Mineraler till häst


Här kommer en introduktion till mineralernas spännande värld, skrivet av Lovisa Ivarsson, vår nya Probihorsekollega. Det är verkligen fascinerande med makro- och mikromineraler, förhållandet dem emellan och hur det påverkar våra hästars välmående. 

Mineraler, även kallat spårämnen, är fördelat i makro- och mikromineraler. Där makromineralerna ges i gram (g) och mikromineralerna ges i milligram (mg). Hästar har en viss toleransgräns mot dessa som är viktiga att ta hänsyn till och lära sig förhålla sig utefter för att undvika missöden. Värt att nämna är dock att hästar har en väldigt hög tolerans mot makro- och mikromineraler, så risken att överdosera händer väldigt sällan (samt att det är svårt att fastställa om individer som insjuknat blivit det på grund av överdosering).

Makromineraler (kemisk beteckning)
Kalcium (Ca) – för skelettets uppbyggnad och muskelarbete.
Fosfor (P) – för uppbyggnaden av skelett och energiomsättningen i cellerna.
Magnesium (Mg) – aktiverar flera enzymer* och viktig för muskelarbetet. 
Natrium (Na) – mycket viktigt för kroppens vätskevolym och vätskebalans. Sverige anses ha nästintill brist av Na.
Kalium (K) – som natrium har det en stor roll i balanseringen av vätska.

Mikromineraler (kemisk beteckning)
Järn (Fe) – hemoglobin finns i de röda blodkropparna och har betydelse för transportering av syre från lungor till vävnader. Sverige anses ofta ha överskott av Fe i både mark och vatten.
Koppar (Cu) – ingår i flera enzymsystem och sköter fördelningen av järnet, verkar ihop med de röda blodkropparna. Upptaget av Cu i kroppen blockeras om de andra mikromineralerna inte är i balans. Sverige anses ofta ha brist på Cu.
Mangan (Mn) – har betydelse för omsättningen av kolhydrater, fett och broskbildning i skelettet.
Zink (Zn) – ingår i flera enzymsystem och är nödvändig vid kolhydrat- och proteinupptaget. Zink krävs för bildning av hud, hår, horn och slemhinnor. Sverige anses ha nästintill brist av Zn.
Kobolt (Co) – behövs vid bildandet av vitamin B12 och ingår i flera enzymsystem.
Jod (J) – behövs vid bildning av sköldkörtelhormon.
Selen (Se) – ingår i enzymsystem som skyddar cellmembranen. Sverige anses ha brist av Se.
* Enzymer är proteiner som sätter igång kemiska reaktioner i kroppen och behövs för nedbrytning av näring.

Kvoter
För att mineraler ska ha bästa möjliga förmåga att tas upp av kroppen krävs en sund och kry häst. Det krävs att hästen har god upptagningsförmåga, ett ostört matsmältningssystem och arbetande mikroorganismer (goda bakterier) i tarmfloran. Att mineralerna har korrekta kvoter är en annan mycket viktig faktor. Med det menas att vissa mineraler, exempelvis Kalcium (Ca) och Fosfor (P), påverkas extra mycket av varandra för att upptaget av båda två ska vara optimalt.

Ca/P
För att få fram balansen mellan Ca och P tar man Ca och delar genom P (Ca/P). Svaret bör vara ett värde mellan 1,2-1,8. Då har vallfodret en rimlig Ca/P-kvot.

Fe/Mn/Zn/Cu
För att järn (Fe), Mangan (Mn), Zink (Zn) och Koppar (Cu) ska samspela balanserat med varandra där ingen mikromineral blockerar eller hämmar den andra krävs en 4:4:4:1-kvot. Där ettan är Cu. Höga halter järn och zink påverkar upptaget av koppar.

Exempel på en balanserad 4:4:4:1-kvot:
Fe - 500 mg
Mn - 500 mg
Zn - 500 mg
Cu - 125 mg. 

Exempel på en obalanserad 4:4:4:1-kvot:
Fe - 324 mg
Mn - 232 mg
Zn - 92 mg
Cu - 20 mg. 

Sammanfattningsvis
Det går konstatera en sak: med vallfoderanalys får man värdefull information om vad hästen faktiskt får i sig varje dag. Vill man ha en grund med någorlunda riktlinjer vid bedömning om intaget är bra eller om åtgärder behöver göras, behövs en analys där mineralmängderna är inkluderade. Då vet man till exempel om man behöver höja vallfodergivan (vilket alltid bör vara första alternativet om möjligt) eller om man behöver balansera med lämpliga mineraler. Brister av mineraler kan leda till stora negativa konsekvenser och inre obalanser.

Idag lider många hästar av eksem eller andra hudåkommor i form av klåda, sår, bakteriella angrepp, matsmältningsrelaterade problematik, hovar som spricker, utebliven tillväxt, öm stråle och sula. Förutom att se till så att magen är i balans så att hästens foderomvandling fungerar som den ska, är det bra att ta ett helhetsgrepp om mineralerna så att hästen inte har några brister. 

Hälsningar
Lovisa Ivarsson
Probihorse


Vi på Probihorse har valt att ta in ett ett litet sortiment av Forageplus mineraler. Klicka här för att komma dit. 

Klicka här för att komma till vår Probihorse-serie med goda mikroorganismer

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln