2017 > 10

Bild: Urhästen
Bild: Urhästen

Problem med röta i hovarna kan ha flera olika orsaker, där mage i obalans är en av dem. Andra viktiga faktorer är utvärtes omständigheter (lerig hagmiljö, boxhygien osv) men även balansen mellan makro- och mikromineraler i förhållande till grovfodret kan påverka. 

Strålröta orsakas ofta av bakteriearten Fusobacterium necrophorum. Grundorsaken till det behöver utforskas mer. Bakterien uppkommer ofta i underlaget i box och även i hagen, speciellt kring utfodringsplatser och där hästen ofta står. I de här miljöerna kan patogena bakterier attackera hoven och de är ganska aggressiva. Artärerna som går igenom pulporna i hälen blir infekterade och hindrar strålen från att producera hälsosam horn. Hovarna försvagas och blir sårbara. En hälsosam hov skyddar sig själv genom att hålla ett surt ph-värde som produceras av svettkörtlarna i strålen. Här är Probihorse till stor hjälp för att underhålla ett hälsosamt ph och mota bort patogena bakterier under konvalescensen. 

Strålröta utvecklas när det finns en idealisk miljö för patogena (oönskade) bakterier. Fusobacterium necrophorum är en anaerob bakterie, vilket innebär att den frodas i syrefria miljöer. Den föredrar också en varm och fuktig miljö. Underlaget i boxen och i hagen är alltså en stor faktor för uppkomsten av strålröta. 
Probihorse-serien eliminerar de bakterier som skapat föroreningar i underlaget och främjar istället naturligt förekommande mikroorganismer som skapar en god mikromiljö. Genom att spraya stall, hagar (tex kring matplats och i lösdrift) med utspädd Flytande Probihorse (5% lösning) omvandlas milkromiljön till att bli gynnsam för hästens hovhälsa (även luftrören gynnas av det). Man märker skillnad i stallmiljö inom ett par dagar. Längre ner i inlägget berättar vi mer om vad man kan göra i stallet!

Probihorse-serien kan även hjälpa till med är att få tarmfloran i balans, vilket är en annan viktig hörnsten i hovhälsa. Det leder i sin tur till flera positiva effekter. När det gäller hovarna är det främst de här två:

Det första är en fungerande foderomvandling.  Det är bakterierna i hästens mage/tarm som sköter om foderomvandlingen. Man kan säga att egentligen matar man inte hästen, utan bakterierna i hästens mage som sedan ser till att hästen kan tillgodogöra sig och ta upp näringsämnen, omvandla fett, protein och kolhydrater på rätt sätt. Bakterierna hjälper även till vid bildandet av enzymer, antioxidanter mm med hjälp av byggstenarna från fodret.

Den andra viktiga effekten av en tarmflora i balans är att toxiner (ibland kallat slagg) transporteras ut från systemet. Bakterierna transporterar ut toxiner från hästens system så att de inte ligger och stör. I en optimal tarmflora är det något som sker hela tiden, det är en normal del av matsmältningsprocessen. Har hästen haft en sk fattig tarmflora under längre tid finns ofta stora mängder slagg ansamlat i tarmgångarna. Då är det viktigt att introducera Vital eller Flytande Probihorse under flera veckors tillvänjningstid så att utrensningen kan ske i lagom takt. Här kan du läsa vårt inlägg som handlar om utrensning. Röta i strålarna är ett tecken på att det kan finnas för mycket slaggprodukter i hästens tarmar.

För god hovhälsa och för att komma till rätta med strålröta rekommenderar vi att man under en period både arbetar invärtes och utvärtes med hovarna. För att skapa goda grundförutsättningar så att man slipper behandla själva hoven i framtiden, behandla stall/lösdrift med Flytande Probihorse. 


Invärtes: 

Det bästa basfodret för hästar är alltid hö av god kvalitet. Hästen behöver en viss struktur i fodret för att kunna utveckla önskvärda mikroorganismer i mage/tarm. Koncentrerade foder ger inte de mikrobiella förutsättningarna i tarmarna. Fungerar foderomvanlingen och hästen får i sig en god balans av mineraler har man ofta friska hovar. Hovar som redan är ansatta eller har dålig kvalitet behöver behandlas och tarmfloran behöver hjälp på traven. 

Vi brukar "ordinera" Vital Probihorse i kombination med Kisel Bionit. Kisel Bionit rättar till ph-värdet i tarmen (basar kroppen) så att de goda mikroorganismerna som finns i Vital trivs, de samverkar alltså med varandra. Samtidigt tillför Kisel Bionit kisel och några andra viktiga spårmineraler som just hovarna får hjälp av.

Man kan ge Flytande Probihorse i stället för Vital, eller de två i kombination. För er som vill läsa mer om skillnaderna mellan Vital och Flytande går det att läsa HÄR

Räkna med att det tar lite tid att se skillnad på hovarnas kvaliet då den nya friska hoven måste växa ut innan skillnaden syns. Rötan brukar bli bättre successivt under tiden. För väldigt ansatt röta, kan man överväga att ge en kur Pau 'Darco te först under 2 veckor, och sedan följa upp med Vital och Kisel Bionit i foderstaten. Det är mycket effektivt, men tänk på att det också tar hårt på magen och att man behöver vårda maghälsan extra noga tiden efter. Har hästen annan sjukdomsproblematik som gör den känslig för ansträngning på magen, är det bättre att inte ge. 

