Hållbar Hästhållning - ett Probihorse-system

Är du intresserad av att lära dig mer om vårt koncept Hållbar Hästhållning? Vi har skrivit en artikelserie där vi förmedlar den kunskap vi har om att ta hand om betesmarker på bästa sätt. Friska hästar och friska marker hänger ihop! Vi vill skapa en win-winsituation för häst, människa och naturen där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för alla parter. Varmt välkommen till vårt Probihorsesystem - Hållbar Hästhållning!

 


Del 2 av Hållbar Hästhållning handlar om gödsel. I första kapitlet av Del 2 kommer recept på hur man fermenterar sitt gödsel, småskaligt och storskaligt, samt lite praktiskta tips och råd. I andra och tredje kapitlen kommer mer djupgående texter om gödsel och den viktiga del för kretsloppet som det spelar för betesmarker och hövallar. 

Gödsel är en värdefull skatt på en hästgård. Tyvärr anses ofta gödselhögen vara skräp och många funderar över hur man enklast ska bli av med den. Det är inte bara så att lantbrukare har nytta av gödslet som hästarna producerar - även hästarna och betesmarkerna har det. Det som tas ifrån i näringsvärde, mullämnen och värdefullt humuslager med levande jord när hästen betar behöver komma tillbaka för att det ska bli ett fungerande kretslopp.

Genom att Probihorsegödsel tar man tillvara hästarnas gödsel på ett effektivt, snabbt och klimatsmart sätt. Det är enkelt att fermentera gödsel. På bara 8 veckor är gödslet färdigt att använda på marker, i odlingar eller att sprida på vallen. Det bränner inte växter som vanligt gödsel kan göra. Fermenteringen är en annan process än den traditionella gödselbränningen som kräver lång tid innan det kan användas. Det är klimatsmart då kol och näringsämnen hamnar i jorden och ökar mullhalten istället för att bilda koldioxid och metangas som försvinner ut i luften. Växternas rötter får god näring, viktiga mineraler och spårämnen återförs till marken. Genom fermenteringen minskar parasittrycket. 

Längre ner i texten följer två recept , ett som är som är "säckvis" och ett för mer storskalig fermentering av gödselstack.

 

 
 

Fakta:

Skillnaderna då gödslet fermenteras gentemot traditionell gödselstack är markanta. Den konventionella gödselstacken släpper ut avsevärda mängder av klimatgaser medan den fermenterade komposten behåller energin så att den kommer jorden och växterna till nytta. Den mikrobiella tekniken med Natur Probihorse skapar ett gödsel med en helt annan kvalitet:
 

 • Energin bevaras i komposten och stimulerar de probiotiska mikroberna i jorden när komposten återförs till betes/jordbruksmarken ( = en mer fertil jord ).
 • När gödslet sprids ut, har de goda mikroorganismerna förökat sig och har dessutom med sig en egen "matsäck" med gödslet. De börjar omedelbart att samarbeta med jordens mikroliv som de kommer i kontakt med. 
 •  En stor del av kvävet finns kvar i gödslet och NPK balansen blir därför avsevärt bättre. ( med traditionell gödselkompostering genom förbränning förgasas kvävet  till bl.a lustgas, en mycket aggressiv klimatgas, samt metangas och stora utsläpp av koldioxid)
 • Klimatgaserna binds genom fermentering och kan återföras till jordbruksmarken.


En grundregel är att gödslet ska vara så färskt som möjligt. Ju färskare gödsel, desto bättre och snabbare blir fermenteringen. Har gödslet inte hunnit bli varmt ännu, går det att fermentera. Har gödslet redan börjat att bränna, blir inte processen ultimat.

För er som mockar hagar/box/liggunderlag, är det därför allra smidigast att tillföra Natur Probihorse i gödselstacken kontinuerligt, året igenom. För större gödselstack, lägg en presenning över med tyngder, så att den är så lufttät som möjligt. Så fort vårvärmen kommer, sätter mikroorganismerna man tillfört under vintern igång att arbeta och under vintern förhindrar de att gödslet börjar att brännas. 
RECEPT FÖR PROBIHORSEGÖDSEL I SOPSÄCKAR:


För en fylld sopsäck med gödsel blandat med halm, halmpellets eller torv behövs ca 0,5 dl koncentrerad Natur Probihorse (det går även att använda aktiverad Probihorse Bas). Om gödslet inte är utblandad med halm/pellets eller torv, behövs 1 dl koncentrerad Natur Probihorse för en säck. 
 
