Frågor & Svar om EM

Här har vi samlat frågor och svar om EM. De effektiva mikroorganismernas värld är spännande och och möjligheterna är stora. Vi uppdaterar sidan efterhand. Om du undrar något, tveka inte att höra av dig till info@greenfoot.se. 

2014

Ja, EM lämpar sig mycket väl för rening av fågelbad, bassänger och trädgårdsdammar. Hur lång tid det tar att få en påtagligt positiv effekt beror av flera faktorer, beroende på temperatur och den lokala beskaffenheten, hur långt ifrån en ekologisk jämvikt det system är som skall behandlas.

En viktig fråga är också om det finns fisk i dammarna eller andra djur som bör värnas i systemet. I det sista fallet blir tillämpningen att vattna in en promillelösning Mikroferm eller eget aktiverat EM-A i systemet. Denna behandling bör upprepas inom ett intervall, tre gånger per sommar eller mera. För bedömningen av resultat är det viktigt att föra ett protokoll för behandlingen. Efterhand sker en successiv förbättring av hela systemet dvs ökad biodiversitet, mångfald.....

Rengöring av fågelbad görs med mera koncentrerat EM-A eller Mikroferm. I svårare fall i desinfekterande lösning aktivt EM-A/Mikroferm i blandning upp till 1:10 - alltså en del EM till tio delar vatten. Man kan öka spädningen hundra gånger och fortfarande ha en aktivt rengörande verkan men inte till desinfekterande nivå. Det är bland annat pH som avgör effekten. Lycka till!

Etiketter: em vatten

Den här frågeställningen dyker väldigt ofta upp. Universalmedel som fixar allt skapar automatiskt en viss skepsis. Det är ochså en stor fråga när det gäller EM och inte så enkel att svara på. Men huvudsakligen beror mångfalden positiva effekter på det faktum att bakterier och andra mikroorganismer utgör själva plattformen för all biologisk aktivitet.

Det som händer på mikronivån går väldigt fort och får återverkningar uppåt i hela näringskedjan. Vilka bakterier som dominerar i miljöerna avgör vilka kvaliteer som kommer till uttryck. Vissa bakteriegrupper har under miljontals år levt mer eller mindre symbiotiskt, dvs ledsagat växter djur och människor på ett välgörande sätt. Det är dessa som vi stödjer med EM-teknologin och varav ett urval arter utgör innehållet i EM-kulturen.

Svar:

I två veckor är det aktiverade EM-A som mest aktivt. Sedan klingar effekten av långsamt, och efter ungefär en månad avstannar det helt. Förvara det svalt så ökar hållbarheten något. Som ett alternativ för längre hållbarhet finns färdigt EM-A i praktisk bag-in-box att köpa med ett års hållbarhet - Mikroferm. 


Ett längre svar på frågan är: Hållbarhet och effekt har flera olika aspekter. Å ena sidan, när bakterierna förbrukat näringen och det börjar bli trångt och allt surare i vattnet inträffar en svält och domningsfas. I det låga ph-värdet konserveras både bakterier och värdefulla ämnen men det sker ingen aktivitet längre. Även om EM-A efter en månad stannat av och inte är aktivt så innehåller det värdefulla vitaminer,syror och mineral och är därför ändå nyttigt! Det gör nytta i trädgårdslandet att hälla ut ditt gamla EM. Det har dock inte samma positiva effekter som under den levande och aktiva fasen. Detta har flera orsaker. En orsak är att de levande mikroberna producerar en massa enzymer ex-vis och som är färskvara. De håller sig under vanliga förhållanden inte så länge men är viktiga bioaktiva element i reproduktion och förnyelse av protein i celler och organ. En nyupptäckt faktor som ochså är avgörande i det här sammanhanget är att vattnet påverkas av bioaktiva substanser, och medverkar i och underlättar proteinbildningen. Denna aktivitet är ju själva kärnan i livsutvecklingen och att vattnet svarar upp på och medverkar i levande förlopp på det här sättet ger ännu en vikitig aspekt. Vattnet får en aktiv livgivande effekt när det sker en levande ämnesomsättning i det.
 

Etiketter: hållbarhet, em-a, om em