Honungsbin och Bee Wellness

Biets betydelse i ekosystemet kan knappast betonas nog. Vårt ansvar gentemot dem är att arbeta för att säkra tillväxt, biologisk mångfald och giftfria skördar. I gengäld ger biet oss människor och många djur garanterade näringskällor. Bee Wellness har hjälpt många biodlare runt om i världen och är ett värdefullt stöd i naturlig bivård. Här kommer lite information om hur mikroorganismer kan vara till hjälp i kampen för våra bins välmående. 

Bee Wellness är naturlig probiotika av bredspektrumart som ger stöd och skydd för binas immunsystem. Det hjälper till att främja hälsa och behålla en god naturlig flora och tarmflora i balans. Det stärker mikroklimatet i kupan. Våra bin behöver det, speciellt då ökade virus, bakterier och angrepp försvagar dem.  


Biet utsätts direkt för vår miljöpåverkan. Den biologiska mångfalden minskar pga av jordbruksmonokultur, miljögifter mm försvagas deras immunsystem och deras prestanda. Det gör dem särskilt mottagliga för skadliga bakterier och parasiter. Vissa giftiga bekämpningsmedel innebär även omedelbar bidöd.
Studier har visat att neonikotinoider är ansvariga för den massiva bidöden för både honungsbin och vilda bin under de senaste åren. (studier och mer info om detta finns här) De äventyrar såväl bin, många andra insekter och deras näringskedja och även oss människor som är beroende av bina.  

Vanliga hälsoproblem hos bin

Biodlare och producenter av högkvalitativa biprodukter behöver följa sina bisamhällen mycket noga och lägger stor vikt vid renlighet och hälsa. Här är några hot mot binas hälsa listade:

  • Amerikansk yngelröta. Orsakas av den sporbildande bakterien Paenibacillus larvae. Den leder till döden av larver och är en anmälningspliktig sjukdom. Utanför kupan kan patogenen Paenibacillus larvae överleva i decennier även i extrem värme, kyla, våta och torra förhållanden. Är samhället drabbat är främsta åtgärden att göra sig av med bikupan och vidta alla åtgärder för att hindra smittspridning. 
  • Varroa kvalster. Kvalstret introducerades av bin från södra och östra Asien i Europa under 1970-talet. Ett millimeterstort spindeldjur (kvalster), Varroa destructor, med 4 par ben. Honorna fäster sig på arbetsbina. Kvalsterynglen livnär sig av biynglets kroppsvätska. Det resulterar i skadade bin, dvärgväxt och missbildningar. 
  • Kalkyngel. orsakas av mögelsvampen ascosphaera apis. Svampen växer i tarmen hos larver, vilket leder till deras död. 


Spreja och mata med Bee Wellness

De mikroorganismer som finns i  Bee Wellness stärker bisamhällen så att de bättre kan skydda sig mot patogener och parasiter som beskrivs ovan. Mikroorganismerna täcker ytorna och lämnar mindre utrymme åt mögelsvampar, parasiter och andra bakterier.

De mjölksyrabakterier som finns naturligt i biets mage kompletteras av de mikroorganismer som finns i Bee Wellness. Mjölksyran skyddar tarmarna hos vuxna bin från skadliga bakterier och röta. Den nektar som larverna matas med innehåller även den mjölksyrabakterier, vilket har en positiv effekt på tarmen hos larven. Studier har visat att en störd tarmfloran hos larven ligger som grund för spridningen av yngelröta. Genom att Bee Wellness fungerar som en stödåtgärd för tarmfloran får hela kupan en positiv effekt på hela biets livscykel.

Bee Wellness når biet genom direkt tillsats i dricksvatten eller födan, eller genom att spreja binas kupa. Vi rekommenderar att även sockerlösningen behandlas under vintern för att de ska få i sig goda mikroorganismer i maten vi ger dem i utbyte mot deras honung.

Bee Wellness sprejas i bikupor, på ramar, landningsbanan, på eventuella tillbehör och direkt på bina regelbundet. Många biodlare observerar en direkt förbättring hos bina när de besprutas med Bee Wellness. Dels får de en bättre tarmflora, dels får de bättre hygien i kupan och på så sätt undertrycks skadliga svampar och bakterier. 

Biodlare som arbetar med Bee Wellness rapporterar om att det blir synbart minskade kvalsterangrepp vid regelbunden sprejning av bikuporna. Även om varroakvalster inte försvinner helt och hållet, blir bina starka nog för att inte falla offer för det och fortsätter att utvecklas.

Vid behandling med Bee Wellness har det gjorts en intressant iakttagelse som även den överensstämmer med observationer av andra djur som fått effektiva mikroorganismer: Om bina sprayas, blir de tystare. De reagerar mycket mindre aggressivt vid hanteringen, särskilt före infångning av svärmar eller vid öppna lådor.

Bee Wellness innehåller en samling av många olika mikroorganismer som alla kommer från naturen. Det är fritt från GMO och fungerar som ett alternativ för kemiska bekämpningsmedel mot bisjukdomar. Blandningen består främst av mångfald av olika mjölksyrabakterier, goda jästarter och svampar, som arbetar för att skydda bina och hålla ett gott mikroklimat i bikupan.

Våra produkter är inte medicin eller näring, utan innehåller naturliga stödjande mikroorganismer, ingenting annat. Här finns länk till våra Bee Wellness-produkter: 
Bee Wellness spray, 150 ml
Bee Wellness spray, 1 liter
För biodlare med många kupor och behov av större mängd, kontakta oss på 
info@greenfoot.se  så hjälper vi er. 


Allt gott!
Ingegerd och Kim
Greenfoot

Forskning om bin och Bee Wellness: 

bee_EM_application_in_apiculture_Argenti
Adobe Acrobat Document 132.1 KB


Brazil :Apiculture .pdf
Adobe Acrobat Document 234.8 KB

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln