Hållbar Hästhållning - ett Probihorse-system

Är du intresserad av att lära dig mer om vårt koncept Hållbar Hästhållning? Vi har skrivit en artikelserie där vi förmedlar den kunskap vi har om att ta hand om betesmarker på bästa sätt. Friska hästar och friska marker hänger ihop! Vi vill skapa en win-winsituation för häst, människa och naturen där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för alla parter. Varmt välkommen till vårt Probihorsesystem - Hållbar Hästhållning!

 

2019


Del 2 av Hållbar Hästhållning handlar om gödsel. I första kapitlet av Del 2 kommer recept på hur man fermenterar sitt gödsel, småskaligt och storskaligt, samt lite praktiskta tips och råd. I andra och tredje kapitlen kommer mer djupgående texter om gödsel och den viktiga del för kretsloppet som det spelar för betesmarker och hövallar. 

Gödsel är en värdefull skatt på en hästgård. Tyvärr anses ofta gödselhögen vara skräp och många funderar över hur man enklast ska bli av med den. Det är inte bara så att lantbrukare har nytta av gödslet som hästarna producerar - även hästarna och betesmarkerna har det. Det som tas ifrån i näringsvärde, mullämnen och värdefullt humuslager med levande jord när hästen betar behöver komma tillbaka för att det ska bli ett fungerande kretslopp.

Genom att Probihorsegödsel tar man tillvara hästarnas gödsel på ett effektivt, snabbt och klimatsmart sätt. Det är enkelt att fermentera gödsel. På bara 8 veckor är gödslet färdigt att använda på marker, i odlingar eller att sprida på vallen. Det bränner inte växter som vanligt gödsel kan göra. Fermenteringen är en annan process än den traditionella gödselbränningen som kräver lång tid innan det kan användas. Det är klimatsmart då kol och näringsämnen hamnar i jorden och ökar mullhalten istället för att bilda koldioxid och metangas som försvinner ut i luften. Växternas rötter får god näring, viktiga mineraler och spårämnen återförs till marken. Genom fermenteringen minskar parasittrycket. 

Längre ner i texten följer två recept , ett som är som är "säckvis" och ett för mer storskalig fermentering av gödselstack.

 

 
 

Fakta:

Skillnaderna då gödslet fermenteras gentemot traditionell gödselstack är markanta. Den konventionella gödselstacken släpper ut avsevärda mängder av klimatgaser medan den fermenterade komposten behåller energin så att den kommer jorden och växterna till nytta. Den mikrobiella tekniken med Natur Probihorse skapar ett gödsel med en helt annan kvalitet:
 

 • Energin bevaras i komposten och stimulerar de probiotiska mikroberna i jorden när komposten återförs till betes/jordbruksmarken ( = en mer fertil jord ).
 • När gödslet sprids ut, har de goda mikroorganismerna förökat sig och har dessutom med sig en egen "matsäck" med gödslet. De börjar omedelbart att samarbeta med jordens mikroliv som de kommer i kontakt med. 
 •  En stor del av kvävet finns kvar i gödslet och NPK balansen blir därför avsevärt bättre. ( med traditionell gödselkompostering genom förbränning förgasas kvävet  till bl.a lustgas, en mycket aggressiv klimatgas, samt metangas och stora utsläpp av koldioxid)
 • Klimatgaserna binds genom fermentering och kan återföras till jordbruksmarken.


En grundregel är att gödslet ska vara så färskt som möjligt. Ju färskare gödsel, desto bättre och snabbare blir fermenteringen. Har gödslet inte hunnit bli varmt ännu, går det att fermentera. Har gödslet redan börjat att bränna, blir inte processen ultimat.

För er som mockar hagar/box/liggunderlag, är det därför allra smidigast att tillföra Natur Probihorse i gödselstacken kontinuerligt, året igenom. För större gödselstack, lägg en presenning över med tyngder, så att den är så lufttät som möjligt. Så fort vårvärmen kommer, sätter mikroorganismerna man tillfört under vintern igång att arbeta och under vintern förhindrar de att gödslet börjar att brännas. 
RECEPT FÖR PROBIHORSEGÖDSEL I SOPSÄCKAR:


För en fylld sopsäck med gödsel blandat med halm, halmpellets eller torv behövs ca 0,5 dl koncentrerad Natur Probihorse (det går även att använda aktiverad Probihorse Bas). Om gödslet inte är utblandad med halm/pellets eller torv, behövs 1 dl koncentrerad Natur Probihorse för en säck. 
 
1 säck gödsel med eller utan strå
0,5-1 dl Natur Probihorse
1-2 dl Urmineral för betesmark/Lermineral (frivilligt)
1-2 dl Snäckskalskalk för betesmark (frivilligt)

Urmineral och Snäckskalskalk är inte nödvändiga att tillföra, men gör kvaliteten på jorden bättre. Snäckskalskalket ger ett stabilt pH-värde samt kalcium i en form som växterna själva kan ta upp när de behöver. Ur/Lermineralen tillför ett brett spektrum av mineraler och spårämnen. Om jorden är sandig, är Lermineral bättre att använda än Urmineral då den bidrar till att jorden håller fukten bättre. 


