2017 > 03

Den lilla daggmasken har ett stort ansvar, eftersom de spelar en avgörande roll i upprätthållandet av livet på jorden. Dag efter dag arbetar den på i sin outtröttliga aktivitet, och resultatet är en majoritet av fertiliteten hos våra jordar! Vi är med andra ord totalt beroende av den lilla daggmasken, och i dagens blogginlägg tänkte vi fördjupa oss lite i daggmaskens levnadsvillkor. 

Vad är det som är så speciellt med daggmaskens verksamhet i marken? Vad gillar den och vad gillar den inte? Och hur kan vi få daggmasken att trivas i våra trädgårdar och på på bästa vis arbeta som en underjordens trädgårdsmästare?
 

Om daggmasken
Hur daggmasken fått sitt namn vet vi inte riktigt. Kanske var det på grund av att masken lämnar den skyddande jorden när det regnar, och det är då vi får se den? Det är en myt att de skulle kvävas i den våta marken, daggmasken har inga lungor. Syre får den genom hudens andning, vilket gör det möjligt att absorbera syre även i vatten. 

Tvärtom är det större fara med solstrålar som bränner den känsliga huden snabbt och det kan leda till kvävning även efter att daggmasken återvänt till jorden. Daggmasken vill inte ha extrem kyla, torka eller sommarvärme. Under kalla vintrar drar sig daggmasken neråt i jorden och faller i viloläge tills jorden har värmts upp igen. Samma sak när det är för varmt eller för torrt. 
Enligt uppskattningar finns det mer än 3000 olika daggmaskarter. De kan gräva ner till tre meters djup i marken. Livslängden på en daggmask uppskattas till tre till tio år. 
Man kan med säkerhet säga att daggmaskar kan räknas som en av de äldsta djurarterna. Så länge det funnits vegetation, måste det också finnas organismer som tar hand om nedbrytningen av dem.

Så är daggmaskens kropp konstruerad

Kroppen av en daggmask består enkelt uttryckt av två slangar i varandra: Den utanpå är det så kallade hud-muskelröret med längsgående och cirkulära muskler och den inne i masken består av inälvor. De längsgående musklerna kan göra den längre eller kortare, ringmuskler gör den tunnare eller tjockare.
Hudens yta är täckt med ett fuktgivande skikt, som huden andas igenom och gör att kroppen blir hal så att rörligheten underlättas i jorden. 
Beroende på storlek och typ av mask består den av 60 till 200 segment cylindriskt anordnade. Varje segment, utom den första och sista, har fyra par av borst som masken använder mot marken. Daggmaskar är hermafroditer, men kan inte befrukta sig själva. De lägger sina ägg i en kokong som kläcks efter ungefär ett år. 

Om masken försvunnit från trädgården/marken, tar en naturlig återkolonisering lång tid. Man beräknar att de "ockuperar" 5-10 meter per år.

Myten att de två delarna av en daggmask kan leva om den delas innehåller en viss sanning. Det är sant att daggmask verkligen kan bilda nya segment, men endast den främre delen blir livskraftig. 

Vad äter daggmaskar?

Daggmaskar äter växter och animaliska restprodukter från naturen, som redan brytits ned mikrobiellt. De sväljer jorden, äter igenom den och organiskt material. Växtdelar som ännu inte är tillräckligt sönder dras in och insaliveras, ympas in av maskens tarminnehåll, vilket gör dem mer attraktiva för andra mikroorganismer att bryta ner. 

Maskens mat passerar genom halsen av masken till en expanderande del av svalget, kråset, som är kantad med en tuff hud och mag-juice, den innehåller producerande körtlar. Allting mals, blandas och transformeras genom matsmältningen i en livsmedelsmassa som rötas i tarmen tillsammans med sand och organiskt material. Maskens avföring är särskilt rik på organiska föreningar, svampar och mikroorganismer.

Den värdefulla masken och humus

Maskhumus är mer värdefull än någon annan form av jord, eftersom den innehåller hög koncentreration av alla näringsämnen som växterna behöver för sin tillväxt. 
Daggmasken producerar ungefär halva sin kroppsvikt i humus varje dag.

Daggmaskar kan inte öka den totala mängden näringsämnen i jorden! De kan bara koncentrera näringsämnen och göra dem tillgängliga för växterna. De bryter ner, spjälkar upp näringsämnena, gör den full av mikroorganismer som innebär att växterna kan få användning av näringsämnena av organiskt avfall. 

