Köpvillkor

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och följer svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms. 
För att se fraktpriset gå till kassan.
Produkten levereras med svensk manual om produktens art kräver detta. Om manual ingår på annat språk än svenska anges detta på produktnivå.

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa.

Beställning
För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen.
Mer information om detta finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Greenfoot HB lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i EMbutikens sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Vi använder DHL Service Point till paket under 20 kg och DHL Hemleverans för paket över 20 kg. DHL Service Point använder sig av sms-avisering, ange därför mobilnummer vid beställning. Om man inte önskar ange mobilnummer, skriv i meddalanderutan att mailavisering önskas.

Direktbetalningar via Internetbank
Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.
Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

Läs mer om Payson här: www.payson.se
Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för internetbetalning.

Förskottsbetalning
Vid förskottsbetalning betalar du som en vanlig räkning, antingen via din internetbank eller hos någon lokal kassaservice till Bankgiro: 583-3769 (betalningsmottagare: Greenfoot). Uppge ditt ordernummer enligt orderbekräftelsen. Vi skickar inte någon extra avi utan endast denna information. Du kan med fördel skriva ut din orderbekräftelse som påminnelse. Vi skickar varorna direkt när betalningen är mottagen. Förskottsbetalningen är kostnadsfri. 

Fakturaorder
Om fakturabetalning väljs bifogar vi en faktura när vi skickar varorna. Villkoren för faktura är:
Endast företag, stat, kommun och organisationer kan betala mot faktura.
Fakturaavgift: 40 kronor.
Betalningsvillkor 20 dagar.
Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med (det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 50 kr) samt dröjsmålsränta med 8 % + referensräntan.

Fraktpriser
För att se fraktpriset för en produkt lägger du den i kundvagnen och går till kassan. Leverans sker med Posten eller DHL.

Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. Se leveranstid vid valt fraktsätt i kassan.
I de fall kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställningen, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med EMbutikens köpvillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.
Avbeställning av beställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från oss per e-post.

Äganderättsförbehåll
Alla varor förblir Greenfoot HBs (EMbutiken.se) egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Greenfoot HBs (EMbutiken.se) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Greenfoot HB (EMbutiken.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationer
Om paketet är skadat vid leverans ska du göra en reklamation direkt hos ditt utlämningsställe. Om varan är defekt eller om vi har packat fel vara, betalar vi returkostnaden. 
För att vi ska godkänna reklamationen:
Reklamation måste alltid göras, skicka inte bara tillbaka produkten. Reklamationen ska göras senast två veckor efter paketet är uthämtat. Kontakta oss via e-post embutiken@greenfoot.se eller telefon 0651-22214. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.
Om fel produkt har skickats från oss, skickar vi ut rätt produkt, den felaktiga produkten skall återsändas till oss. Glöm inte att ange i reklamationen vilken produkt du fått istället.
Om det saknas en produkt skickas den saknade varan ut till dig efter kontroll.
Vi skickar ut en ny produkt om den du har fått är trasig eller defekt. Hela produkten ska återsändas till oss.
Om varan du fått har utgånget datum var vänlig ange när produkten har gått ut. Vi gör vår bedömning därefter.
Om orsaken är en annan, måste det anges vad orsaken är.
När vi mottagit och godkänt din reklamation, kommer vi att så snabbt som möjligt skicka den reklamerade varan till dig. Med i paketet kommer det ligga en faktura på den felaktiga produkten du fått. Denna faktura kommer att makuleras så fort reklamationen returnerats till oss, alternativt om du väljer att behålla den felaktiga produkten, ska fakturan vara betald inom 14 dagar. 

Ångerrätt/byte
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Kontakta oss via e-postembutiken@greenfoot.se  eller telefon 0651-22214 och meddela om det gäller ångerrätt eller byte. 
Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta, t ex kan du undersöka varorna men inte öppna kapsyler eller bryta förseglingen/plomberingen på cd-skivor och datorprogram. Varan får dock ej vara använd förutom detta.
Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, gäller inte ångerrätt eller bytesrätt.
Vid byte skickar vi ut den nya varan tillsammans med retursedel och en faktura. Denna faktura kommer att makuleras så fort bytet returnerats till oss.  
Kunden svarar för frakten vid ångerrätt och byten. Returnera som paket eller brev, inte mot postförskott.
För både ångerrätt och byte gäller att du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. 
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan.

Återbetalning av ordersumma
Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Greenfoot HB (EMbutiken.se) återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Garanti
Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut och därmed går i retur till Greenfoot HB (EMbutiken.se), debiteras en avgift om 200:- + moms för att täcka kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods
Om en vara från Greenfoot HB (EMbutiken.se) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (Posten 020-23 22 21 eller se www.bussgods.se under reklamationer) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndigheters beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Greenfoot HBs (EMbutiken.se) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Greenfoot HB (EMbutiken.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter
EMbutiken.se sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Övrigt
Greenfoot HB (EMbutiken.se) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Greenfoot HB (EMbutiken.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Greenfoot HB (EMbutiken.se) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt