Invänjning av bete avgörande för mikrolivet i hästens tarm

Ridtur i helgen med vitsippor i bokskogen
Ridtur i helgen med vitsippor i bokskogen

Nu börjar betessäsongen och våren har kommit igång ordentligt i delar av landet. Här i Skåne blommar vitsippor och det luktar ramslök i skogarna. Våren som är så härligt på många sätt kan även innebära problem med matsmältningen som kan ta sig olika uttryck. Att det är viktigt att vänja in långsamt till det färska gröna gräset vet varje hästägare. Varför det är så har att göra med strukturen och funktionen av matsmältningssystemet - mikroorganismernas funktion är avgörande. Det här inlägget kommer att handla om vilka problem som kan uppstå, hur Probihorse kan vara till hjälp i förberedningen av betesperioden och vid tillvänjning.


Matsmältningsproblem som kan uppkomma i början av betesperioden


Det nya färska gräset är rikt på protein och kolhydrater. Dess sammansättning skiljer sig mycket från det vanliga foder som hästen har ätit under vintermånaderna. Så snart det första gröna äts av hästen, utmanas tarmfloran och börjar sakta anpassa sig till den nya maten. Det tar cirka fyra veckor för tarmfloran att ställa om. Hästen vet inte om det, blir glupsk och äter ofta fort för mycket av det nya goda. Det finns olika grader av matsmältningsproblem som kan uppstå som en följd:
Kolik: Kolik i samband med nytt gräs innebär att tarmen får dålig jäsning, en del med stark gasbildning som utlöser smärtsamma kramper.
Diarré: Diarré är en slags "rengöringsoperation" i tarmen - det som måste ut, får komma ut. Diarrén kan gå över snabbt om inte mer gräs konsumeras eller när tarmfloran börjar vänja sig vid den nya maten. Om diarré inträffar i samband med det nya gräset är det ett tecken på att det gått för snabbt och att man bör börja om från början, med långsam tillvänjning.
Vätska i spillningen: Innebär att tarmen inte kan absorbera vatten fritt från den smälta maten. Vatten i spillningen kan vara en indikation på alltför sura tarmar och förekommer även i samband med diarré. Här kan
Vital Probihorse i kombination med Kisel Bionit vara till stor hjälp, det balanserar ph-värdet i tarmen och lugnar magen så att de goda mikroorganismerna trivs och kan etablera sig.

Fång: Speciellt lättfödda raser (kallblod, shettis, ponnyer som är åt det lättfödda hållet) drabbas men det kan även hända andra raser eller överviktiga hästar. Fång kan ha många orsaker, ingen vet med säkerhet allt om fång. Alltmer forskning tyder på att överviktiga hästar, hästar med fettdepåer och EMS, PPID och insulinbenägenhet drabbas. Det har också kommit intressanta forskningsresultat som tyder på att hästar med EMS och/eller fångproblematik har sk fattig tarmflora eller tarmflora i obalans (för mer info läs här)

Det innebär att vi kan göra mycket för att förebygga risken för fång hos våra hästar. Ett hälsosamt pH-värde i grovtarmen är av största vikt och även den bakteriella miljön. Tarmfloran påverkas negativt av för många hårda smältbara kolhydrater (stärkelse och fruktaner). Gifter som på olika sätt kommer in i kroppen innebär att mikroorganismerna i tarmen dör och bidrar till inflammation i hovar, som fång innebär. Allt hänger med andra ord ihop och det är viktigt att ta ett helhetsgrepp för hästens hälsa.


Påverkan på ben och hud: Det nya, proteinrika gräset påverkar hästens ämnesomsättning. Avgiftningsorgan som lever och njurar arbetar med full fart och kan orsaka vätskeansamling. Gifter eller toxiner - cellgiftig ammoniak i det här fallet - hinner inte utsöndras tillräckligt snabbt som giftfri urea utan stannar kvar i kroppen som en toxin. Det blir onda cirklar då minskad mängd mikroorganismer i tarmen leder till ökad mängd toxiner. Ökad mängd toxiner dödar fler mikroorganismer. En följd av detta kan vara påverkan på ben och på huden. Mugg och strålröta är också en vanlig följd, då candidasvampen tar över när den inte får konkurrens av andra mikroorganismer.
Vid mugg/röta/rasp, spraya
Balans Tulsi eller Flytande Probihorse utvärtes, ge Vital och/eller Flytande Probihorse invärtes. 