SÅ HÄR GÖR MAN:


1. Blanda ut Natur Probihorse i en kanna med ca 5 liter vatten och vattna i högen eller direkt i sopsäcken ordentligt. Är gödslet mycket torrt, blanda ut med större andel vatten.
Det viktiga är att man "ympar in" mikroorganismerna i gödslet så att det går genom högen ordentligt. Blanda i eventuell Urmineral/Lermineral och Snäckskalskalk. Lägg i dubbla sopsäckar eller i de blå starka och knyt åt ordentligt. Lämna säckarna och vänta tills vårvärmen kommer. Mikroorganismerna arbetar som bäst vid temperaturer över 10 - 15 grader. Vår-sommar-tidig höst, kan de ligga där de ligger.  

2. Låt sopsäcken fermentera i temperaturer över 10-15 grader i 6-8 veckor. Sedan är de färdiga att använda. 
I trädgårdslandet - gräv ner med ett lager jord, halm, löv eller hösilage ovanpå så att det inte utsätts för direkt solljus. På betesmark - sprid ut där det behövs. 
Man kan även låta säckarna ligga länge, tills man behöver dem. Ju längre tid som går, desto mer fermenterat blir gödslet, vilket gör att det snabbt blir till jord. Mycket snabbare än en vanlig gödselbränning, som kräver minst ett år innan det är så färdigt att det inte bränner växterna. 

Lina Rönnbäck har hittat en fiffig lösning som fungerar för henne när hon mockar hagarna för sina två hästar: "Bajs + Natur Probhorse + trycka ur luften och stänga med buntband + tid = fermenterat gödsel färdigt för betet eller trädgården ❤️" 

Tack Lina för att du delar med dig av ditt tips!


En annan variant när man har få  hästar och ingen gödselplatta: två pallkragar klädd med sopsäck, täck över mellan mockningarna, fyll på med Natur Probihorse efterhand. Man kan fylla på med fler pallkragar efterhand. Mockar man i hagar kan man ha dem utspridda så att man har en nära till hands. På våren (efter 8 veckors fermentering när temperaturen är över 10-15 grader) har man Probihorsegödsel tillgängligt som tillför gott mikroliv och näring till jorden. Den här varianten går att göra även i större format, med tex silageplast som blivit över. RECEPT PROBIHORSEGÖDSEL FÖR STÖRRE MÄNGD:
 


Probihorsegödsel är även enkelt att göra med gödselstacken, det går att skala upp och ner efter behov. Gödsel som är fermenterat med Natur Probihorse går avsevärt snabbare att få till näringsrik jordförbättring än tiden det tar i en vanlig gödselstack. Dessutom förhindras ammoniakbildning. Ammoniakdoften och växthuseffekten uteblir. Till betesmark/odling i större skala får man på ca 2-3 månader  ett stabilt och värdefullt gödselmaterial där de viktiga näringsämnena förs ner i jorden och kan tas upp av växande grödor.

Receptet kan skalas upp och ner efter mängd:

1 m3 gödsel
1 liter Natur Probihorse som blandas med +/- 10 liter vatten beroende på fuktighetsgrad i gödslet. (går även att använda Probihorse Bas som man aktiverar själv)
Valfria tillsatser: Lermineral, Urmineralgranulat eller Snäckskalskalk ca 10 kg/m3 för att säkerställa bra mineralbalans och rätt pH-värde i slutprodukten. 
Stark plast (ex hösilageplast, tjock presenning eller annat hållbart plast)

Se till att högen är täckt from att den börjar användas med Natur Probihorse i. Tyngder som håller plasten på plast behövs också. Man kan sätta fast brädor längs med kanterna, använda sten eller krokar som man hakar i. 

Arbeta med gödselhögen i lager på lager, som en lasagne. Fördela Natur Probihorse och eventuella tillsatser jämnt. Bäst är att tillföra kontinerligt med mockningen. Vattna på högen om den är mkt torr och se till att den är lufttät. Man bör täcka med presenning eller plast. Låt fermentera i 6 - 8 till veckor. Det går bra att låta det fermentera längre också, och använda när man behöver till markerna. 

Även här ska gödslet vara så färskt som möjligt. Det går utmärkt att fylla på gödselhögen efterhand så länge den är lufttät förutom vid öppning. Vattna nya lager med Natur Probihorse med jämna mellanrum och täck för igen. 

