Biets betydelse i ekosystemet kan knappast betonas nog. Vårt ansvar gentemot dem är att arbeta för att säkra tillväxt, biologisk mångfald och giftfria skördar. I gengäld ger biet oss människor och många djur garanterade näringskällor. Bee Wellness har hjälpt många biodlare runt om i världen och är ett värdefullt stöd i naturlig bivård. Här kommer lite information om hur mikroorganismer kan vara till hjälp i kampen för våra bins välmående. 

Bee Wellness är naturlig probiotika av bredspektrumart som ger stöd och skydd för binas immunsystem. Det hjälper till att främja hälsa och behålla en god naturlig flora och tarmflora i balans. Det stärker mikroklimatet i kupan. Våra bin behöver det, speciellt då ökade virus, bakterier och angrepp försvagar dem.  


Biet utsätts direkt för vår miljöpåverkan. Den biologiska mångfalden minskar pga av jordbruksmonokultur, miljögifter mm försvagas deras immunsystem och deras prestanda. Det gör dem särskilt mottagliga för skadliga bakterier och parasiter. Vissa giftiga bekämpningsmedel innebär även omedelbar bidöd.
Studier har visat att neonikotinoider är ansvariga för den massiva bidöden för både honungsbin och vilda bin under de senaste åren. (studier och mer info om detta finns här) De äventyrar såväl bin, många andra insekter och deras näringskedja och även oss människor som är beroende av bina.  

Vanliga hälsoproblem hos bin

Biodlare och producenter av högkvalitativa biprodukter behöver följa sina bisamhällen mycket noga och lägger stor vikt vid renlighet och hälsa. Här är några hot mot binas hälsa listade:

  • Amerikansk yngelröta. Orsakas av den sporbildande bakterien Paenibacillus larvae. Den leder till döden av larver och är en anmälningspliktig sjukdom. Utanför kupan kan patogenen Paenibacillus larvae överleva i decennier även i extrem värme, kyla, våta och torra förhållanden. Är samhället drabbat är främsta åtgärden att göra sig av med bikupan och vidta alla åtgärder för att hindra smittspridning. 
  • Varroa kvalster. Kvalstret introducerades av bin från södra och östra Asien i Europa under 1970-talet. Ett millimeterstort spindeldjur (kvalster), Varroa destructor, med 4 par ben. Honorna fäster sig på arbetsbina. Kvalsterynglen livnär sig av biynglets kroppsvätska. Det resulterar i skadade bin, dvärgväxt och missbildningar. 
  • Kalkyngel. orsakas av mögelsvampen ascosphaera apis. Svampen växer i tarmen hos larver, vilket leder till deras död. 


Spreja och mata med Bee Wellness

De mikroorganismer som finns i  Bee Wellness stärker bisamhällen så att de bättre kan skydda sig mot patogener och parasiter som beskrivs ovan. Mikroorganismerna täcker ytorna och lämnar mindre utrymme åt mögelsvampar, parasiter och andra bakterier.

De mjölksyrabakterier som finns naturligt i biets mage kompletteras av de mikroorganismer som finns i Bee Wellness. Mjölksyran skyddar tarmarna hos vuxna bin från skadliga bakterier och röta. Den nektar som larverna matas med innehåller även den mjölksyrabakterier, vilket har en positiv effekt på tarmen hos larven. Studier har visat att en störd tarmfloran hos larven ligger som grund för spridningen av yngelröta. Genom att Bee Wellness fungerar som en stödåtgärd för tarmfloran får hela kupan en positiv effekt på hela biets livscykel.

Bee Wellness når biet genom direkt tillsats i dricksvatten eller födan, eller genom att spreja binas kupa. Vi rekommenderar att även sockerlösningen behandlas under vintern för att de ska få i sig goda mikroorganismer i maten vi ger dem i utbyte mot deras honung.

Bee Wellness sprejas i bikupor, på ramar, landningsbanan, på eventuella tillbehör och direkt på bina regelbundet. Många biodlare observerar en direkt förbättring hos bina när de besprutas med Bee Wellness. Dels får de en bättre tarmflora, dels får de bättre hygien i kupan och på så sätt undertrycks skadliga svampar och bakterier. 

Biodlare som arbetar med Bee Wellness rapporterar om att det blir synbart minskade kvalsterangrepp vid regelbunden sprejning av bikuporna. Även om varroakvalster inte försvinner helt och hållet, blir bina starka nog för att inte falla offer för det och fortsätter att utvecklas.

Vid behandling med Bee Wellness har det gjorts en intressant iakttagelse som även den överensstämmer med observationer av andra djur som fått effektiva mikroorganismer: Om bina sprayas, blir de tystare. De reagerar mycket mindre aggressivt vid hanteringen, särskilt före infångning av svärmar eller vid öppna lådor.

Bee Wellness innehåller en samling av många olika mikroorganismer som alla kommer från naturen. Det är fritt från GMO och fungerar som ett alternativ för kemiska bekämpningsmedel mot bisjukdomar. Blandningen består främst av mångfald av olika mjölksyrabakterier, goda jästarter och svampar, som arbetar för att skydda bina och hålla ett gott mikroklimat i bikupan.

Våra produkter är inte medicin eller näring, utan innehåller naturliga stödjande mikroorganismer, ingenting annat. Här finns länk till våra Bee Wellness-produkter: 
Bee Wellness spray, 150 ml
Bee Wellness spray, 1 liter
För biodlare med många kupor och behov av större mängd, kontakta oss på 
info@greenfoot.se  så hjälper vi er. 


Allt gott!
Ingegerd och Kim
Greenfoot

Forskning om bin och Bee Wellness: 

bee_EM_application_in_apiculture_Argenti
Adobe Acrobat Document 132.1 KB


Brazil :Apiculture .pdf
Adobe Acrobat Document 234.8 KB

Läs hela inlägget »

Den lilla daggmasken har ett stort ansvar, eftersom de spelar en avgörande roll i upprätthållandet av livet på jorden. Dag efter dag arbetar den på i sin outtröttliga aktivitet, och resultatet är en majoritet av fertiliteten hos våra jordar! Vi är med andra ord totalt beroende av den lilla daggmasken, och i dagens blogginlägg tänkte vi fördjupa oss lite i daggmaskens levnadsvillkor. 

Vad är det som är så speciellt med daggmaskens verksamhet i marken? Vad gillar den och vad gillar den inte? Och hur kan vi få daggmasken att trivas i våra trädgårdar och på på bästa vis arbeta som en underjordens trädgårdsmästare?
 

Om daggmasken
Hur daggmasken fått sitt namn vet vi inte riktigt. Kanske var det på grund av att masken lämnar den skyddande jorden när det regnar, och det är då vi får se den? Det är en myt att de skulle kvävas i den våta marken, daggmasken har inga lungor. Syre får den genom hudens andning, vilket gör det möjligt att absorbera syre även i vatten. 

Tvärtom är det större fara med solstrålar som bränner den känsliga huden snabbt och det kan leda till kvävning även efter att daggmasken återvänt till jorden. Daggmasken vill inte ha extrem kyla, torka eller sommarvärme. Under kalla vintrar drar sig daggmasken neråt i jorden och faller i viloläge tills jorden har värmts upp igen. Samma sak när det är för varmt eller för torrt. 
Enligt uppskattningar finns det mer än 3000 olika daggmaskarter. De kan gräva ner till tre meters djup i marken. Livslängden på en daggmask uppskattas till tre till tio år. 
Man kan med säkerhet säga att daggmaskar kan räknas som en av de äldsta djurarterna. Så länge det funnits vegetation, måste det också finnas organismer som tar hand om nedbrytningen av dem.

Så är daggmaskens kropp konstruerad

Kroppen av en daggmask består enkelt uttryckt av två slangar i varandra: Den utanpå är det så kallade hud-muskelröret med längsgående och cirkulära muskler och den inne i masken består av inälvor. De längsgående musklerna kan göra den längre eller kortare, ringmuskler gör den tunnare eller tjockare.
Hudens yta är täckt med ett fuktgivande skikt, som huden andas igenom och gör att kroppen blir hal så att rörligheten underlättas i jorden. 
Beroende på storlek och typ av mask består den av 60 till 200 segment cylindriskt anordnade. Varje segment, utom den första och sista, har fyra par av borst som masken använder mot marken. Daggmaskar är hermafroditer, men kan inte befrukta sig själva. De lägger sina ägg i en kokong som kläcks efter ungefär ett år. 

Om masken försvunnit från trädgården/marken, tar en naturlig återkolonisering lång tid. Man beräknar att de "ockuperar" 5-10 meter per år.

Myten att de två delarna av en daggmask kan leva om den delas innehåller en viss sanning. Det är sant att daggmask verkligen kan bilda nya segment, men endast den främre delen blir livskraftig. 

Vad äter daggmaskar?

Daggmaskar äter växter och animaliska restprodukter från naturen, som redan brytits ned mikrobiellt. De sväljer jorden, äter igenom den och organiskt material. Växtdelar som ännu inte är tillräckligt sönder dras in och insaliveras, ympas in av maskens tarminnehåll, vilket gör dem mer attraktiva för andra mikroorganismer att bryta ner. 

Maskens mat passerar genom halsen av masken till en expanderande del av svalget, kråset, som är kantad med en tuff hud och mag-juice, den innehåller producerande körtlar. Allting mals, blandas och transformeras genom matsmältningen i en livsmedelsmassa som rötas i tarmen tillsammans med sand och organiskt material. Maskens avföring är särskilt rik på organiska föreningar, svampar och mikroorganismer.

Den värdefulla masken och humus

Maskhumus är mer värdefull än någon annan form av jord, eftersom den innehåller hög koncentreration av alla näringsämnen som växterna behöver för sin tillväxt. 
Daggmasken producerar ungefär halva sin kroppsvikt i humus varje dag.

Daggmaskar kan inte öka den totala mängden näringsämnen i jorden! De kan bara koncentrera näringsämnen och göra dem tillgängliga för växterna. De bryter ner, spjälkar upp näringsämnena, gör den full av mikroorganismer som innebär att växterna kan få användning av näringsämnena av organiskt avfall. 

Daggmasken är speciellt aktiv på våren och hösten, de arbetar både dag och natt med att bearbeta jorden. Om du tittar noga, kan du hitta maskspillning på marken. 

Daggmasken luckrar upp jorden, blandar och berikar jorden med sin maskhumus, vilket förbättrar den totala markstrukturen.
Hög lerhalt i daggmaskavföring hjälper jorden att lagra vatten bättre och leverera när det behövs. Masken drar upp lera från djupare skikt.
Egentligen gillar daggmask lösa porösa jordar bäst, men den kan också hittas i kompakta jordar, förutsatt att tillräckligt med organiskt material finns i jorden. Daggmasken luckrar upp även de kompakta jordarna, blandar dem och gör den mer lättbearbetlig för oss. Jorden får också bättre ventilation genom maskens aktivitet. Det innebär att regnvatten lättare kan tränga ner i marken. Vattensjuka områden kan med hjälp av masken gradvis bli bra igen. 