Problemen som beskrivits ovan kan också förekomma samtidigt. Majoriteten av möjliga matsmältningsbesvär i början av betesperioden beror på en tarmfloran som (ännu) inte kan smälta det nya fodret. Problemen som beskrivits kan även uppstå vid foderbyten när som helst under året, många känner nog igen symptomen när byte sker till nytt hö. 


Hästens tarm gillar goda vanor

Även om vi människor avlat fram en mängd olika hästraser med skilda karaktärer och anpassningar till förhållanden, är den domesticerade hästens mag- och tarmkanal i stort sett samma som för de ursprungliga vildhästarna. De flesta likheter finns kvar och därför gäller samma behov för kosten. Hästens metabolism är gjord för att äta ca 16 timmar per dag. Matsmältningssystemet är gjort för att absorbera näringsfattigt och fiberrikt foder och tarmen behöver något att arbeta med hela tiden. Det händer inte så ofta i naturen att hästen plötsligt äter ett helt annat slags foder i stora mängder, utan naturen förändras långsammare än så med de olika säsongerna och hästens mage/tarm med den. Det är därför inte så konstigt att hästen reagerar så känsligt på snabba förändringar i kosten.

Det tar upp till fyra veckor för tarmfloran hos hästen att anpassa sig till en ny livsmedelsförsörjning. Om en häst går fritt ute på stora områden tar det ungefär så lång för naturen att förändras under årstidsskiftningarna.
Vi bör alltså eftersträva att likna naturens förändringar vid våra foderbyten så gott vi kan. Vi bör alltid ha i åtanke att tarmfloran behöver tid på sig att anpassa sig till de nya förändringarna i lugn takt. En bra tumregel är att planera in fyra veckor för betesmarkstillvänjning.


Tillfälligt och kontinuerligt

Det optimala och mest naturliga alternativet skulle vara om hästen får lite färskt grönt i små portioner hela dagen och lite mer för varje dag tillgängligt. Eftersom det knappast är möjligt av tids- och utfodringstekniska skäl är alternativet tidsbegränsat intag av färskt gräs. Flera gånger om dagen är kanon men man får utgå från de möjligheter man har. Har man tillgång till mer betesmark i anslutning och har flyttbara staketpinnar kan man också utöka lite i taget, på så sätt får hästen i sig det nya gräset i lagom takt. Det innebär en del jobb att efterlikna naturen på det här sättet men kan vara en tidsinvestering väl värt.
 
Den första dagen brukar det vara lagom med 10 till 15 minuter utfodring på nya färska gräset. I den andra tillvänjningsveckan kan hästen äta ca 30 minuter, från den tredje veckan en timme. För den som har möjlighet att lämna sin häst från den andra/tredje veckan morgon och eftermiddag / kväll på nya betet är det kanon, så att tarmfloran kan konvertera ännu bättre och snabbare till de nya förhållandena.
Under den fjärde veckan kan man öka mer om allt går bra, tex halva dygnet eller flera timmar åt gången. 
Var särskilt försiktig under de två första veckorna. Håll koll på hästens spillning under perioden, backa om det går för fort.


Hästar med metabola rubbningar (EMS, Cushing, PSSM) eller hästar som har haft fång som beräknas kunna gå på magert bete ändå, ska man vara extra försiktig med. Det här är en kritisk period för dem. En tumregel är att dubbla tillvänjningstiden. De bör alltid släppas senare på betet, först när fruktan i gräs är lägre, vädret blivit varmare och gräset hunnit växa sig högre. Betesreducerare kan vara användbart under hela betessäsongen. Hästar med kraftigare problem med metabolismen måste tyvärr avstå från bete och gå i sk sjukhage eller skogshage utan gräs. 
Om tillvänjningen avbryts på grund av väderförhållanden i flera dagar, behöver man börja om igen med kortare stunder. De nya mikroorganismerna i tarmen är helt enkelt inte tillräckligt etablerade ännu, den nya tarmfloran är inte stabil och kan snabbt konkurreras ut av andra mikroorganismer.