För de som har hästar på box, är det allra enklaste att spraya utspädd Natur Probihorse i boxen 1-2 gånger/vecka, det följer sedan med ut i gödselstacken och mikroorganismerna kan börja arbeta direkt på underlaget vilket skapar en fräsch stallmiljö, bra för hovarna samt bra för gödslet. 
Tips för lyckad gödselfermentering: 
 

 • Så färskt gödsel som möjligt, det ska inte ha börjat bränna.
 • Processen är anaerob vilket innebär lågt syre, därför är det viktigt att täcka för ordentligt. 
 • Med hjälp av Natur Probihorse blir gödselhögen en god resurs för att tillföra mineraler, spårämen och ett gott mikroliv på betet, som kommer hästen till nytta.
 • Speciellt stor fördel har de som regelbundet (1-2 gånger/vecka)  sprejar Natur Probihorse i boxen eller på liggunderlaget i lösdriften. Gödselhögen är då redan halvt nerbruten och det går riktigt snabbt att bryta ner resten, egentligen bara att lägga plast över under några veckor!
 • Natur Probihorse som ett sätt att hämma parasiter: Äggen de lägger i gödslet fermenteras och de får svårt att föröka sig. En stor vinst i kampen mot mask och andra parasiter hos hästen. Vi håller i nuläget på med ett större forskningsprojekt kring detta spännande ämne, resultaten kring parasithämning ser lovande ut då vi redan sett en enorm minskning av ägg i dyngan. I höst kommer den färdiga rapporten och då kommer vi kunna berätta mer om det!
 • Träspån är mindre lämpligt. Halm, halmpellets, torv fungerar bäst. 
 • Bakterierna kan inte arbeta så bra när materialet är för torrt. Är det alldeles för vått sker istället förruttnelse som i en vanlig gödselhög. Mängden vatten som man spär ut Natur Probihorse med är därför beroende av hur torrt/blött materialet är. Lagom är bäst, lite fuktigt.
 • Om man står med en gammal hög och ändå vill fermentera, så kan man göra det genom att blanda upp det med färskt material. Färskt gödsel 50/50 går bra, men om man inte har färskt gödsel går det även bra med färskt gräsklipp, färska löv eller annat färskt organiskt material. 
 • Om man inte hunnit tillföra bakterierna under vintern då det är kallt, och gödslet ännu inte hunnit börja bli varmt och bränna, kan man fermentera det. 
 • Tips - nerbetade hagar kan efter torra somrar få kala fläckar. Sprid ut Probihorse-gödsel på de kala fläckarna på hösten, och täck gärna med överblivet silage också. På våren är det nerbrutet och det är enkelt att så nya frön på mullhaltig, levande jord. 


Applicera Probihorsegödslet på betesmark/hövall på våren och på hösten. Det är 100% säkert för hästar. Däremot kan det vara bra att låta marken vila ett tag efter för att ge gräset lite tid för återhämtning och tillväxt. 

Det färdiga Probihorsegödslet kan spridas på alla gröna områden. Hösten rekommenderas på betesmarker som används på sommaren. Om man vill låta marken vila en sommar, kan man sprida det på våren. 

Mängden vid spridning beror på hur mkt näring man anser att marken behöver: för krävande växter/högväxande/mkt fattig jord som behöver öka mullhalten ordentligt: 500 g Probihorsegödsel per kvm/år. 

För lågkrävande växter eller sparsam återförsel: ca 200 g/kvm/år. 

 

Slutsats:

Genom att skapa Probihorsegödsel blir hästens gödsel en värdefull skatt som berikar betesmarker, hövall och odlingsytor. Det är ett enkelt sätt att få ett hälsosamt kretslopp. För Hållbar Hästhållning är Probihorsegödslet en hörnsten, ett klimatsmart och kvalitativt sätt att förbättra sina betesmarker på.  

Nästa kapitel i Hållbar Hästhållning Del 2, Gödsel:

Sommaren 2018 slog extrem torka till och många beten lider fortfarande av konsekvenserna. Vi berättar om spännande rapporter från hur betesmarker där  Probihorse Hållbar Hästhållning-systemet användes klarade sig, samt tips och råd hur man reparerar skadade betesmarker. 

Mer djupdykning i gödsel och kretslopp.


 

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

-

Etiketter

-

Artikelserien publiceras efterhand och innehåller följande delar (och mycket mer):

- Betesmarker - grundläggande       skötsel
- Hästens naturliga förutsättningar   och nya roll i samhället
- Foder, rörelse och hälsa -   hobbyhästens utmaningar
- Hur maximerar vi nyttan hos   betesmarker och håller dem friska?
- Gödselhantering - en värdefull skatt
- Vilka växter är bäst på ett bete
- Fördjupning i örter på hästbete
- Hur får vi hållbara beten år efter år?
- Höproduktion för hästar
- Smarta lösningar för vindskydd,   foder, vatten och bete - på hästens   villkor


Kontakt: info@greenfoot.se
Vi finns på FB: Greenfoot Probihorse
Insta: Probihorse