Daggmasken är speciellt aktiv på våren och hösten, de arbetar både dag och natt med att bearbeta jorden. Om du tittar noga, kan du hitta maskspillning på marken. 

Daggmasken luckrar upp jorden, blandar och berikar jorden med sin maskhumus, vilket förbättrar den totala markstrukturen.
Hög lerhalt i daggmaskavföring hjälper jorden att lagra vatten bättre och leverera när det behövs. Masken drar upp lera från djupare skikt.
Egentligen gillar daggmask lösa porösa jordar bäst, men den kan också hittas i kompakta jordar, förutsatt att tillräckligt med organiskt material finns i jorden. Daggmasken luckrar upp även de kompakta jordarna, blandar dem och gör den mer lättbearbetlig för oss. Jorden får också bättre ventilation genom maskens aktivitet. Det innebär att regnvatten lättare kan tränga ner i marken. Vattensjuka områden kan med hjälp av masken gradvis bli bra igen. 

Växterna använder dagmaskens rörsystem till sina rötter: de använder hålorna och får samtidigt del av näringen från maskens spillning som gångarna innehåller. Gångarna är väl balanserade med vatten och syre till växtens rötter.  

Locka daggmaskar till trädgården med hjälp av EM

Daggmaskar trivs där goda levnadsförhållanden råder. Får daggmasken tillräckligt med mat och fukt förökar den sig vid milda temperaturer. De bästa förutsättningarna är en jord som är rik på organiskt material och mikrobiellt koloniserad.
Daggmaskar anses vara en indikator på föroreningar i marken. Framför allt mineralgödsel ger dem ingen mat. EM ® skapar goda förutsättningar för daggmaskar. 

 • En mikrobiellt aktiv jord är varmare och når på våren snabbare temperaturer där daggmaskar är aktiva
 • Mikrobiell förnedbrytning av organiskt material säkerställs.
 • EM bryter ner kemikalier och tungmetaller.
   

Locka på daggmasken!

Här är några åtgärder man kan vidta för att skapa goda förutsättningar för daggmasken: 

 • Gödsel med EM-kompost varje år. Man kan använda Bokashikompost, EM-Gödsel-kompost (se gärna tidigare inlägg om det) Gräv ner valfritt avfall som fermenterats med EM på så många platser du kommer åt. Självklart i grönsakslandet, men även runt träd, buskar och i rabatterna, det skapar starka friska plantor och maskarna har gott om föda och mikroorganismer att samarbeta med. 
 • EM Premium Org-Bio Gödsel är ett gödselmedel som utvecklats med tanke på mikrolivet i jorden. Det bidrar till att göra markerna mer levande. Innehållet är mjölmasklämningar, ricinuspulver, lermineral, vulkaniskt stenmjöl, algextrakt, spårämnen och bakteriekultur. Innehåller 62% organiskt NPK 5-4-2. Mikroorganismerna och även maskarna stortrivs i sällskapet av det här medlet, och växterna får precis den näring de behöver när de behöver. 
 • Spreja mark, växter och träd med utspädd EM-A Mikroferm (1:100 upp till 1:1000 EM-A: vatten). Går bra med Probihorse också om man har det hemma. Det går även att brygga eget med hjälp av EM-1 och rörsockermelass. Blad- och växtytor och även jorden befolkas med positiva, livskraftiga mikroorganismer som ger ett hälsosamt mikroklimat. 
 • Tillför jorden värdefulla mineralämnen och spårämnen då och då. Naturliga mineraler ger växterna näring och balanserar pH-värdet i marken, så att daggmaskens förhållanden blir optimala. Produkter vi har för att tillföra mineraler till jorden är: Lermineral, Vulkamin och Snäckskalskross
 • Använd inte konventionellt handelsgödsel då det leder till försurning av marken. 
 • Täck marken i största möjliga mån! Barjord är inte bra för maskarna, och jorden blir känslig för regn, näringsämnen lakas ur osv. Man kan täcka marken på många vis och det finns många bloggar som handlar om det. Vi tar ogräs som torkat, gammalt hösilage, gräsklipp, löv. Allt vi kan hitta i vår närhet. Speciellt vintertid är det viktigt att täcka marken. 
  .