Växterna använder dagmaskens rörsystem till sina rötter: de använder hålorna och får samtidigt del av näringen från maskens spillning som gångarna innehåller. Gångarna är väl balanserade med vatten och syre till växtens rötter.  

Locka daggmaskar till trädgården med hjälp av EM

Daggmaskar trivs där goda levnadsförhållanden råder. Får daggmasken tillräckligt med mat och fukt förökar den sig vid milda temperaturer. De bästa förutsättningarna är en jord som är rik på organiskt material och mikrobiellt koloniserad.
Daggmaskar anses vara en indikator på föroreningar i marken. Framför allt mineralgödsel ger dem ingen mat. EM ® skapar goda förutsättningar för daggmaskar. 

  • En mikrobiellt aktiv jord är varmare och når på våren snabbare temperaturer där daggmaskar är aktiva
  • Mikrobiell förnedbrytning av organiskt material säkerställs.
  • EM bryter ner kemikalier och tungmetaller.
     

Locka på daggmasken!

Här är några åtgärder man kan vidta för att skapa goda förutsättningar för daggmasken: 

  • Gödsel med EM-kompost varje år. Man kan använda Bokashikompost, EM-Gödsel-kompost (se gärna tidigare inlägg om det) Gräv ner valfritt avfall som fermenterats med EM på så många platser du kommer åt. Självklart i grönsakslandet, men även runt träd, buskar och i rabatterna, det skapar starka friska plantor och maskarna har gott om föda och mikroorganismer att samarbeta med. 
  • EM Premium Org-Bio Gödsel är ett gödselmedel som utvecklats med tanke på mikrolivet i jorden. Det bidrar till att göra markerna mer levande. Innehållet är mjölmasklämningar, ricinuspulver, lermineral, vulkaniskt stenmjöl, algextrakt, spårämnen och bakteriekultur. Innehåller 62% organiskt NPK 5-4-2. Mikroorganismerna och även maskarna stortrivs i sällskapet av det här medlet, och växterna får precis den näring de behöver när de behöver. 
  • Spreja mark, växter och träd med utspädd EM-A Mikroferm (1:100 upp till 1:1000 EM-A: vatten). Går bra med Probihorse också om man har det hemma. Det går även att brygga eget med hjälp av EM-1 och rörsockermelass. Blad- och växtytor och även jorden befolkas med positiva, livskraftiga mikroorganismer som ger ett hälsosamt mikroklimat. 
  • Tillför jorden värdefulla mineralämnen och spårämnen då och då. Naturliga mineraler ger växterna näring och balanserar pH-värdet i marken, så att daggmaskens förhållanden blir optimala. Produkter vi har för att tillföra mineraler till jorden är: Lermineral, Vulkamin och Snäckskalskross
  • Använd inte konventionellt handelsgödsel då det leder till försurning av marken. 
  • Täck marken i största möjliga mån! Barjord är inte bra för maskarna, och jorden blir känslig för regn, näringsämnen lakas ur osv. Man kan täcka marken på många vis och det finns många bloggar som handlar om det. Vi tar ogräs som torkat, gammalt hösilage, gräsklipp, löv. Allt vi kan hitta i vår närhet. Speciellt vintertid är det viktigt att täcka marken. 
    .

Bokashikomposteringen är ett enkelt sätt att minska sitt avfall, skapa ett litet kretslopp och mata maskarna kontinuerligt genom att mata dem med vårt eget avfall + miljarder mikroorganismer.

Daggmasken är helt enkelt en ovärderlig vän i trädgården, för andra djur och för oss människor. Snart stöter vi på dem igen när vi ger oss ut och gräver. Vi längtar! 

Med vänlig hälsning
Ingegerd och Kim, 
Greenfoot

Läs hela inlägget »

För er som odlar, kommer här ett recept för att ta tillvara hästgödsel på bästa sätt. Bokashimetoden kan man lika använda på gödsel som med matavfall,  det är ett billigt och enkelt sätt omvandla färskt gödsel till jord på bara några veckor. Det är klimatsmart då kol och näringsämnen hamnar i jorden istället för att bilda koldioxid och metangas och försvinna ut i luften.

RECEPT
 För en fylld sopsäck med gödsel blandat med halm, halmpellets eller torv behövs ca 0,5 dl koncentrerad Mikroferm eller Natur Probihorse (båda går lika bra). 
 
1 säck gödsel med strå
0,5-1 dl Mikroferm eller Natur Probihorse
1-2 dl Lermineral
1-2 dl snäckskalskalk
 
Lermineral och snäckskalskalk är inte nödvändiga att tillföra, men gör kvaliteten på jorden bättre. Snäckskalskalket ger ett stabilt pH-värde samt kalcium i en form som växterna själva kan ta upp näring när de behöver. Lermineralen tillför ett brett spektrum av mineraler och spårämnen, samt  bidrar till att jorden håller fukten. Speciellt bra om odlingsjorden är sandig. 
Blanda ut Mikroferm / Natur Probihorse i en kanna med ca 5 liter vatten och vattna högen ordentligt. Behövs mer vatten går det också bra, det viktiga är att man "ympar in" mikroorganismerna i gödslet så att det går genom högen ordentligt. Blanda i eventuell lermineral och snäckskalskalk. Lägg i dubbla sopsäckar och knyt åt ordentligt. Låt ligga i trädgården och vänta tills vårvärmen kommer. Mikroorganismerna arbetar som bäst vid temperaturer över 10 - 15 grader. Ett alternativ om man vill ha snabbare resultat är att lägga säckarna i källare, växthus eller annat utrymme där temperaturerna är högre. 

Antingen kan man låta sopsäcken fermentera i temperaturer över 10-15 grader i några veckor (3-4), och sedan gräva ner i trädgårdslandet, med ett lager jord, halm eller hösilage ovanpå. Den andra varianten är att låta säckarna ligga längre, tills man behöver dem. Ju längre tid som går, desto mer fermenterat blir gödslet, vilket gör att det snabbt blir till jord. Mycket snabbare än en vanlig utomhuskompost!
Växter, grönsakerna och fruktträden kommer att älska jorden som blir - fylld med levande mikroorganismer, näring och kol! Det går utmärkt att blanda i annat trädgårdsavfall i säckarna, så som löv, gräsklipp, ris och annat som kommer jorden till nytta. 

Det här går även lika bra att göra storskaligt. Förloppet där gödslet blir jord går avsevärt snabbare, och dessutom förhindras ammoniakbildning. Den plågsamma doften och växthuseffekten uteblir. Lantbrukaren får ett stabilt och värdefullt gödselmaterial där de viktiga näringsämnena förs ner i jorden och kan tas upp av växande grödor. 


Det är roligt att prova själv hemma med gödsel som man kommer över! Man kan skala upp och ner receptet precis som man vill. Har man Bokashiströ eller Vital Probihorse hemma går det lika bra att blanda i som flytande. 

Det är också ett väl beprövat sätt att gödsla hästarnas bete på. Kan man få hjälp av en bonde, eller har tillgång till maskiner själv, blir gödselhögen en god resurs för att tillföra mineraler, spårämen och ett gott mikroliv på betet, som kommer hästen till nytta. Speciellt stor fördel har de som sprejar Natur Probihorse i boxen, samt använder Vulkamin. Gödselhögen är då redan halvt nerbruten och det går riktigt snabbt att bryta ner resten, egentligen bara att lägga plast över under några veckor! Natur Probihorse gör också att parasiter hämmas. Äggen de lägger i gödslet fermenteras och de får svårt att föröka sig! En stor vinst i kampen mot mask och andra parasiter hos hästen. 

Läs hela inlägget »
Sommarsquash av sorten Cocozelle vill ut!
Sommarsquash av sorten Cocozelle vill ut!
Amandinepotatisen växer på fint Amandinepotatisen växer på fint

Här berättar jag om hur EM är min bästa vän när små plantor ska planteras ut i odlingsbäddarna, och växter från plantskolan får en god etablering på sin nya plats. Det är viktigt att de föruppdragna plantorna får en så god start som möjligt för att kunna sätta ordentligt med rötter och ta fart. 

Nu är årstiden då de förodlade växterna håller på att hoppa ur sina krukor. Varje dag kan man se deras enorma växtkraft, solen skiner och det är lätt att bli överväldigad! Kul är det i vilket fall, och det är bara att hänga med så gott det går. Vi bygger ett tunnelväxthus i sista minuten och igår fick barnen komma i säng senare för att det kändes enormt viktigt att plasten skulle fästas ordentligt så att inte blåsten skulle ta den på natten och flyga iväg till grannens studsmatta. 

Här är några olika EM-produkter som är mina vänner när det gäller god etablering för plantor och växter när de ska flytta ut:


EM-A Mikroferm:

Någon vecka innan växterna planteras ut vattnar jag med EM-A Mikroferm (utspätt med vatten 1:500) på den nykrattade bädden. Bara några dagar senare kommer en mängd små små ogräs upp. EM-A gör att de gror snabbt och bra. Sedan krattar jag igen och på så sätt har jag fått bort många av de ogräsfrön som annars kommit upp efter utplantering/sådd. Då är det mycket besvärligare att rensa eftersom man är rädd om sina sköra plantor. Den här metoden är också mycket bra när man direktsår i landen - en vecka före för ogräsens skull, och vid sådd för de fröer man vill ska gro.

När jag planterat ut de föruppdragna plantorna i landet vattnar jag igen med EM-A. Är växterna lite större så kan man ta lite mer koncentrerat om man så vill, upp till 1 dl per 10 liter vatten. Men det får även effekt vid svagare spädning, 1:500 eller så långt utspätt som till 1:1000 finns en del som gör. 

Då hjälper man växterna att etablera sig väl. Rötterna får kraft att leta sig ner på sitt nya ställe och fästa sig ordentligt på kortare tid än annars - vilket gör att växten snabbare får kraft att börja växa och ge skörd. EM Premium Organiskt Biologiskt Gödsel:

I den lilla planteringsgropen pudrar jag med EM Premium Gödsel (tidigare kallad Mest Best). Det innehåller keramiskt EM-pulver, pulvriserade mjölmasklämningar, lermineral, alger och annat som är fenomenalt för att få en planta att stabilisera sig och ger växten vad den behöver i den takt som växten själv kan ta till sig näringen. EM Premium Gödsel är utvecklat med tanke på mikrolivet i marken för att de ska få en god livsmiljö. Alltså ger man mikroorganismerna i jorden näring som i sin tur ger glädje åt växterna. Det innebär också att om man vattnat med EM-A, grävt ner Bokashi i jorden eller vattnat med lakvatten stabiliseras effekten av det flytande EM med hjälp av EM Premium Gödsel.

Jag använder även EM Premium Gödsel när jag planterar om växter i större krukor, både grönsaker, bär eller inomhuskrukväxter. Längst nere finns en före- och efterbild på en fredskalla som jag fick av en vän. Den mådde inte alls bra. Med lite ny jord preparerad med EM Premium Gödsel har den fått nytt liv och mår prima!Bokashikompost:

Bokashi är en självklar del i vardagen och grävs ner här och var där behovet känns mest akut. Vid den här årstiden tycker jag att det är lätt att få lite bokashi-ångest - så många ställen man vill gräva ner på och alldeles för få hinkar som produceras! 

För att lösa det problemet har jag gjort några lite större tunnor med Bokashi baserat på avslagna nässlor, maskrosor som ännu inte satt frö och annat ogräs som inte är av det allra värsta slaget. I botten har jag lagt biokol som suger upp lakvattnet. På så vis får jag några rejäla omgångar att gräva ner i landen snart. Jag är noga med att inte ta ogräs som fått frön och inte rötter på rotogräs och låter tunnorna stå lite extra länge. Vid den här årstiden är det ganska enkelt, längre in på sommaren kan det vara svårt att undvika fröer. 


Lermineral och snäckskalskalk:

För växter som har extra behov av näring och fuktighetshållande jord är Lermineral en hjälp. Jag myllar ner runt hosta, pumpa, squash, gurka och annat som behöver det. Det är också ett bra sätt att få till den där mineralrika jorden om man odlar i ett område med sandjord. 

Snäckskalskalken är en naturlig långtidsverkande källa för kalk. Lavendeln älskar snäckskal! Markens pH-värde är avgörande för plantutvecklingen. När jorden blir för sur blir många näringsämnen bundna och kan inte tas upp av växtligheten. Vet man med sig att man har jord som är lite sur är det en god idé att blanda i. Vårt kalk består att snäckskalskross från Nordsjön. De ger långtidsverkande jordförbättring där växterna kan ta till sig näringsämnen i sin egen takt.

Med hjälp av EM och naturliga produkter kan man skapa en jord med optimala växtförhållanden, och anpassa jorden lokalt på de platser man vill ha växter som har andra behov än de jordförutsättningar man har.

Hoppas att odlingssommaren blir riktigt god! 

Hälsningar Ingegerd från Greenfoot

 

Hurra för vårt första växthus!
Hurra för vårt första växthus!
I kryddrondellen samsas bronsfänkål med libbsticka, crisp mint-sallad och rosenskära. Koriander på väg upp i bakgrunden.
I kryddrondellen samsas bronsfänkål med libbsticka, crisp mint-sallad och rosenskära. Koriander på väg upp i bakgrunden.
Fredskallan vid ankomsten
Fredskallan vid ankomsten
Fredskalla efter några månader med EM Premiumjord
Fredskalla efter några månader med EM Premiumjord
Läs hela inlägget »

EM, Bokashi och biokol är en kombination som passar väl ihop. Biokol bygger upp jorden långsiktigt och binder kolet i marken. Dock måste den laddas med näring för att den inte ska stjäla näring från jorden under de första åren. Där kommer EM och Bokashi in. Lakvattnet från Bokashi är ett mycket bra medel att ympa biokol i. Förutom att kolet laddas med näring från matavfallet, stormtrivs mikroorganismerna i kolet. De överlever mycket länge när de har biokol som habitat. Samma princip gäller när biokol laddas med EM-A och sänks i vatten. Tack vare biokolet överlever EM-A under längre period. 

För jordförbättring använder jag lakvattnet till biokol och för vattenförbättring ympar jag biokolet med ren EM-A, dvs aktiverad EM, och sänker ner i vatten. På så sätt kan man rena dammen, återföra ett gott mikroliv i vattnet som hjälper till att rensa bottenslam och syresätta botten. EM-mikroberna tillsammans med biokol är verksamma under lång tid i vattnet och tillsammans skapar de en hälsosam damm. 

Tillvägagångssättet är enkelt. Så här gör jag:

Biokol och lakvatten för jordförbättring:

1. Finfördela biokolet alternativt mal det om det inte redan är pulvriserat. Det går även med större bitar men det tar längre tid att brytas ner i jorden. 

2. Lägg i hink eller burk med tättförslutet lock. Jag använder gamla spackelhinkar, glasslådor eller dubbla plastpåsar i storleken 5 liter. 

3. Vattna med rent outspätt lakvatten. Kika efter en vecka - ser det torrt ut fyll på med mer. 

4. Låt stå i 3-4 veckor i rumstemperatur. Det går att låta det stå längre. 

5. Gräv ner i jorden där det behövs. Odlingslådor är perfekt, men också kring träd, buskar, rosor och annat som behöver extra omsorg. 


Biokol och EM-A för vatten:

1. Här behövs inte biokolet krossas särskilt mycket. Är det rester från kamin, se till att skölja av det så att det inte finns aska kvar. 

2. Lägg i hink med tättförslutande lock eller tättförslutande dubbla plastpåsar. 

3. Vattna med outspädd EM-A (Mikroferm eller egenaktiverad EM-1). 

4. Låt stå i rumstemperatur 3-4 veckor minst. 

5. Lägg biokolet i finmaskigt nät och sänk i dammen. För att nätpåsen ska sjunka till botten kan man lägga en sten i varje nät. Doseringen är inte så noga, men en riktlinje kan vara 500 g/kubik vatten. 

Observera att det kan bli synliga reaktioner i dammen. Det händer inte alltid men finns det mycket bottenslam så kan det börja bubbla rejält i dammen och lukta ganska illa ett tag. Det är ingenting att oroa sig för utan ett tecken på att mikroorganismerna gör sitt jobb. Det som gömts där nere behöver komma upp till ytan. 