Utvärtes:

När strålen är ansatt av röta krymper den och svettkörtlarna klarar inte av att upprätthålla en bra miljö, vilket gör att det blir onda cirklar. Genom att behandla med Probihorse-serien kan man hjälpa till att stabilisera de mikrobiella förhållande och ph-värdet i hoven tills den är redo att själv upprätthålla en god miljö. 

Rengör med Flytande Probihorse för att hindra dålig bakterietillväxt på hoven. Spraya i samband med rengöring av strålar och se till så att det kommer in även i eventuella sprickor och hålrum. Det går lika bra med Balans Tulsi, som är enkel att ha till hands då den kommer i vakuumförpackad sprayflaska så att mikroorganismerna har det bra tills de kommer på hästens hovar och kan börja arbeta. Balans Tulsi innehåller förutom goda mikroorganismer även örten Tulsi (helig basilika) som är känd för sina anti-fungus och läkande egenskaper. 

Använder du Flytande Probihorse, kan du spä ut med vatten 1:10. Det går bra att antingen doppa hoven i blandingen och borsta med borste, eller spraya. Tänk på att när Flytande Probihorse lämnat bag-in-boxen behöver de appliceras inom 1-2 dygn, annars svälter mikroorganismerna.

Att spreja och rengöra med Flytande eller Balans Tulsi kommer man en bra bit på vägen med. För extra god effekt finns vår produkt HOVBOOST. Hovboost är en lera med otroligt bra läkande egenskaper som man blandar med Flytande Probihorse eller Balans Tulsi till en pasta och penslar på. Med Hovboost får mikroorganismerna gott fäste och verkar under lång tid. Perfekt om man har röta, sprickor eller hålrum. Hovboost är även bra i samband med sårvård, i kombination med Flytande Probihorse eller Sårspray. 

När det gäller yttre påverkan är det svårt att göra något åt leriga hagar vintertid. Här hemma flyttar vi runt utfodringsplatsen efterhand i ett försök, likaså med vattenkaren. Vid grinden är det ändå hopplöst lerigt och där strör vi grovt spån för att göra det lite bättre. Vi har en stor hög bredvid och krattar ut efterhand. Och sprayar med Flytande Probihorse. 

Boxunderlaget finns enkla sätt att påverka. Genom att strö med VULKAMIN och spreja med utspädd Flytande Probihorse (5% lösning med vatten) dämpas ammoniakbildningen och underlaget blir torrare och klart bättre för hovarna. Vulkamin innehåller många värdefulla spårmineraler som påverkar hovarna positivt. Minskad ammoniak påverkar även hästens luftrör positivt och det blir ett bättre stallklimat inomhus. 

En annan viktig del för hovhälsan är att se till så att det är balans mellan makro- och mikromineraler i hästens foderstat. Det gör stor skillnad för hovarnas kvalitet och hästens hälsa i stort och är klart värt att lägga lite tid på att räkna ut.  I Sverige är det vanligt att hästen inte får i sig tillräckligt av: Magnesium, koppar, zink och selen. Koppar och zink är viktiga för både hovarnas och hudens kvalitet. 

Har du högt med järn i hö och vatten där ni bor? Högt intag av järn blockerar upptaget av koppar och zink, och isåfall behöver du hitta en mineralblandning som innehåller i princip inget järn, eller mycket lågt, samt kompensera upp med extra koppar och zink. Många hästar i Sverige har hud- och hårremsrelaterade problem, även problematik med ömma hovar. Kan det finnas ett samband mellan för få spårmineraler och de här problemen?

Vi har valt att tillhandahålla en del av Forageplusmineralerna i vårt sortiment då de innehåller mineraler av bästa kvalitet och nästintill inget järn. Det är högt med järn i många områden i Sverige och vi tyckte själva att det var svårt att hitta en blandning med lågt järninnehåll. ForagePlus mineralblandningar kallas Balancers och innehåller 0% tillsatser eller utfyllnadsmedel, 100% rena ingredienser. Kvaliteten är fantastisk, det är mineraler producerade för mänsklig konsumtion och kelaterade i proteinformat, en form som har mycket högt upptag då det är samma som förekommer i växtriket. De är inte billiga, det måste vi ändå få säga. För er som är nyfikna, jämför gärna analysen (finns under respektive produkt) med några andra mineralblandningar så kan man se hur mycket mineraler det finns i dem. 
Vi har även tagit in deras enskilda mineraler för er som vill kunna räkna ut hästens behov själva och skräddarsy, eller helt enkelt tillföra tex koppar och zink till foderstaten. Här är länk till mineralerna.

Hoppas att alla hästhovar får en bra höst och vinter. Har ni frågor eller funderingar, hör gärna av er till: info@greenfoot.se eller skicka ett PM på vår Greenfoot Probihorse-sida på FB. 

Allt gott!

önskar Ingegerd och Kim

Här är produkterna som nämndes i inlägget: 


VITAL Probihorse              KISEL BIONIT             BALANS TULSI SPRAY

FLYTANDE Probihorse       HOVBOOST             Sårspray Probihorse

FORAGEPLUS-MINERALERNA              VULKAMIN PROBIHORSE

Etiketter: hovar, mage, strålar

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter

Nu har vi startat en hästsida på FB - Greenfoot Hästar!