Vilken är min jordmån?

Här är ett enkelt hemmatest där man kan ta reda på vad man har för jord:

Jord består av sand-, slam- och lerpartiklar. Mängden av var och en av dessa partiklar fastställer jordens struktur. Eftersom den procentuella andelen av var och en av dessa tre partiklar kan variera finns det i det närmaste ett oändligt antal olika jordmåner. Vill du ha reda på exakt vad din jord innehåller så behöver man skicka jorden till analys. Men det finns några enkla hemmametoder där man kan få en ganska god uppfattning om vad man har för jord.

1. Det enklaste sättet att bestämma jordmånen är att ta ett fuktigt prov av jorden i handen och klämma åt det. Ta provet från en plats som representerar marken på ett bra sätt. Ta en handfull jord och krama den. Kan du klämma ihop jorden enkelt, känns den fet eller klibbig/kladdig? Förblir den kramade formen? Då är det lerig jord.

Är det små partiklar som lätt rinner igenom handen? Då är jorden åt det sandiga hållet. Sandig eller grusig jord känns grusig och "klumpen" faller sönder. 

Torvjord känns lite mer svampaktig. Lätt lera och mellanlera känns mjuk och behåller formen längre än den sandiga jorden men är inte lika fast som den leriga jorden. 

Fingertopparna är känsliga och kan känna upphöjningar på en bråkdels millimeter. Du kan känna med fingertopparna hur mycket sand som finns i din jord.
Blöt fingrarna droppvåta. Ta därefter upp lite jord och gnugga mellan fingertopparna. Går det att känna flera grova, hårda sandkorn? Då är det en övervägande sandig jord. Känner man endast enstaka små sandkorn och jorden går att rulla till en kula då är jorden lerhaltig.


Burktestet

Ett lite mer noggrant sätt att fastställa mängden sand, slam och
lera i din jord är att genomföra burktestet.

Sandig jord: Mesta av partiklarna faller till botten av burken och resten av vattnet är ganska klart.

Mo: Partiklarna har sedimenterat i lager med de finaste fraktionerna överst. Vattnet är ganska klart.

Mjäla: Vattnet är grumligt och det ligger bara ett tunt lager partiklar på botten. De små partiklarna tar ganska lång tid på sig att sedimentera.

Lerig jord: Vattnet är grumligt och det ligger bara ett tunt lager partiklar på botten. De små partiklarna tar hur lång tid som helst på sig att sedimentera.

Torvjord: Massor av småbitar flyter runt på ytan, vattnet är något grumligt och endast lite partiklar har sedimenterat på botten.

Kalkjord: Ett lager med vitt sandlika fragment på botten av burken och vattnet är färgat blekt grått.


Jordens pH-värde

För att kunna göra rätt insatser är det viktigt att känna till markens surhet – vilket pH marken har. Din jords pH har enormt stort inflytande på vilka växter som trivs.

De flesta växter föredrar pH 6,5-7, där flest näringsämnena är lättillgängliga. Vissa växter behöver sur jord medan andra behöver basisk jord. Att titta på vad som växer på marken är därför ett bra sätt att få koll på markens ungefärliga pH-värde.

För att säkert kunna säga vilket pH en jord har måste man testa jordens pH-värde med en riktig pH-meter, brukar finnas på lantbruksbutiker eller trädgårdsbutiker för ca 150-250 kr. Det är väldigt bra att ha, då det är intressant att följa hur markens pH-värde förändras med rätt insatser.

Grundläggande info om pH-värde:

Surt: pH mellan 1-7; tex. torvjord

Neutralt: pH precis på 7; t.ex. vissa lerjordar

Basiskt: pH 7-14; tex vissa kalkrika jordar

I Sverige varierar jordarnas pH-värde mellan ungefär 4 upp till 8,5.

För att testa jorden behöver du en pH-meter (eller lackmuspapper!), avjonat vatten som du kan köpa på apoteket (eller ta från torktumlarens vattenuppsamlingsbehållare), och så lite jord.

Ta jordprovet och mät pH så här:

1. Gräv upp jord från flera olika ställen ner till ca 20 cm.
2. Ta bort de översta 3 cm av jorden och blanda sedan väl i en plastpåse.
3. Fyll en bägare med 1/3 jord och fyll på med 2/3 destillerat vatten eller kranvatten av god kvalité. (destillerat vatten kan köpas på apotek eller tas från torktumlarens kondensvatten).
4. Sätt på locket och skaka ordentligt i minst 2 minuter.
5. Låt burken stå stilla i minst 10 minuter så jorden kan sedimentera = lägga sig på botten av burken.
6. Läs instruktionen till pH-metern och mät pH i vattnet ovanför den sedimenterade jorden.
7. Använder du lackmuspapper så doppar du pappret i vattnet och läser av mot den medföljande färgskalan.

Gör flera test och på olika ställen om marken ser ut att variera.
När du nu vet vilken typ av jord du har är det betydligt enklare att veta hur du ska gå vidare med jordförbättring och gödsling.