En bra tid att sänka EM och biokol i vatten är from maj och under sommarhalvåret. Är vattnet varmare blir mikroorganismerna mer aktiva. 

Vill man inte använda biokol i vattnet kan man även göra s.k. EM Mudballs med samma effekt. Recept på det hittar du här. Här finns att köpa:

EM-A Mikroferm

EM Bokashi

EM Bokashihinkar


Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss gärna på info@greenfoot.se

Läs hela inlägget »

Vi har översatt Patrick Füglisters berättelse i EMJournal om hur de fick bukt med bladfläcksjuka på ett älskat körsbärsträd med hjälp av EM:

Füglisters har använt EM i sin trädgård i tio år nu. Genom åren har sätten att använda EM på ökat stadigt. Fruktträdgården har totalt 12 olika sorter - äpplen, päron och stenfrukter. Sedan ungefär fem år har de gett jorden runt träden EM Bokashi för att vitalisera dem. EM-A sprayas tillsammans med vidhäftningsmedel (Guard 2000) i trädgårdens grönsaksodlingar och på bärbuskar vid mindre angrepp. EM har blivit en del av deras vardag i trädgården. 

Ett av deras favoritträd är ett körsbärsträd av sorten Whiteheart Cherry. Det är en speciell sort från Bielersee-regionen. För Füglisters är det en av de allra bästa sorterna. Deras farföräldrar odlade också samma sort. Till sin förfäran upptäckte de att trädet fått bladfläcksjukan.

Bladfläcksjuka är en svampsjukdom som kan spridas även vid relativt låga temperaturer. Sjukdomen sprids snabbt i det fuktiga, kalla, regniga vårvädret. En attack av bladfläcksjukan kan allvarligt skada och försvaga träden, till och med döda det. Det ville de stoppa! Som en omedelbar åtgärd komponerade paret ihop ett eget recept på EM-Spray som de sprayade löven med två dagar i veckan.

På en av inspektionsturerna fyra till sex veckor efter att sprayningen påbörjats såg de till sin stora glädje en stor mängd nyckelpigor och deras larver på de sjuka och sprayade löven. De nya löv som kommit sedan dess var hälsosamma. Det bör också nämnas att vädret hade varit på deras sida med mindre fukt och mer sol. Uppmuntrade av resultatet bestämde de sig för att fortsätta spraya trädet regelbundet i flera månader, även genom vintern. 

Följande år fortsatte de att spraya skotten och blommorna. Körsbärsträdet återhämtade sig från bladfläcksjukan och skörden var mycket stor. Sprayblandningen de hade valt hade uppenbarligen fungerat även under vintern. 

För att försäkra hälsosam näring fick trädet flera omgångar av EM Bokashi nergrävt samt även EM-preparerad biokol. Grenarna tunnades ut så de kunde torka ut lättare - allt för att minska risken för spridning av sjukdomen i träden. Dock var det omgärdat på två sidor av andra träd. 

Här är Füglisters recept på sprayet: 

10 liter vatten 
25 ml neemoljaemulsion
50 ml blåsippe-extrakt
100 ml EM-5 Insektsrepellent
600 ml EM-A 

När endast nya skott sprayades lades även till:

20 gr EM-keramiskt pulver

Trädet sprayades på kvällen för att blandningen skulle verka under nattens fukta. 

Hälsosamma träd, grönsaker och buskar sprayas i trädgården med endast EM-A och vatten. 

Vi tackar Patrick Füglisters för att han delade med sig av hur han använt EM i sin trädgård. Förra året fick jag fullt med bladlöss på ett ungt körsbärsträd. Jag sprayade med enbart EM-5 Insektsrepellent och fick bukt med dem under sommaren. Här nedan är några bilder med olika symptom och beskrivingar. 

Bladfläcksjuka på lövet till höger och även på det mogna körsbäret.

De löv som växer längst ut är en indikator på trädets hälsa. Det finns många orsaker, tex småskador från vind etc. Här är hälsosamma skott från trädet som var drabbat av bladfläcksjukan förra året. 

De här nya löven är typiska för körsbärsträd. Skottet har blivit attackerat av bladlus. Efter att löven blivit behandlade med EM-A och bladlössen försvunnit, återhämtar sig skottet och de nya löven är nästan samma form som vanliga. Bladlössen suger ut näringen och introducerar en toxisk substans på löven som gör att de kryllar sig. Substansen finns fortfarande i löven efter att bladlössen dött. 

Körsbärslöv med typiska bladfläcksjukesymptom och nyckelpigelarver. En månad efter första sprayning med EM.  

Gren med bladfläcksjuka och bladlöss, två dagar efter första sprayningen. 

Läs hela inlägget »

Biokol och Bokashi är en spännande kombination som fungerar väl! För de av oss som vedeldar hemma och använder sig av EM Bokashi finns en enkel variant där man helt enkelt tar vad man har hemma. Hela vinterhalvåret tar jag kol från vedpannan och kökskaminen och blandar i min bokashi. På så sätt får man en fantastiskt bra kombination av Terra Preta och Bokashi-jord, och jag kan intyga att den verkligen blir svart och oerhört näringsrik!

Biokol benämns även som Terra Preta, vilket betyder svart jord på portugisiska. Jordmån som innehåller stora mängder träkol blir mycket bördig. Arkeologiska undersökningar i Amazonas visar att det förekommit terra preta-odlingar i över 7000 år! Konceptet är mycket enkelt - man gräver ner biokol i jorden, som blir oerhört mineralrik. Kolet fyller ungefär samma funktion som mull, dvs. organisk material som just förmultnat, men till skillnad mot detta är halveringstiden för träkolet ca 6000 år. Träkol stannar alltså kvar mycket länge i jorden, det ökar jordens förmåga att binda vatten och näring och ger en mycket produktiv åkermark. Detta gör att jordbruket inte läcker näring till omgivande vattendrag, ett problem som idag skapar övergödning och algblomning. En av de mest spektakulära egenskaperna hos terra preta-jordarna är att de är självgenererande. Trots att de bildades för så många år sedan fungerar de fortfarande och bygger utan människans inverkan på sitt lager med ca 1 cm per år.

Det finns gott om information på nätet från entusiaster om nyttan med biokol (sök även på terra preta) och hur man tillverkar eget biokol i tunnor, bland annat finns här en från FOBO som är mycket intressant

Det är utan tvekan mycket klimatsmart att tillföra träkol till jorden eftersom kolet binds under lång tid. Även Bokashi är klimatsmart - vi återför vårt matavfall till jorden direkt och på så vis bidrar vi inte till att vårt matavfall ökar halten av koldioxid i atmosfären. 

Om man är sugen på att prova det här - varför är det då så genialiskt att blanda Bokashi och biokol? Jo, för att man måste ”ladda” kolet med näring innan man blandar ner det i jorden, annars finns det risk att kolet i början suger åt sig all näring ur jorden och växterna får ingenting. Bottnar man bokashihinken med träkol från vedspisen kommer däremot kolet att fungera som en näringsreserv som håller växterna i perfekt skick hela säsongen - och följande år. Lerjord blir mer lucker och lättarbetad och sandjorden ökar sin förmåga att binda vatten och näring. 

Så här gör jag:

När jag askar ur så hittar jag oftast bitar av kol som inte blivit till aska eller förbränts. De plockar jag ut för sig och förvarar i en hink.
Varje gång jag påbörjar en ny Bokashiomgång, bottnar jag med kolet. Under tiden hinken fylls varvar jag med Bokashiströ och kol. Gör precis som vanligt med Bokashin fast med tillägget kol. 
Det fungerar bra i kranhinkarna, men det som är det allra bästa är att hinkar utan kran, dvs helt vanliga hinkar med lock, blir riktigt bra de med!
Kolet suger åt sig lakvattnet och laddas därmed med näring som kommer jorden och växterna till nytta. Bokashin luktar inte heller så som den tenderar att göra när man inte har en kranhink. 

En positiv bieffekt visar att sniglarna inte verkar gilla varken kol eller bokashi.

Observera att inlägget gäller de bitar av kol som är svart - inte den grå askan. Den kan förstås också användas på trädgårdslanden men den har en helt annan effekt än kolet. Aska innehåller lättlöslig näring och är rik på kalium, ett näringsämne som grönsaker behöver mycket av. Eftersom aska är basiskt ska man inte lägga på för mycket, ungefär en näve per kvadratmeter.

Lycka till! 

Med vänlig hälsning

Ingegerd, Greenfoot

Läs mer om EM och Bokashi här

Här kan du köpa EM och Bokashi

Läs hela inlägget »

I år blev skörden av nypon från mina stenrosor väldigt stor. De ligger nu torkade och klara att användas i stora burkar - härligt! Stenrosor är generellt en mycket frisk och tålig rossort, med vackra enkla blommor under några veckor. De brukar sällan drabbas av sjukdomar och angrepp. Skalen från stenrosornas nypon är fulla med vitaminer och antioxidanter. I trädgården har vi också samlat på oss en hel del andra sorter av klängrosor och buskrosor som förgyller. Man kan ju inte låta bli - de är ju så vackra! Ganska snart märkte vi att flera av dem drabbats av svarfläckssjukan. 

Svartfläckssjukan är ett svampangrepp som gör bladen svartprickiga och ibland drabbas även skotten. Efter ett tag gulnar angripna blad och faller av - i värsta fall kan hela busken förlora sina blad. För tre år sedan såg jag de första angreppen och under sommaren utvecklades de och blev värre. På hösten samma år läste jag en artikel om att EM hjälper mot svartfläckssjuka och bestämde mig för att pröva följande vår. Tidigt på våren när de knoppades sprayade jag med EM-A utspätt 1:100 med vatten, och gjorde så 3 gånger till under säsongen. Jag grävde ner min Bokashikompost bredvid rosorna under sommaren samt gödslade med Greenfoots Bästa Gödselmedel. Det var alldeles fantastiskt att se hur de enkla åtgärderna gav ett så fint resultat! Det året hade vi några få angrepp, men mycket mindre än året före. De följande åren har jag inte haft någon svartfläckssjuka alls - utvecklingen gick att vända tack och lov. 

Här delar jag med mig av mitt favoritrecept på nyponsoppa som blev till av en händelse ihop med barnen när vi tog vad vi hade hemma. Den är enkel, minimalt uppvärmd och fri från gluten och vitt socker. En riktig hälsokick i förkylningstider. Både barn och vuxna älskar den! Chiafrön ger den där lite tjocka konsistensen som man är van vid att nyponsoppor har. Det går att göra utan, då blir det mer som nyponsaft.
Vi har en kraftig mixer som pulvriserar nyponskalen. Om ingen sådan finns, går det bra att mala dem i en kaffekvarn.

Ingredienser till 4 portioner:

1 dl pulver av nyponskal
saft från 1 pressad citron
2 stora matskedar honung (smaka av)
1 liten nypa gott havssalt
2 msk chiafrön
3 dl kallt vatten
3 dl varmt uppkokat vatten


Blanda allt utom det varma vattnet i en mixer och mixa på hög hastighet tills den är slät. Tillsätt uppkokat vatten lite i taget och mixa lite till. Servera direkt, gärna med vispad grädde och mandelbiscotti eller som den är.

 

Läs hela inlägget »

I Japan tömmer det lokala renhållningsbolaget Bokashihinkar och gör storskalig kompost.

Sommartid kan det varma vädret ställa till det ordentligt i soptunnan. Dålig lukt och fluglarver kan göra att situationen känns ohållbar. Detta kan avhjälpas på ett enkelt sätt med Wipe & Clean och en blomsprayflaska. Soptunnan håller sig fräsch och man slipper spola den mellan tömningarna. 

Det som händer när man sprayar Wipe & Clean i soptunnan är att de goda bakterierna och mikro-organismerna koloniserar ytan och motverkar förruttnelse. De bakterier som i vanliga fall frodas i soptunnor och orsakar dålig lukt, förruttnelse och mögel får inte längre tillträde - de konkurreras ut av Wipe & Clean. Eftersom flugor äter av och lägger ägg på ställen där det finns förruttnelse - de är naturens nedbrytare - trivs de inte där mikroorganismerna från Wipe & Clean finns. På så sätt kan man hålla soptunnan fräsch rötmånaden igenom på ett enkelt och miljövänligt sätt, tack vare effektva mikroorganismer.

Gör så här:

Blanda enl. koncentrationen 1:20 med vatten i en blomsprayflaska och spraya rakt ner i soptunnan efter tömning så att det når hela ytan inuti. Fyll på med en omgång till när soptunnan är fylld till en tredjedel och sedan när den är fylld till två tredjedelar. Dröjer det länge till sophämtningen och om det är mycket varmt så kan man spraya en extra runda när den är full också. Använd kallt vatten, ej varmare än ljummet för att hålla mikroorganismerna vid god vigör. Blanda så mycket som behövs för varje gång och ta nytt från bag-in-boxen vid nästa omgång. För att läsa mer om Wipe & Clean, klicka här. 

För att läsa mer om hur man kan städa med EM, klicka här.

Läs hela inlägget »
Etiketter: städa med em


Förutom alla fördelar med att kompostera med EM Bokashi, som att alla näringsämnen återförs till jorden, mikroorganismernas roll för humusbildning, växtkraft osv finns ett starkt argument för EM Bokashi:
Bokashikompostering är den ultimata komposteringsformen för den som är lat.


Jag erkänner att jag tillhör den kategorin. Visst kan jag arbeta hårt och göra intensiva ryck i perioder - speciellt på senvintern när man längtat hela vintern efter att sätta fröer i små krukor och på våren när fåglarna kvittrar. Visionerna är alltid stora och jag sätter ivrigt igång med projekt, skriver långa listor och drar mig motvilligt in från trädgården när mörkret fallit. Jag läser också allt jag kan komma över och ser på alla brittiska trädgårdsprogram.

Men så händer någonting i mitten på juli. Helt plötsligt känns det viktigare att få dyka i havet, göra upp en eld vid stranden och mysa med vänner och familj. Väl hemma är huvudet fyllt av andra tankar - ledig tid går hellre åt till att läsa en roman eller lyssna på musik. Under tiden tar ogräset fart, bara hälften av tomaterna binds upp och där salladen skördas får ytan förbli tom. Den där hörnan med bråte och kvickrot får nog röjas upp nästa år i stället.

Inte så att jag släpper odlingarna och blommorna helt, men jag är helt enkelt inte lika uppfylld av det längre. I början av hösten kan ett nytt ryck komma med inspiration, som sedan avtar i takt med att blåsten och regnet ökar.

Förut brukade jag få enormt dåligt samvete för det, men det kom till en punkt där jag lovade mig själv att trädgård ska vara lustfyllt och roligt - annars kan det vara. Då vet jag att jag går ut där för att jag själv vill.

Det är därför jag är så glad att Bokashihinken alltid finns där. Jag har den uppställd på diskbänken. Den är en självklar del av en daglig rutin. Lika självklart som det är att diska upp efter maten är det att tömma matavfallet, strö lite kli och tappa kranen på den andra hinken som står och jäser. Det har vi gjort i 7 år nu, och varannan vecka får man glädjen att gå ut och välja ett bra ställe att gräva ner innehållet på.

Det fina med min hink är att även om jag inte lyckas med att förverkliga alla visioner, eller om jag skjuter upp mer ambitiösa projekt, fyller jag ändå på min trädgård i långsam men stadig takt med den bästa tänkbara näringen den kan få. Det går snabbt att bli jord och det är otroligt enkelt. Allt vi inte äter upp kommer trädgården till nytta.
Jag gör också en god insats för miljön. 

Det är till och med enklare att bokashikompostera än att lägga matavfallet i de där bruna papperspåsarna man får av kommunen. De behöver man gå ut och tömma i soptunnan varje dag. Bokashihinken står kvar i flera veckor innan den är full - utan att lukta härsket eller skämt. 

Och när det är dags att gå ut i trädgården för att tömma den fulla hinken som jäst klart och sätta den nyss fyllda på jäsplatsen - ungefär varannan vecka i vår familj, det är inte heller så noga - så känns det fantastiskt bra att kunna ge jorden och växterna något de behöver och mår bra av. Man känner sig duktig. Det är något en lat trädgårdsmästare som jag kan behöva känna sig.

För att komma till butik - klicka här.

 

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter