Bokashiströ 4 kg

Om Greenfoots Bokashiströ: Greenfoot Gardens Bokashiströ är utvecklat för att ge en extra stabil och hållbar bokashi med många användningsområden. Str


 


Om Greenfoots Bokashiströ: 

Greenfoot Gardens Bokashiströ är utvecklat för att ge en extra stabil och hållbar bokashi med många användningsområden. Ströet är baserat på effektiva mikroorganismer samt supercera och vulkaniskt stenmjöl och örtextrakt. 

Bokashi kan användas både i bokashihinken samt som ett organiskt långtidsgödselmedel för jord. 

Greenfoots Bokashiströ är tillverkad av original-sammansättningen av effektiva mikroorganismer som är en komplex blandning av ca 80 olika levande mikroorganismer av hög kvalitet. Det är testat och är lämplig för användning av certifierat ekologiskt jordbruk (testad av ABCERT AG).


Användning som bokashiströ för hink: 

Bokashikli är det perfekta sättet att ta tillvara ditt avfall på och med Greenfoots bokashiströ blir resultatet mycket stabilt. Med hjälp av mikroorganismerna i bokashiströ eller bokashisptray  startas en fermentering av organiskt avfall. Bokashikli består av vetekli förädlat med effektiva mikroorganismer (EM). På några veckor blir ditt matavfall till myllrande, näringsrik och levande jord som alla växter älskar! Greenfoots bokashiströ innehåller finmalet pulver av supercera och vulkaniskt stenmjöl som både gör bokashikomposten extra stabil och luktfri samt ger näring till jorden den hamnar i. Vårt bokashiströ innehåller även ekologiska örter som även de tillför spårmineraler och bra mikrohabitat till jorden. 

Bokashi 2 kg räcker till 6-8 månader köksbokashiproduktion i hemmet, beroende på mängden matrester och köksavfall som behandlas. Innehåller ekologiskt material, främst kli, fermenterat med Original EM. Bokashi förvaras lufttätt och mörkt för optimal hållbarhet.

Följer du den japanska bokashimetoden med lufttäta hinkar, är detta en stor miljövinst eftersom denna komposteringsmetod inte innebär att metangas produceras och sprids i luften. Det finns alltså många fördelar med bokashimetoden!

Greenfoot Gardens bokashiströ som organiskt långtidsgödselmedel: 

Det speciella med Greenfoots bokashiströ är att det förutom effektiva mikroorganismer och vetekli även innehåller näring som hjälper jorden genom att förse växter med de viktigaste näringsämnena i en takt som växterna själv kan ta upp dem på, samt tillför viktiga spåmineraler. Du kan använda det direkt i jorden som gödselmedel med mikrobiella fördelar. Markkvaliteten förbättras hållbart och uppbyggnaden av humus främjas. Växter drar nytta av näringen när de behöver den och jordstrukturen förbättras. 

Bokashi kan blandas in med någon procent i planteringsjord och eller strös tunt och myllas ned ytligt i såbäddar 1 vecka före sådd eller plantering. Den kan även varvas in i vanlig kompostering som därmed får ett rejält kvalitetslyft.

Funktionalitet:

Det organiska materialet som introduceras i jorden med vårt bokashiströ försörjer initialt alla jordorganismer, främjar deras reproduktion. Greenfoot Gardens Bokashiströ skyddar och vitaliserar dem genom sin höga antioxidantkraft, vilket förhindrar nedbrytningsprocesser. Det aktiverade marklivet säkerställer att organiska näringsämnen långsamt omvandlas till näringsämnen som är tillgängliga för växter. Dessutom främjas uppbyggnaden av humus i den aktiva jorden. Detta förbättrar närings- och vattenhållande förmåga, luftning av jorden och främjar en lös struktur. 

För mycket tunga jordar kan Greenfoot Gardens Bokashiströ användas i kombination med mättat kol för att öka jordens uppluckringsegenskaper.  Här kan man med fördel vattna kolet med lakvatten från bokashihinken, speciellt bra användningsområde för lakvattnet under vintermånaderna då det inte används till växande plantor. På så sätt laddas kolet med näring, och behöver inte ta det från jorden som man blandar kolet i, utan kan direkt börja ge samt tillföra jorden de goda kvaliteter som kolets struktur ger. 

Att använda Greenfoot Gardens bokashiströ som växtgödsel och till bokashihinken gör den till en mycket allsidig produkt för naturlig trädgård och för odling.  

 

Fler tips på användningsområden och tillämpningar:  

Lämplig för:

Prydnadsväxter (bäddar, krukor/hinkar), nyttoväxter (ute & växthus), fruktträd, (bär)buskar, gräsmattor, som depåer för träd, för att producera bra krukjord, förberedelse av planteringsbäddar, områdeskompostering, för kompostförbättring 

 Grundrekommendation: Arbeta lätt i 350g / m² jord, tillsätt vatten eller Greenfoot Garden Mikroferm för att förbättra effekten

 Viktigt: Bokashi har ett lågt pH-värde. Applicera därför på ett avstånd av 10 - 15cm från plantorna eller vänta ca 14 dagar innan plantering/sådd.

Jordförbättring:
200 g/m² - 500 g/m², beroende på jordens beskaffenhet, fördela jämnt och i marken
inkorporera och häll sedan i vatten. Samtidig användning av Greenfoot Mikroferm förstärker effekten.

Förbättring av kompost och krukjord:
Tillsätt 3-5 % bokashiströ, arbeta in ordentligt, låt vila i 14 dagar vid minst 10°C. Sedan kan man plantera!

 

Fördelarna i korthet:

  • Främjar markens bördighet och humusuppbyggnad 
  • optimerar markens tillstånd
  • skyddar växter och jord genom hög antioxidantkapacitet
  • förbättrar närings- och vattenretentionsförmågan
  • bygger humus i jorden

 

Lagring/hållbarhet:

Hållbarhet 1 år oöppnad. Förvara på en sval och torr plats.

 

Ytterligare information:

Testad av ABCERT AG och lämplig för ekologisk odling.

Organisk NPK i Greenfoot Garden Bokashi: 1,57 / 1,65 / 1,26

Sammansättning: Vetekli, vatten, biokol, stenpulver, cera-pulver, rörsockermelass, levande mikroorganismer (mjölksyrabakterier, jästsvampar, fotosyntesbakterier). 

Hållbarhet: Oöppnad i minst 1 år från tillverkning. Använd inom 3-5 månader efter öppning. 

Förvaringsförhållanden
• Mörk och ren i rumstemperatur, frostfri och skyddad från väder och vind


Transportförhållanden
• Frost fri, ej över 30 grader. 

Kemiska parametrar: 

Totalt kväve 1,57%

Tillgänglig kvävehalt: 0,15% N

Totalt fosfat: 1,65% P205

Totalt kaliumoxid: 1,26% K20

Magnesiumoxid: 0,5 % MgO

Torrsubstans: 56,9%

Tillgänglighet av näringsämnen:
Av det totala kvävet är 9,52 % (0,16 % ammoniumkväve) omedelbart tillgängligt för växter. 90,5 %
kväve finns i en organisk bindning och omvandlas endast genom mikrobiell omvandling
tillgängliga för växter. Fosfat och kalium kan räknas till 100 % i växtföljden.


Relaterade produkter

Greenfoot

Greenfoot var först med att introducera effektiva mikroorganismer i Sverige år 2005. Sedan dess har vi verkat för att sprida kunskapen om möjligheterna med goda mikroorganismer för olika användningsområden.

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Payment with Apple Pay Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna Payment with Swish

© 2024 Greenfoot