Nyheter och resultat med EM

Ute i världen görs ständigt nya upptäckter kring tillämpningen av EM. Här samlar vi efterhand forskningslänkar, publicerade artiklar och exempel på hur EM används i olika miljöer. 

2015

Inflammationer i lägre delen av magen hos hästar kan vara resultatet av obalans hos mikroorganismerna i hästens tarmsystem, enligt kanadensiska forskare. 

Forskare på universitetet of Guelph i Ontario har karaktäriserat det totala antalet mikrober i magen och tarmarna hos friska hästar och jämfört det med antalet mikrober hos hästar med maginflammation, känd som kolit. 

Tarmarna hos hästen innehåller en av de rikaste och mest komplexa mikrobiella populationen på planeten och spelar en kritisk roll för hälsa och en lång rad sjukdomar.

Totalt 195,748 sekvenser analyserades från friska hästar samt från hästar som drabbats av maginflammationer. 

"De friska hästarna hade en signifikant högre närvaro av mikroorganismer och bakterier, medan hästar med maginflammation hade lägre antal bakterier och ett överskott av Fusobakterien (denna bakterie konkurreras ut av effektiva mikroorganismer). 

"Den markanta skillnaden i antalet goda mikrober mellan friska hästar och hästar med maginflammation indikerar att maginflammation beror på mikrobiell obalans (dysbiosis)", hävdar forskarna. 

Hästar har mycket stor mängd tarmar där bakterier jobbar anaerobt (ytan syre) och fibrolytiska bakterier producerar fettsyror som utgör källan för hästens energireservoar. 

En väl fungerande tarmtrakt där bra mikroorganismer finns i gott antal och i balans är kritiskt för upprätthållande av hästens hälsa. Balansen hos hästens magbakterier är väldigt känslig för faktorer som foderbyten, årstidsskiftningar och medicinering, vilket kan leda till katastrofala konsekvenser för hästens hälsa som helhet. Forskarna menar vidare att sjukdomar och följdsjukdomar som orsakas av obalans i mage/tarm är den huvudsakliga dödsorsaken hos hästar. 


Källor:
Studien fick stöd av Equinr Gelph, en avdelning hos Guelph-universitetet. 
Hela studien kan läsas här:
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0041484

 

 

Etiketter: hästhälsa

Varje människa bär på väldiga mängder mikroorganismer. Bakterierna underlättar matsmältningen och slåss mot skadliga mikroorganismer. En studie visar nu att en isolerad ursprungsbefolkning bär på många fler "goda" bakterier än vad vi andra gör.

Forskare har kommit fram till att minskad variation av mikrobiota, bland annat på grund av överanvändning av antibiotika, bidragit till ökningen av astma, allergier, diabetes och övervikt.

En studie av yanomamifolket i Venezuela visar att de har dubbelt så stor variation av mikroorganismer som en jämförelsegrupp i USA, och 30–40 procent större än två andra grupper, från Venezuela och Malawi. Bakterierna som finns hos yanomami, men inte de andra, kan exempelvis skydda mot njursten.

– Vår studie antyder att det förmoderna mikrobiota var sammansatt av en större variation av bakteriefunktioner jämfört med människor som påverkats av moderna företeelser, säger professor Gautam Dantas vid Washington-universitetet i Saint Louis.

För mer läsning om EM och hälsa - klicka här.

Rönen publiceras i Science Advances.

För läsning av hela artikeln:

Sciende Advances 17/4 2015:


http://advances.sciencemag.org/content/1/3/e1500183


 


Hemma har vi precis stoppat tomatfröerna i jorden och väntar spänt på att de ska komma upp. Under tiden presenterar jag här tre studier som alla handlar om resultat då man använder EM (och Bokashi) i tomatodlingar. 

Första studien är utförd under 2014 och handlar om att behandla fröerna med EM-A (Mikroferm) innan sådd samt bladgödsling med EM-A. Studien visade att behandlingen höjde skörden med 35 - 44%. Då EM-A tillfördes fröerna före sådd, kombinerat med att plantorna sprayades med utspädd EM-A (dvs Mikroferm) fick det signifikant effekt på tomatplantornas fruktsättning. I studien rekommenderas EM för kommersiella tomatodlingar. 

Referens: Acta Scientiarum Polonorum Horticulture – 2014  ( Peer Review ). 
Peer Review är en vetenskapligt granskad tidskrift om jordbruk.


I studie nummer två, utförd 2011 av Biological Agriculture and Horticulture, studeras upptag av kväve när jorden som tomatplantorna växer i ympats med EM-A. Slutsatsen är att då jorden tillförts EM-A (dvs Mikroferm eller aktiverat EM-1) hade tomatplantorna ett jämnare upptag av kväve vilket gav höjd skörd samt friskare och mer motståndskraftiga plantor. 

"The percentage of fruits in the best quality class was significantly higher in the EM treatment in both years. N, P and K contents in tomato leaves of the EM treatment were reduced, whereas the Fe content was higer. A more even N supply to the plants in the EM treatment, combined with the effect of a direct stone dust-application onto the plants, clearly increased plant yield and fostered plant health!


Referens: Biological Agriculture and Horticulture, 2011, Vol. 27, ( Peer Review )

I den tredje och sista studien, Journal of Crop Production från 2001, påvisas att EM-A samt EM Bokashi i jorden gav höjd skörd med bättre kvalitet samt högre halt av C-vitamin i tomaterna. 

 "EM inoculation increased vitamin C concentration in fruit from all fertilization treatments. It is concluded that both fruit quality and yield could be significantly increased by EM inoculation to the organic fertilizers and application directly to the soil."


Referens: Journal of Crop Production, 2001 ( Peer Review )

Länk för vidare läsning: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J144v03n01_15?src=recsys#.VLWmfyjvX_AVi som har provat hemma vet redan en del av detta, och har märkt att plantorna blir friska och genererar stor skörd. Många har även märkt att plantorna står sig längre mot kylan på hösten. Det är ju ändå alltid intressant att se hur resultaten blir i större studier. Det som är bra för vår jord är bra för våra växter och oss. 

För de som är intresserade av att läsa studie 1 och 2 i sin helhet, och inte har tillgång till tidskriften Peer Review, kontakta oss på info@greenfoot.se så skickar vi gärna över dem i PDF-format. 
    
 

Den här artikeln i Huffington Post (4/1 2015) berättar om forskningsresultat kring hur bakteriefloran i magen är nära sammankopplad med mental hälsa. Studiens resultat visar hur bra bakterier kan hjälpa till att motverka ångest och depression. Vid obalans i magens bakterieflora bildas inflammatoriska tillstånd som påverkar såväl vår psykiska som fysiska hälsa. 

In recent years, neuroscientists have become increasingly interested in the idea that there may be a powerful link between the human brain and gut bacteria. And while a growing body of research has provided evidence of the brain-gut connection, most of these studies so far have been conducted on animals.

Now, promising new research from neurobiologists at Oxford University offers some preliminary evidence of a connection between gut bacteria and mental health in humans. The researchers found that supplements designed to boost healthy bacteria in the gastrointestinal tract ("prebiotics") may have an anti-anxiety effect insofar as they alter the way that people process emotional information.

While probiotics consist of strains of good bacteria, prebiotics are carbohydrates that act as nourishment for those bacteria. With more evidence that gut bacteria may exert some influence on brain function and mental health, probiotics and prebiotics are being studied for the potential alleviation of anxiety and depression symptoms.

"Prebiotics are dietary fibers (short chains of sugar molecules) that good bacteria break down, and use to multiply," the study's lead author, Oxford neurobiologist Dr. Philip Burnet, told The Huffington Post. "Prebiotics are 'food' for good bacteria already present in the gut. Taking prebiotics therefore increases the numbers of all species of good bacteria in the gut, which will theoretically have greater beneficial effects than [introducing] a single species."

To test the efficacy of prebiotics in reducing anxiety, the researchers asked 45 healthy adults between the ages of 18 and 45 to take either a prebiotic or a placebo every day for three weeks. After the three weeks had passed, the researchers completed several computer tests assessing how they processed emotional information, such as positive and negatively-charged words.

The results of one of the tests revealed that subjects who had taken the prebiotic paid less attention to negative information and more attention to positive information, compared to the placebo group, suggesting that the prebiotic group had less anxiety when confronted with negative stimuli. This effect is similar to that which has been observed among individuals who have taken antidepressants or anti-anxiety medication.

The researchers also found that the subjects who took the prebiotics had lower levels of cortisol -- a stress hormone which has been linked with anxiety and depression -- in their saliva when they woke up in the morning.

While previous research has documented that altering gut bacteria has a similarly anxiety-reducing effect in mice, the new study is one of the first to examine this phenomenon in humans. As of now, research on humans is in its early stages. A study conducted last year at UCLA found that women who consumed probiotics through regularly eating yogurt exhibited altered brain function in both a resting state and when performing an emotion-recognition task.

"Time and time again, we hear from patients that they never felt depressed or anxious until they started experiencing problems with their gut," Dr. Kirsten Tillisch, the study's lead author, said in a statement. "Our study shows that the gut–brain connection is a two-way street."

So are we moving towards a future in which mental illness may be able to be treated (or at least managed) using targeted probiotic cocktails? Burnet says it's possible, although they're unlikely to replace conventional treatment.

"I think pre/probiotics will only be used as 'adjuncts' to conventional treatments, and never as mono-therapies," Burnet tells HuffPost. "It is likely that these compounds will help to manage mental illness... they may also be used when there are metabolic and/or nutritional complications in mental illness, which may be caused by long-term use of current drugs."

The findings were published in the journal Psychopharmacology.


http://www.huffingtonpost.com/2015/01/04/gut-bacteria-mental-healt_n_6391014.html

SAMMANFATTNING:

 

Studien gjordes för att undersöka effekten av gödsel fermenterad med hjälp av EM enligt Bokashi-metoden, och hur detta påverkar avkastning och näringssammansättning vid odling av ärtor (av sorten Vigna unguiculata L.). I studien användes tre olika typer av gödsel i kombination med EM: från kor, getter samt höns. Resultaten jämfördes med både icke-gödning av växterna samt konventionell gödslingsmetod och visade att gödsel som behandlats med EM-Bokashi och använts som gödningsmedel för ärtorna avsevärt ökade både storleken på plantorna och antalet löv, fler ärtskidor per planta, maximalt med antal ärtor per ärtskida och avsevärt högre kvalitet på ärtornas näringsinnehåll jämfört med både kemiska gödselmetoder och konventionella. 

Vi som använder Bokashi i trädgården och även har tillgång till gödsel kanske borde testa detta?

För att läsa hela rapporten, se länken nedan:


http://banglajol.info/index.php/BJSIR/article/view/15411/10917