Lermineral för betesmark

Pris:
450 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1787613
Antal:
Kommentar till butiken:
Lermineral är granulatkorn om 2-5mm som kommer från södra Tyskland och har ett högt innehåll på väsentliga spårämnen som växterna är beroende av.
Tillsammans med humuspartiklar (fullständigt omvandlat organiskt material) bildar de lera-humuskomplexet.

Lerpartiklar i jorden spelar en avgörande roll för jordens bördighet. Speciellt sandjordar förbättras avsevärt då man myllar ner lermineral. Jorden förses med viktiga spårelement och håller fukten bättre. Lermineral är avgörande för humusbildningen, med andra ord markernas fruktbarhet. Näringskrävande växter mår bra och frodas med hjälp av lermineralet. Lermineral fungerar till exempel som jonbuffert från jorden, från vilken elementen kan släppas vid behov (t.ex. för växttillväxt). 
Utöver dessa näringsreserver bygger de också upp vattenreserver i jorden. Slutligen ger vårt Lermineral också ett hem till det mikrobiella livet och hjälper till att strukturellt uppgradera sandiga markar.

Spårämnen som finns bundet i lermineral är bland annat zink, koppar och mangan som vid behov släpps fria när det är brist på dem i växternas ämnesomsättning. Lermineral bildar tillsammans med mikroorganismer, organiskt material och sand det för bördigheten så viktiga lera-humus-komplexet. Detta sörjer för hushållning med näringsämnen, fuktighet, luckerhet och temperatur. Det har en stabiliserande effekt på pH-värdet och reglerar fosfat- och sulfattillgångarna i marken.

Det ger marken en bättre hushållning med fukt och näringsämnen. Bra att förbättra kvaliten på planteringsjord inte minst. Lermineral är avgörande för humusbildningen, med andra ord markernas fruktbarhet.

Lermineralernas är negativt joniskt laddat och har sk parallellplåtstruktur, vilket säkerställer att de träder ihop med näringsämnena (K, Na, Mg, Ca, NH4 ...) som är positivt laddade.

Dosering: 300 kg / ha

Fördelar:
 
 • Förhindrar utlakning av väsentliga delar
 • Positivt inflytande på vattenförvaltning
 • Bättre näringsutbyte mellan jord och växt

Finns från 25 kg säck upp till pall (40 säckar) eller Big bag om 800 kg. 

Analys av makromineral och spårämnen:
 
SILICIUM OXID:56,0%
IJZER OXID:0,4%
ALUMINIUM OXID:16,0%
CALCIUM OXID:4,0%
MAGNESIUM OXID:4,0%
KALIUM OXID:2,0%
NATRIUM OXID:0,4%
BORIUM:1000ppm
KOBOLT:35ppm
KOPPAR:20ppm
MANGAN:300ppm
MOLYBDEN:20ppm
NICKEL:50ppm
ZINK:90ppm


Mer om betydelsen av mineraler och spårämnen: 
 
 • Kalcium (Ca) och fosfor (F) utgör grunden för bra benbildning. Brister i senare liv leder      till osteoporos. Kalcium är avgörande under dräktighet och amning.
 • Zink (Zn) och Bor (Br) bestämmer hudkvaliteten. Zink bidrar också till         enzymproduktionen.
 • Natrium (Na), klor (Cl) och kalium (K) påverka prestanda, fertilitet och aptit.
 • Kisel (Si) bidrar till god hovkvalitet.
 • Kobolt (CO) stärker immunförsvaret.
 • Titan (Ti) förbättrar fertiliteten.
 • Mangan är ett viktigt spårämne för metabolism, skelettbildning och       reproduktionsorgan. Det är också en anti-oxidant.
 • Magnesium (Mg) är viktigt för muskel- och nervsystemet, benen, ämnesomsättningen    och vatten- och energihanteringen. Magnesium ger signalöverföring till musklerna och      är nödvändig för absorption av kalcium i benen. Det förhindrar ackumulering av kalcium    i andra vävnader. Magnesiumbrist kan leda till nervositet, irritabilitet med         muskelkramper och minskat välmående.
 • Koppar (Cu) är ett viktigt spårämne för ben, brosk, hårpigment, metabolism och     absorptionsjärn. En brist på denna antioxidant kan leda till anemi, dålig tillväxt och   viktminskning.
 • Kalium (K) är viktigt för vattenförvaltning, syrabalans, nerv- och    muskelfunktioner. Kaliumberoende kan leda till en försening i utvecklingen hos unga djur.
 • Järn (Fe) är viktigt för matsmältning och produktion av röda blodkroppar. Det är också   ett byggmaterial av hemoglobin.