1 säck gödsel med eller utan strå
0,5-1 dl Natur Probihorse
1-2 dl Urmineral för betesmark/Lermineral (frivilligt)
1-2 dl Snäckskalskalk för betesmark (frivilligt)

Urmineral och Snäckskalskalk är inte nödvändiga att tillföra, men gör kvaliteten på jorden bättre. Snäckskalskalket ger ett stabilt pH-värde samt kalcium i en form som växterna själva kan ta upp när de behöver. Ur/Lermineralen tillför ett brett spektrum av mineraler och spårämnen. Om jorden är sandig, är Lermineral bättre att använda än Urmineral då den bidrar till att jorden håller fukten bättre. 


SÅ HÄR GÖR MAN:


1. Blanda ut Natur Probihorse i en kanna med ca 5 liter vatten och vattna i högen eller direkt i sopsäcken ordentligt. Är gödslet mycket torrt, blanda ut med större andel vatten.
Det viktiga är att man "ympar in" mikroorganismerna i gödslet så att det går genom högen ordentligt. Blanda i eventuell Urmineral/Lermineral och Snäckskalskalk. Lägg i dubbla sopsäckar eller i de blå starka och knyt åt ordentligt. Lämna säckarna och vänta tills vårvärmen kommer. Mikroorganismerna arbetar som bäst vid temperaturer över 10 - 15 grader. Vår-sommar-tidig höst, kan de ligga där de ligger.  

2. Låt sopsäcken fermentera i temperaturer över 10-15 grader i 6-8 veckor. Sedan är de färdiga att använda. 
I trädgårdslandet - gräv ner med ett lager jord, halm, löv eller hösilage ovanpå så att det inte utsätts för direkt solljus. På betesmark - sprid ut där det behövs. 
Man kan även låta säckarna ligga länge, tills man behöver dem. Ju längre tid som går, desto mer fermenterat blir gödslet, vilket gör att det snabbt blir till jord. Mycket snabbare än en vanlig gödselbränning, som kräver minst ett år innan det är så färdigt att det inte bränner växterna. 

Lina Rönnbäck har hittat en fiffig lösning som fungerar för henne när hon mockar hagarna för sina två hästar: "Bajs + Natur Probhorse + trycka ur luften och stänga med buntband + tid = fermenterat gödsel färdigt för betet eller trädgården ❤️" 

Tack Lina för att du delar med dig av ditt tips!


En annan variant när man har få  hästar och ingen gödselplatta: två pallkragar klädd med sopsäck, täck över mellan mockningarna, fyll på med Natur Probihorse efterhand. Man kan fylla på med fler pallkragar efterhand. Mockar man i hagar kan man ha dem utspridda så att man har en nära till hands. På våren (efter 8 veckors fermentering när temperaturen är över 10-15 grader) har man Probihorsegödsel tillgängligt som tillför gott mikroliv och näring till jorden. Den här varianten går att göra även i större format, med tex silageplast som blivit över. RECEPT PROBIHORSEGÖDSEL FÖR STÖRRE MÄNGD:
 


Probihorsegödsel är även enkelt att göra med gödselstacken, det går att skala upp och ner efter behov. Gödsel som är fermenterat med Natur Probihorse går avsevärt snabbare att få till näringsrik jordförbättring än tiden det tar i en vanlig gödselstack. Dessutom förhindras ammoniakbildning. Ammoniakdoften och växthuseffekten uteblir. Till betesmark/odling i större skala får man på ca 2-3 månader  ett stabilt och värdefullt gödselmaterial där de viktiga näringsämnena förs ner i jorden och kan tas upp av växande grödor.

Receptet kan skalas upp och ner efter mängd:

1 m3 gödsel
1 liter Natur Probihorse som blandas med +/- 10 liter vatten beroende på fuktighetsgrad i gödslet. (går även att använda Probihorse Bas som man aktiverar själv)
Valfria tillsatser: Lermineral, Urmineralgranulat eller Snäckskalskalk ca 10 kg/m3 för att säkerställa bra mineralbalans och rätt pH-värde i slutprodukten. 
Stark plast (ex hösilageplast, tjock presenning eller annat hållbart plast)

Se till att högen är täckt from att den börjar användas med Natur Probihorse i. Tyngder som håller plasten på plast behövs också. Man kan sätta fast brädor längs med kanterna, använda sten eller krokar som man hakar i. 

Arbeta med gödselhögen i lager på lager, som en lasagne. Fördela Natur Probihorse och eventuella tillsatser jämnt. Bäst är att tillföra kontinerligt med mockningen. Vattna på högen om den är mkt torr och se till att den är lufttät. Man bör täcka med presenning eller plast. Låt fermentera i 6 - 8 till veckor. Det går bra att låta det fermentera längre också, och använda när man behöver till markerna. 

Även här ska gödslet vara så färskt som möjligt. Det går utmärkt att fylla på gödselhögen efterhand så länge den är lufttät förutom vid öppning. Vattna nya lager med Natur Probihorse med jämna mellanrum och täck för igen. 

För de som har hästar på box, är det allra enklaste att spraya utspädd Natur Probihorse i boxen 1-2 gånger/vecka, det följer sedan med ut i gödselstacken och mikroorganismerna kan börja arbeta direkt på underlaget vilket skapar en fräsch stallmiljö, bra för hovarna samt bra för gödslet. 
Tips för lyckad gödselfermentering: 
 

 • Så färskt gödsel som möjligt, det ska inte ha börjat bränna.
 • Processen är anaerob vilket innebär lågt syre, därför är det viktigt att täcka för ordentligt. 
 • Med hjälp av Natur Probihorse blir gödselhögen en god resurs för att tillföra mineraler, spårämen och ett gott mikroliv på betet, som kommer hästen till nytta.
 • Speciellt stor fördel har de som regelbundet (1-2 gånger/vecka)  sprejar Natur Probihorse i boxen eller på liggunderlaget i lösdriften. Gödselhögen är då redan halvt nerbruten och det går riktigt snabbt att bryta ner resten, egentligen bara att lägga plast över under några veckor!
 • Natur Probihorse som ett sätt att hämma parasiter: Äggen de lägger i gödslet fermenteras och de får svårt att föröka sig. En stor vinst i kampen mot mask och andra parasiter hos hästen. Vi håller i nuläget på med ett större forskningsprojekt kring detta spännande ämne, resultaten kring parasithämning ser lovande ut då vi redan sett en enorm minskning av ägg i dyngan. I höst kommer den färdiga rapporten och då kommer vi kunna berätta mer om det!
 • Träspån är mindre lämpligt. Halm, halmpellets, torv fungerar bäst. 
 • Bakterierna kan inte arbeta så bra när materialet är för torrt. Är det alldeles för vått sker istället förruttnelse som i en vanlig gödselhög. Mängden vatten som man spär ut Natur Probihorse med är därför beroende av hur torrt/blött materialet är. Lagom är bäst, lite fuktigt.
 • Om man står med en gammal hög och ändå vill fermentera, så kan man göra det genom att blanda upp det med färskt material. Färskt gödsel 50/50 går bra, men om man inte har färskt gödsel går det även bra med färskt gräsklipp, färska löv eller annat färskt organiskt material. 
 • Om man inte hunnit tillföra bakterierna under vintern då det är kallt, och gödslet ännu inte hunnit börja bli varmt och bränna, kan man fermentera det. 
 • Tips - nerbetade hagar kan efter torra somrar få kala fläckar. Sprid ut Probihorse-gödsel på de kala fläckarna på hösten, och täck gärna med överblivet silage också. På våren är det nerbrutet och det är enkelt att så nya frön på mullhaltig, levande jord. 


Applicera Probihorsegödslet på betesmark/hövall på våren och på hösten. Det är 100% säkert för hästar. Däremot kan det vara bra att låta marken vila ett tag efter för att ge gräset lite tid för återhämtning och tillväxt. 

Det färdiga Probihorsegödslet kan spridas på alla gröna områden. Hösten rekommenderas på betesmarker som används på sommaren. Om man vill låta marken vila en sommar, kan man sprida det på våren. 

Mängden vid spridning beror på hur mkt näring man anser att marken behöver: för krävande växter/högväxande/mkt fattig jord som behöver öka mullhalten ordentligt: 500 g Probihorsegödsel per kvm/år. 

För lågkrävande växter eller sparsam återförsel: ca 200 g/kvm/år. 

 

Slutsats:

Genom att skapa Probihorsegödsel blir hästens gödsel en värdefull skatt som berikar betesmarker, hövall och odlingsytor. Det är ett enkelt sätt att få ett hälsosamt kretslopp. För Hållbar Hästhållning är Probihorsegödslet en hörnsten, ett klimatsmart och kvalitativt sätt att förbättra sina betesmarker på.  

Nästa kapitel i Hållbar Hästhållning Del 2, Gödsel:

Sommaren 2018 slog extrem torka till och många beten lider fortfarande av konsekvenserna. Vi berättar om spännande rapporter från hur betesmarker där  Probihorse Hållbar Hästhållning-systemet användes klarade sig, samt tips och råd hur man reparerar skadade betesmarker. 

Mer djupdykning i gödsel och kretslopp.


 

Läs hela inlägget »
Foto: Photography By Sanna
Foto: Photography By Sanna


Del 1:
GRUNDLÄGGANDE SKÖTSEL AV BETESMARKER:
PROBIHORSE-SYSTEMET HÅLLBAR HÄSTHÅLLNING.


Varmt välkommen till första delen av vår serie med lite längre fördjupande artiklar kring vad vi kallar för Hållbar Hästhållning med Probihorse.

Vår tanke är att sprida kunskap om hur vi kan ta hand om miljön och betesmarkerna på bästa sätt samtidigt som vi får friska, hållbara hästar. Vi har utvecklat ett system där våra produkter kan vara till hjälp för att uppnå en win-win-win-situation: för hästar, naturen och för oss. 


 

Smart betesmarkshantering är grunden för friska hästar

En frisk betesmark och bra hö är grunden för hästhälsa. Vi vill i det här avsnittet ge en översiktlig introduktion kring kvaliteten på betesmarkerna. Speciellt när det gäller det egna hästbetet kan man göra mycket för att påverka kvaliteten positivt. Med enkla medel kan man förbättra betesmarkerna märkbart. Det man lägger ner i tid och ekonomi på att ta hand om de grundläggande behoven, får man igen mångfaldigt med tiden.

Vi har sammanställt fyra punkter som vi kommer förklara mer noggrant nedan. De är fyra hörnstenar som gör det enkelt att hålla betesmarkerna friska och få ett fungerande kretslopp mellan häst, gödsel och mark.

De här punkterna är grunden i vårt Probihorse-system Hållbar Hästhållning:

1. Putsa betet
2. Gödsla betet
3. Ta hjälp av goda mikroorganismer
4. Hjälp jorden med näringsämnen


Vi kommer att gå igenom de fyra punkterna grundligt här nedan, och följa upp med fler artiklar där vi tipsar om smarta och enkla lösningar. Utöver det ger vi fler tips om hur man tar hand om marker på olika sätt. 

Men först lite tankar om hur vi tänker kring Hållbar Hästhållning:


 

Varför behöver vi vara etiskt ansvarstagande för betesmarkerna?

Hållbar hästhållning är ett område som vi funderar mycket kring. Friska hästar och hållbara marker hänger ihop. Vi behöver ta hand om vår miljö både för vår egen och hästens skull men även för att markerna ska vara bra för framtiden. Mycket som vi gör är av gammal vana och vi på Probihorse hoppas kunna inspirera till att stanna upp och fundera över varför man gör det man gör.

Hästägare har oftare, om man jämför med de flesta andra människor, tillgång till mark - vare sig man hyr marken eller äger den. Med det följer ett ansvar om att ta hand om marken. Idag finns ganska få reglementen och riktlinjer kring skötsel av betesmarker. Långt ifrån alla med kärlek till hästar har tillräckligt med kunskap om hur man tar hand om den bit land som hästarna bor på. Därför är det viktigt att vi höjer vår kunskap om detta spännande ämne. 

Om man inte själv äger marken hästarna går på, behövs en dialog med markägaren. Det brukar vara välkommet med positiva förslag om hur man kan förbättra kvaliteten (speciellt om man gör jobbet själv).


Många hästar betar på mark som tidigare använts för kor och där har man nästan alltid sått in en stor andel energifyllt och tåligt rajgräs. Eller så kan marken ha använts som fält eller hövall. Om många skördar blivit tagna, är marken ofta utarmad på både mineraler, spårämnen och en levande mullhaltig jord. Konstgödsel istället för tillsatt organiskt material leder till att den organiska substansen i jorden minskar. Det reducerar mikrolivet i jorden som växterna behöver för att kunna producera friskt foder.  Även mark som tidigare inte använts i produktion påverkas snabbt av att hästar går där. 

Hästar har andra behov än kor

Det är ett välkänt faktum att hästar inte behöver lika kraftigt bete som kor gör. Kon är idisslare och är betet för näringsfattigt och fiberinnehållet för högt, finns inte tillräckligt med timmar på dygnet för att kon ska hinna äta den mängd som krävs för dem. Dessutom är kon en producent av mjölk eller kött, därför prioriteras högt näringsinnehåll på beten och vid höproduktion.

Hästar mår bra av bete med lägre energiinnehåll och högre andel fibrer, samt varierad växtlighet. Men att låta hästar gå på ogödslade beten år efter år, gör marken utarmad på både mineraler och spårämnen. pH-värdet blir ofta surt. Det blir erosion och barmark. Det leder till att fel växtlighet trivs där. Dessutom blir den mikrobiella sammansättningen på betet ohälsosamt för hästar - något som vi inte ser men som djuren märker. 

Hästar behöver beten med frisk levande jord, ett hållbart humuslager och tillräckligt med näringsämnen. Man kan tänka så enkelt som att det man tar måste man ge tillbaka. Annars går det inte runt. 

Alla sorts jordar (sandjord, lerjord osv) går att förbättra. Det viktigaste är alltid att jorden har hög mullhalt och levande mikroliv, samt innehåller mineraler och spårämnen i tillräcklig mängd. Det bästa man kan göra för sin häst är att ta hand om marken som de går på, och det är inte svårt!
Var börjar man?

Håller man sig till de fyra punkterna nedan, har man lagt en riktigt bra grund. Målet är att skapa ett kretslopp med hästarnas hjälp som gör att hagarna blir hållbara och ger tillbaka år efter år. 


1. Putsa betet


En grundläggande insats som bör göras 2 gånger per säsong är att putsa betet. På betesmarker utvecklas efter ett tag växtrika “toalettzoner” och fattiga beteszoner.  Betesputsning är viktigt av två anledningar:
 

 • att förhindra spridning av oönskat ogräs som tex skräppor, johannesört och nässlor. 
 • för att sprida gödsel som ligger i hagen.

Genom betesputsningen fördelas gödslet jämnt över betesmarken och en fin tillväxt kan utvecklas. Genom att kombinera putsningen med Natur Probihorse, minskar parasittrycket. De aktiva mikroorganismerna gör att gödslet bryts ner snabbt samtidigt som återväxten ökar rejält. Med Natur Probihorse tar jorden upp näringsämnen snabbare, vilket gynnar gräsets tillväxt. Om du tillhör dem som är noga med att mocka hagar, se mer information om det i avsnittet om gödsel.


2. Gödsla betet

Vi hästägare behöver bryta ett ohållbart system som kostar både miljön stora resurser och även våra ekonomiska resurser. Vi behöver se hästgödslet som en värdefull skatt att ta tillvara på! Gödslet är det absolut enklaste och smartaste sättet att få friska betesmarker på. Med gödslet som hästarna producerar sluter vi cirkeln och skapar ett eget kretslopp som gynnar alla parter.

Gödsel är en värdefull tillgång på en hästgård. Tyvärr anses ofta gödselhögen vara skräp och många funderar över hur man enklast ska bli av med den. Det är inte bara så att lantbrukare har nytta av gödslet som hästarna producerar - även hästarna och betesmarkerna har det! Det som tas ifrån markerna i näringsvärde, mullämnen och värdefullt humuslager med levande jord behöver komma tillbaka för att det ska bli ett fungerande kretslopp!

Vi tycker att det här är så viktigt att vi kommer att tillägna gödsel en hel artikel i vår artikelserie Probihorse: Hållbar Hästhållning. Håll utkik efter nästa artikel!

Under tiden: tänk på att om hästarna avmaskats kemiskt, mocka undan det gödslet noga som kommer 14 dagar efter. Lägg det i soppåsar och återvinn på en central. Det vill vi inte ha i naturen kring våra hästar (eller att bönder gödslar med det på åkrar heller för den delen). 3. Ta hjälp av mikroorganismer

Vår produkt Natur Probihorse förbättrar betesmarkerna och tillför de mikroorganismer som behövs för ett gott mikroliv. Man blandar ut med vatten 1% (1:100) och sprejar ut 2-3 gånger per säsong. Det händer så mycket när rätt mikroorganismer kommer igång på betesmarken! 


 

Natur Probihorse på betesmarker:

 • Omvandlar organiskt material till hållbar humus
 • Gör att gödsel blir till jord snabbt!
 • Minskar parasittryck = bra för de med små arealer
 • Främjar den mikrobiella balansen i jorden
 • Förbättrar markens kemiska, fysiska och biologiska egenskaper
 • Rätt mikroliv främjar växternas upptag av värdefulla näringsämnen
 • Motverkar kompakt jord och försurning

Probihorse är en klimatsmart metod att ta hand om våra marker på ett modernt och naturligt sätt. Genom att tillföra bra levande mikroorganismer regelbundet hjälper vi växterna att ta upp näring, öka nedbrytningen till ett levande organiskt humuslager och hålla betesmarken frisk. Vi hämmar parasitspridning och ökar tillväxten markant.Med Natur Probihorse får vi ut minst 25% mer växtlighet på våra betesmarker. Betet som hästen äter är i mikrobiell balans vilket såklart gynnar våra hästar. Natur Probihorse kan sprejas flera gånger per säsong: på våren när temperaturerna är över 10 grader för att främja tillväxten, under sommaren av samma anledning i samband med regniga dagar, samt i samband med spridning av gödsel på hösten. Speciellt vid spridning av gödsel är Natur Probihorse till stor nytta då det accelererar nedbrytningen av gödslet så att det kommer jorden och växterna till nytta samtidigt som parasiterna hämmas. 
 4. Hjälp jorden med näringsämnen
 

Till vår hjälp för jordförbättring har Probihorse-systemet tre produkter utöver Natur Probihorse:
Urmineral, Lermineral samt Snäckskalskross. Det är tre enkla och mycket användbara basprodukter. De är 100% naturliga och tillför jorden det som behövs utifrån sina förutsättningar. De ovanstående tre första råden kan alla göra oavsett marktyp. För att behandla marken rätt med någon av våra tre mineralblandningar, behöver man ta reda på vilken jordmån man har. Här nedan har vi skrivit lite om hur man kan göra det:
Bli expert på din egen mark!
 

Att bli expert på sin egen mark är ett bra mål - inget kan känna till marken så bra som den som är där varje dag. Håll koll på och observera förändringar, vad som växer bra, var det samlas vatten osv.  

En bra jord är i balans både kemiskt, fysiskt och biologiskt. De tre aspekterna behövs så att jorden kan bevara sin fuktighet på en balanserad nivå och bibehålla näringsämnen. Samtidigt bör jorden vara luftig och inte “fet”.

Jordens pH-värde är avgörande för frisk växtlighet. En försurad jord innebär att växterna inte kan ta upp mineraler och näringsämnen. Vad som växer på marken berättar om hur jorden mår och om jorden är sur eller basisk. Därför är det viktigt att lära känna sin mark ordentligt. Finns det kala fläckar? Har vissa grödor koloniserat delar av hagen? 

Varje plats är unik och det första man behöver göra är att ta reda på vad för slags jord man har. Är det sandjord? Lera? Allra enklast är att känna på jorden: är det sandjord har den svag struktur, är ofta finkornig och blir lätt torr. Är jorden klibbig, är det mycket lera i den.

 

Är ph-värdet surt, sprid Snäckskalskross för betesmark, gärna i kombination med gödsling samma år. Hästbetesmarker tenderar att vara försurade efter några år.

Snäckskalskross kan spridas medan hästarna går i hagen då det är 100% säkert för dem. Ca 250-300 kg/ha är en bra måttstock. 

Om ph-värdet är ok, kan man börja arbeta med strukturen. För sandjord rekommenderas Lermineral och för lerjord rekommenderar vi Urmineral. Lermineral tas upp av jorden och ökar det fuktighetshållande humuslagret och bidrar till ett levande mikroliv i jorden. Urmineral tillför en mängd värdefulla spårämnen och mineraler för balanserad tillväxt.
 

 

Grundläggande info om pH-värde:
 

 • Surt: pH mellan 1-7; tex. torvjord
 • Neutralt: pH precis på 7; t.ex. vissa lerjordar
 • Basiskt: pH 7-14; tex vissa kalkrika jordar
Grundläggande info om jordmåner:
 
 • Sandig jord: God dränering, ofta näringsfattig. Riskerar lätt flyktighet och erosion på betesmarker. Åtgärder: Arbeta upp mullhalt, humuslager. Gödsling viktigt på sandmarker.
 • Lerig jord: Hög fuktighetshållning. Ofta högre pH-värde. Ofta rika på näringsämnen som kväve osv, kan ändå vara mineralfattig. Precis som väntat - leriga vattensjuka hagar. Åtgärder: Även här - öka humuslager. Var noga med dränering på platser där hästarna äter. 
 • Torvjord: Ofta sur. Åtgräder: arbeta för att höja pH-värdet.
 • Kalkjord: Basisk. Åtgärder: öka mullhalt samt för till gott om spårmineraler till jorden.
 • Mo: Låg kornstorlek och ligger åt sandhållet. Ph-värde åt surare hållet. 
 • Mjäla: Kornstorlek ligger mellan mo och lera. Tillsammans med vatten bildar mjäla en lättflytande massa och risken för erosion är hög. pH-värde åt det surare hållet. 
Jordar kan också vara blandningar av ovanstående, till exempel mellanlera.

 
Aprilkväll med gräs på väg upp
Aprilkväll med gräs på väg upp

Vi på Probihorse vill ge ett stort tack till dig som orkade läsa hela vägen - bra jobbat! Snart kommer fler artiklar, här nedan kan du se vad som väntar.

Ta hand om varandra!
Varma hälsningar
Ingegerd
Probihorse 

Här finns länkar till produkterna som nämndes i inlägget:
 

I följande avsnitt kommer vi att behandla de här ämnena:
 

 • Gödsel - en värdefull skatt
 • Biologisk mångfald ger ökade valmöjligheter
 • Aktiva hästar är friska hästar
 • Hästens grundläggande näringsbehov och matsmältning
 • Hur motverkar vi kompakta söndertrampade hagar?
 • Hästen som hobby - tid, pengar och hästhälsa
 • Oönskade växter i hagen 
 • Örter
 • Höproduktion för hästar
 • Mer om betesmarker
 • Smarta lösningar
Källor: 
1. (källa: ^ Fonseca, Á (2006-01-01). Dr Gábor Péter, Professor Carlos Rosa. red (på en). Phylloplane Yeasts. The Yeast Handbook. Springer Berlin Heidelberg. sid. 263-301. doi:10.1007/3-540-30985-3_13. ISBN 978-3-540-26100-1. 


Länkar till läsvärda artiklar:

Om jordmån, mullhalt och humus:

https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/ekosystem/vadarenjordman.14681.html

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

-

Etiketter

-

Artikelserien publiceras efterhand och innehåller följande delar (och mycket mer):

- Betesmarker - grundläggande       skötsel
- Hästens naturliga förutsättningar   och nya roll i samhället
- Foder, rörelse och hälsa -   hobbyhästens utmaningar
- Hur maximerar vi nyttan hos   betesmarker och håller dem friska?
- Gödselhantering - en värdefull skatt
- Vilka växter är bäst på ett bete
- Fördjupning i örter på hästbete
- Hur får vi hållbara beten år efter år?
- Höproduktion för hästar
- Smarta lösningar för vindskydd,   foder, vatten och bete - på hästens   villkor


Kontakt: info@greenfoot.se
Vi finns på FB: Greenfoot Probihorse
Insta: Probihorse