Bokashikomposteringen är ett enkelt sätt att minska sitt avfall, skapa ett litet kretslopp och mata maskarna kontinuerligt genom att mata dem med vårt eget avfall + miljarder mikroorganismer.

Daggmasken är helt enkelt en ovärderlig vän i trädgården, för andra djur och för oss människor. Snart stöter vi på dem igen när vi ger oss ut och gräver. Vi längtar! 

Med vänlig hälsning
Ingegerd och Kim, 
Greenfoot

Läs hela inlägget »

För er som odlar, kommer här ett recept för att ta tillvara hästgödsel på bästa sätt. Bokashimetoden kan man lika använda på gödsel som med matavfall,  det är ett billigt och enkelt sätt omvandla färskt gödsel till jord på bara några veckor. Det är klimatsmart då kol och näringsämnen hamnar i jorden istället för att bilda koldioxid och metangas och försvinna ut i luften.

RECEPT
 För en fylld sopsäck med gödsel blandat med halm, halmpellets eller torv behövs ca 0,5 dl koncentrerad Mikroferm eller Natur Probihorse (båda går lika bra). 
 
1 säck gödsel med strå
0,5-1 dl Mikroferm eller Natur Probihorse
1-2 dl Lermineral
1-2 dl snäckskalskalk
 
Lermineral och snäckskalskalk är inte nödvändiga att tillföra, men gör kvaliteten på jorden bättre. Snäckskalskalket ger ett stabilt pH-värde samt kalcium i en form som växterna själva kan ta upp näring när de behöver. Lermineralen tillför ett brett spektrum av mineraler och spårämnen, samt  bidrar till att jorden håller fukten. Speciellt bra om odlingsjorden är sandig. 
Blanda ut Mikroferm / Natur Probihorse i en kanna med ca 5 liter vatten och vattna högen ordentligt. Behövs mer vatten går det också bra, det viktiga är att man "ympar in" mikroorganismerna i gödslet så att det går genom högen ordentligt. Blanda i eventuell lermineral och snäckskalskalk. Lägg i dubbla sopsäckar och knyt åt ordentligt. Låt ligga i trädgården och vänta tills vårvärmen kommer. Mikroorganismerna arbetar som bäst vid temperaturer över 10 - 15 grader. Ett alternativ om man vill ha snabbare resultat är att lägga säckarna i källare, växthus eller annat utrymme där temperaturerna är högre. 

Antingen kan man låta sopsäcken fermentera i temperaturer över 10-15 grader i några veckor (3-4), och sedan gräva ner i trädgårdslandet, med ett lager jord, halm eller hösilage ovanpå. Den andra varianten är att låta säckarna ligga längre, tills man behöver dem. Ju längre tid som går, desto mer fermenterat blir gödslet, vilket gör att det snabbt blir till jord. Mycket snabbare än en vanlig utomhuskompost!
Växter, grönsakerna och fruktträden kommer att älska jorden som blir - fylld med levande mikroorganismer, näring och kol! Det går utmärkt att blanda i annat trädgårdsavfall i säckarna, så som löv, gräsklipp, ris och annat som kommer jorden till nytta. 

Det här går även lika bra att göra storskaligt. Förloppet där gödslet blir jord går avsevärt snabbare, och dessutom förhindras ammoniakbildning. Den plågsamma doften och växthuseffekten uteblir. Lantbrukaren får ett stabilt och värdefullt gödselmaterial där de viktiga näringsämnena förs ner i jorden och kan tas upp av växande grödor. 


Det är roligt att prova själv hemma med gödsel som man kommer över! Man kan skala upp och ner receptet precis som man vill. Har man Bokashiströ eller Vital Probihorse hemma går det lika bra att blanda i som flytande. 

Det är också ett väl beprövat sätt att gödsla hästarnas bete på. Kan man få hjälp av en bonde, eller har tillgång till maskiner själv, blir gödselhögen en god resurs för att tillföra mineraler, spårämen och ett gott mikroliv på betet, som kommer hästen till nytta. Speciellt stor fördel har de som sprejar Natur Probihorse i boxen, samt använder Vulkamin. Gödselhögen är då redan halvt nerbruten och det går riktigt snabbt att bryta ner resten, egentligen bara att lägga plast över under några veckor! Natur Probihorse gör också att parasiter hämmas. Äggen de lägger i gödslet fermenteras och de får svårt att föröka sig! En stor vinst i kampen mot mask och andra parasiter hos hästen. 

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter