Frågor & Svar om EM

Här har vi samlat frågor och svar om EM. De effektiva mikroorganismernas värld är spännande och och möjligheterna är stora. Vi uppdaterar sidan efterhand. Om du undrar något, tveka inte att höra av dig till info@greenfoot.se. 

2014 > 11

Ja, EM lämpar sig mycket väl för rening av fågelbad, bassänger och trädgårdsdammar. Hur lång tid det tar att få en påtagligt positiv effekt beror av flera faktorer, beroende på temperatur och den lokala beskaffenheten, hur långt ifrån en ekologisk jämvikt det system är som skall behandlas.

En viktig fråga är också om det finns fisk i dammarna eller andra djur som bör värnas i systemet. I det sista fallet blir tillämpningen att vattna in en promillelösning Mikroferm eller eget aktiverat EM-A i systemet. Denna behandling bör upprepas inom ett intervall, tre gånger per sommar eller mera. För bedömningen av resultat är det viktigt att föra ett protokoll för behandlingen. Efterhand sker en successiv förbättring av hela systemet dvs ökad biodiversitet, mångfald.....

Rengöring av fågelbad görs med mera koncentrerat EM-A eller Mikroferm. I svårare fall i desinfekterande lösning aktivt EM-A/Mikroferm i blandning upp till 1:10 - alltså en del EM till tio delar vatten. Man kan öka spädningen hundra gånger och fortfarande ha en aktivt rengörande verkan men inte till desinfekterande nivå. Det är bland annat pH som avgör effekten. Lycka till!

Etiketter: em vatten