Vad är skillnaden på Kisel Bionit och vanligt kiselgur?

Kisel Bionit innehåller precis som Kiselgur mycket kisel (65% i Kisel Bionit och 85% i Kiselgur). Kisel Bionit innehåller även många viktiga spårmineraler. På mikroskopisk nivå är det stor skillnad mellan dem. Kiselgur har väldigt vassa kanter om man kikar på det i ett mikroskop, knivbladsvassa. Vårt Kisel Bionit har mjukare form, partiklarna är mer som oktaver och därmed är de inte så "riviga". Precis som kiselgur är det en till 100% naturlig produkt.
Kisel Bionit har ett högre pH-värde och motverkar försurning. Det är negativt joniskt laddat, vilket innebär att det drar till sig tungmetaller och toxiner som oftast är positivt joniskt laddat.
Kisel Bionit har dock inte samma verkan mot parasiter som det finns teorier om att Kiselgur har, antagligen pga av de vassa kanterna i kiselguret. Men samma goda verkan på hovar och maghälsa, och enligt oss - mer därtill.
Vi har valt att tillhandahålla Kisel Bionit just för att det samverkar så bra tillsammans med Vital och Flytande Probihorse, de kompletterar varandra. Kisel Bionit skapar ett gott pH-värde i mage/tarm så att de goda mikroorganismerna trivs!