EM-X KERAMIK GER RENT VATTEN OCH HÄLSOSAM INOMHUSMILJÖEM-X Keramik är lera som fått mogna tillsammans med aktivt EM och EM-X Gold. Därefter har leran bränts på hög temperatur, 1300 grader. På så sätt skapas ett keramiskt material med långtids- EM-verkan. Även om inga levande mikroorganismer finns kvar har leran behållit goda egenskaper från EM.

Keramiken är mycket stabil och påverkar materialen de kommer i kontakt med. Det tål såväl låga som höga temperaturer och håller i många år. Det finns gott om forskning på EM-X Keramik inom användningsområdet vattenrening. I jorden stabiliserar pulvriserad keramik effekten av EM. I Tyskland används ett speciellt keramiskt pulver för att göra vårt inomhusklimat hälsosamt och förebygga "sick house syndrome". Man blandar då in pulvret i de byggmaterial och färger man använder och på så sätt motverkas luftföroreningar inomhus.


 

Våra EM-X Keramiska produkter
 

EM-X KERAMISKA RÖR

Keramiska rör används framförallt till vattenrening men även inom andra områden. Det gör hårt vatten mjukt då det slår sönder stora vattenkluster till mindre. Det har även visat sig reducera antalet e-kolibakterier i vatten markant. Till skillnad från EM med levande mikroorganismer är EM-X Keramiska rör mycket stabilt och tål både låga och höga vattentemperaturer. EM-X Keramiska rör kan användas för att rena förorenat vatten i tex dammar och brunnar. Man kan lägga några rör i kannan för dricksvattnet. 

Här är några fler områden som man kan använda EM-X Keramiska rör till:

 

  • För gott kranvatten: Lägg 10-15 rör i vattenkanna för ett gott och milt dricksvatten med antioxiderande verkan. Rören förbättrar smaken på dricksvattnet. 
  • I tvättmaskinen: Får mjukgörande effekt på kläder och förlänger livslängd på maskiner i områden med hårt vatten. Lägg 10-15 rör i nätpåse som är väl försluten. 
  • I akvariet: Lägg ca 20 rör i akvariet. I akvarier tenderar fiskarnas mat och miljön att orsaka förruttnelse och ammonium nitrogen bildas. Keramiska rör är effektiva på att absorbera nitrogen. Genom att vattenklusterna blir mindre ökar syresättningen i vattnet och därmed minskar algtillväxt och vattnet vitaliseras.
  • Placera 20 rör i kylskåpet. Maten håller sig fräsch längre. 

    Här finns keramiska rör att köpa. 

EM-X KERAMISKT PULVER (SUPERCERA C)

Supercera är EM-X Keramik som är pulvriserad till mycket fint pulver (7 micron). Det har konserverande och probiotisk effekt och tillför ämnen och material antioxiderande egenskaper. I jorden stabiliseras effekten av EM med hjälp av pulvret. Vår gödselblandning Mest Best innehåller förutom mjölmasklämningar och lermineraler även EM-X Keramiskt pulver. 

Genom att använda EM-X Keramiskt pulver tillsammans med EM-A är blandningen mycket stabilare än om man använder EM-A ensam. I Bokashi blir komposten av mycket hög kvalitet och risken att fermenteringen går fel minskar avsevärt. 

Här är fler exempel på användningsområden för EM-X Keramiskt pulver:

 

  • Blanda i jorden eller i EM Bokashikomposten. Pulvret drar åt sig ammonium nitrogen, som hämmar plantornas tillväxt. 
  •  Pulvret kan tillföras till utsäde för lagring av grönsaker och fröer för ökad hållbarhet och grobarhet, eller före sådd. 
  • EM-X Keramikpulver kan användas som ett lindrande puder vid insektsbett och vid sårbehandling m fl. hudåkommor. Oftast i kombination med levande EM-A och eller EMX-dryck. EM-X Keramik är utmärkt att blanda i diverse liniment. oljor och salvor, ansiktsmasker mm. 
  • Byggmaterial, färg, spackel mm innehåller ofta kemikalier som orsakar hälsoproblem och ett dåligt inomhusklimat. Hälsoproblem kopplat till byggmaterial kallas för "sick house syndrome". EM-X Keramiskt pulver har visat sig ha mycket goda effekter mot problemen. Genom att blanda pulvret i färg, lim, betong, puts osv absorberas kemikalierna. Även medel med stark lukt får en mindre odör. Effekten är långvarig. Det är även accelererande i torkprocesser. Vi har en speciell EM-X Keramik för byggmaterial med ett bättre pris. För mer information om detta kontakta oss via mail: info@greenfoot.se. 
  • EM-X Keramikpulver eliminerar formaldehyd, som är skadligt för människor. Det minskar odörer och förebygger mögeltillväxt. 

    Här finns Keramiskt pulver att köpa

Greenfoot bloggar!