, förser näringsämnen och spårmineraler jämnt över en lång tidsperiod - resultatet är en mild effekt och långtidsverkande förbättring av tillgängliga näringsämnen i jorden. 
 • Erosion reduceras till ett minimum. 
 • Förbättrar förhållanden för mikroorganismer som lever i jorden, speciellt för kvävebinande bakterier. 
 • Användning av Urmineral Probihorse är det bästa sättet att skapa hälsosam och hållbar jord över en lång tidsperiod. 

Relaterade produkter

Greenfoot

Greenfoot var först med att introducera effektiva mikroorganismer i Sverige år 2005. Sedan dess har vi verkat för att sprida kunskapen om möjligheterna med goda mikroorganismer för olika användningsområden.

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Payment with Apple Pay Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna Payment with Swish

© 2024 Greenfoot