Fler tips om betestillvänjning:

• Låt hästen äta tillräckligt med hö före bete. Det minskar glupskheten på det friska gröna gräset och minskar risken för dålig jäsning i tarmen. Ge inte andra fodertillskott (musli, lusern, eventuell kraft osv) precis före eller omedelbart efter, eftersom det också framkallar felaktig jäsning i kombination med nya gräset!

• Håll det så återhållsamt det går i början, med de medel som finns att tillstå. Det innebär såklart en del jobb, men speciellt för känsliga hästar får man igen det många gånger om och minskar risken för allvarliga följder.


Vital Probihorse under tiden för betestillvänjning

Man kan säga att vi inte matar hästen med foder, egentligen matar vi mikroorganismerna i hästens tarmar.  Det är mikroorganismerna som gör fodret tillgängligt för hästen och avgör foderomvandlingen. Sammansättningen av mikroorganismer avgör vilka näringsämnen och verksamma ämnen som kommer hästen tillgodo. Enzymernas process kan inte ske utan fungerande mikroliv och det är de som bestämmer vilka ämnen som kommer in i hästens system och vilka som omedelbart elimineras. Om hästen har en bra gemenskap av ett brett spektrum av mikroorganismer i tarmen, mår hästen bra.

Mikroorganismernas gemenskap förändras när dieten förändras, och även om olämpligt livsmedel konsumerat (som tex hösilage/hö med mögelsporer). Hela balansen förändras och vi är många hästägare som sett effekterna av det på olika sätt. Därför är det bra att veta: Det som kan skapa obalans vid foderintag, kan också stabiliseras med rätt foderintag. Det är där Probihorse-serien kan vara till hjälp under tillvänjning av nytt bete och vid alla slags foderbyten.

Det enklaste sättet att kompensera för foderbyten är att ge
Vital Probihorse under hela förändringsperioden. Vill man vara säker på att få goda mikroorganismer hela vägen igenom kan man ge hälften Vital och hälften Flytande Probihorse (här kan du läsa mer om skillnaderna mellan de två). Vital innehåller pga fermenteringen av kliet fler metaboliter, som vitaminer och spårämnen. De levande enzymerna och mikroorganismerna bidrar också till att reglera pH-värdet i hästens mage/tarm. Praktisk erfarenhet visar att kompatibiliteten under tillvänjningen förbättras och hjälper till att åter etablera en stabil gemenskap av mikroorganismer. 

För pälsvård har vi en fantastisk produkt som heter Balans Tulsi, med speciellt utvalda mikroorganismer för hästens hud och hår, med örtextrakt av helig basilika (tulsi) som är anti-fungus och läkande. Bra att spraya på när pälsen ska av, och lindrar klåda från insektsbett, eksem och andra påfrestningar som kommer med värmen. Vi tycker att den är ett måste i stallapoteket sommartid  (speciellt för hästar med eksemproblematik)!


Slutsats

Vänj in hästen under en period på fyra veckor med nya gräset för att förhindra att hästen får matsmältningsproblem som kan förknippas med en förändring i diet. Den långsamma beteinvänjningen är viktig för att gemenskapen av mikroorganismer i tarmen hos hästen ska kunna vänja sig och anpassa sig. För att förbereda sig för betesperioden, underlätta för hästen genom att ge Vital Probihorse några veckor före och under övergången. Balans Tulsi är till hjälp för utvärtes vård under sommarhalvåret. 

Greenfoot Probihorse har även tagit in enskilda mineraler och Balancers från Forageplus av högsta kvalitet för de som vill komplettera foderstaten med rena mineraler och vitaminer utan tillsatser av utfyllnadsmedel eller andra onödiga ämnen. Våra mineraler är av samma sort som de mineraler som växterna innehåller, och mycket hög biotillgänglighet.
För mer info om vårt mineralsortiment, läs här. 

Hoppas att det går bra för er därute och att hästarna får en fin sommar!
Med vänlig hälsning
Ingegerd, 
Probihorse

Etiketter: mage fång eksem kolik bete

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln