Vatten och effektiva mikroorganismer

Recept på EM Mudballs

EM Mudballs är gjorda av torkad lera/jord som är preparerad med EM Bokashi och EM-A (aktiverad EM) samt EM-X Keramiskt pulver som knådas ihop. De används för att rena vatten i floder, sjöar och hav. EM Mudballs är speciellt bra för att rena vatten från bottenslam och syresätta vattnet. Viktigt att tänka på är att det händer mycket på mikrobnivå när man släpper i bollarna - allt som legat gömt på botten kan tendera att komma upp till ytan. Det kan med andra ord se ganska dramatiskt ut under en period, och upplevas som "smutsigt". Det är dock en naturlig del av processen - det som legat gömt under ytan måste komma upp för att vattnet  åter ska få en god hälsa hela vägen till bottnen. En annan viktig aspekt när du vill använda EM till vattenrening är att vara extra noga med att det är EM från EMRO som används. Det finns gott om EM-kopior på marknaden.  Vi kan inte vara nog försiktiga med vårt vatten som är grunden till vår existens. Håll utkik efter följande symboler: 
 

Det innebär att produkten du köper har blivit noga undersökt. Det är också de produkterna som ligger till grund för all forskning kring EM och vattenhälsa. 

Här är EMRO:s recept på mudballs:

Grundmaterial:
Jord eller lera. Det är bäst att använda jord med hög lerhalt som lätt kan formas till bollar. Det går även att använda ren, blöt lera. Med fördel kan lera från bottenslam i tex damm användas. 

EM-A (redan aktiverad EM, finns att köpa här)
Rörsockermelass (10 % av volymen EM-A. Tex 7 matskedar melass för 1 liter EM-A).
EM Bokashiströ
EM-X Keramiskt pulver (supercera C, finns att köpa här)

Recept 1:

10 delar jord/lera
1 del EM-A
EM-X keramiskt pulver (supercera C) - ca 1% av den totala mängden inklusive jord/lera. 

Recept 2:

8 delar jord/lera
2 delar EM Bokashiströ
1 del EM-A 
EM-X keramiskt pulver (supercera C) - ca 1-2 % av den totala mängden inklusive jord/lera. 

Eftersom fukthalten i jord/lera varierar påverkar det även innehållet av mängden EM-A. Det ska vara möjligt att knåda bollarna till en fast konsistens.  Recepten här ovan är därför mer som generella riktlinjer. Det är också en bra idé att ha en extra mängd EM-A tillhands om så behövs. Det går även att tillsätta lite vatten om leran eller jorden är torr. 

Mängden av EM-X keramiskt pulver (supercera C) gör att effekten av EM stabiliseras i vattnet. Mängden tillsammans med lera hamnar på ca 1 - 2% totalt. 

Blanda först de torra ingredienserna. Tillsätt EM-A och knåda in lite i taget. När bollarna kan formas ordentligt. De brukar vara som en knuten hand - det är inte så noga.  Lägg bollarna på en bricka eller annan platt yta. Låt dem fermentera i två - fyra veckor i temperaturer över 15 grader med god luftväxling. När de har fått brunsvarta prickar är de klara, och ju längre de lagras desto mer vitmögel blir det på ytan.

Hur man använder EM Mudballs:

Använd EM Mudballs i flodbottnar och kanaler där bottenslam ansamlats. Använd en st EM Mudball för varje kvadratmeter av vattenytan. 

För hav, floder, sjöar och dammar krävs dessutom applikation av EM-A i vattnet. Rekommendationen är att tillsätta EM-A regelbundet i vattnet var tredje månad som komplement till EM Mudballs. 

Källor:


 http://emrojapan.com/about-em/em-products/activated-materials/howtomakeballs.html
emrojapan.com (EMRO Japan har mycket intressant information om Mudballs).
Mudball search results for apnan.org (Asia Pacific Natural Agriculture Network)

 

Från EM Mudball Movement i Thailand
Från EM Mudball Movement i Thailand

Trekammarbrunn

När det gäller avloppsbrunnar finns evidens på stor förbättring med hjälp av EM. Det finns dock många kända och okända betingelser som påverkar processen. En mycket viktig aspekt är självklart att undvika kemiska antibakteriella rengöringsmedel typ klor m.fl i hushållet. Det bästa  och naturligaste sättet att arbeta med EM handlar om kontinuerlig låg dos och som successivt lyfter den biologiska ämnesomsättningen i systemet. Detta uppnås exempelvis genom att använda em i rengöring och tvätt i synnerhet som sköljmedel.....Man kan även tänka sig en installation som tillför em droppvis i systemet. För att få en effektiv styrning rekomenderas att börja med en kraftigare tillförsel. Man bör i vilket fall som helst avvakta en tid efter att ha uteslutit agressiva kemikalier, starkt antibakteriella ämnen mm. så att det finns förutsättningar för Em att utvecklas på sitt välgörande sätt.

Med EM i brunnen följer en tilltagande minskning av odör samt ökad nedbrytning av fekalier vilket innebär en volymminskning av rötslam. På sikt kan slamtömmningen göras med längre intervall.....

 Det finns en grundläggande vägledning vad gäller EM tillämpning som föreslår dosen 1:1000 dvs en liter aktivt em/ eller motsvarande mikroferm per kubikmeter vätska eller biomassa som skall behandlas.