Nyheter och resultat med EM

Ute i världen görs ständigt nya upptäckter kring tillämpningen av EM. Här samlar vi efterhand forskningslänkar, publicerade artiklar och exempel på hur EM används i olika miljöer. 

2015 > 05

Inflammationer i lägre delen av magen hos hästar kan vara resultatet av obalans hos mikroorganismerna i hästens tarmsystem, enligt kanadensiska forskare. 

Forskare på universitetet of Guelph i Ontario har karaktäriserat det totala antalet mikrober i magen och tarmarna hos friska hästar och jämfört det med antalet mikrober hos hästar med maginflammation, känd som kolit. 

Tarmarna hos hästen innehåller en av de rikaste och mest komplexa mikrobiella populationen på planeten och spelar en kritisk roll för hälsa och en lång rad sjukdomar.

Totalt 195,748 sekvenser analyserades från friska hästar samt från hästar som drabbats av maginflammationer. 

"De friska hästarna hade en signifikant högre närvaro av mikroorganismer och bakterier, medan hästar med maginflammation hade lägre antal bakterier och ett överskott av Fusobakterien (denna bakterie konkurreras ut av effektiva mikroorganismer). 

"Den markanta skillnaden i antalet goda mikrober mellan friska hästar och hästar med maginflammation indikerar att maginflammation beror på mikrobiell obalans (dysbiosis)", hävdar forskarna. 

Hästar har mycket stor mängd tarmar där bakterier jobbar anaerobt (ytan syre) och fibrolytiska bakterier producerar fettsyror som utgör källan för hästens energireservoar. 

En väl fungerande tarmtrakt där bra mikroorganismer finns i gott antal och i balans är kritiskt för upprätthållande av hästens hälsa. Balansen hos hästens magbakterier är väldigt känslig för faktorer som foderbyten, årstidsskiftningar och medicinering, vilket kan leda till katastrofala konsekvenser för hästens hälsa som helhet. Forskarna menar vidare att sjukdomar och följdsjukdomar som orsakas av obalans i mage/tarm är den huvudsakliga dödsorsaken hos hästar. 


Källor:
Studien fick stöd av Equinr Gelph, en avdelning hos Guelph-universitetet. 
Hela studien kan läsas här:
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0041484

 

 

Etiketter: hästhälsa