Permakultur och forskning: EM ger större skörd, friska plantor och längre skördetid

EM (effektiva mikroorganismer) förbättrar kvaliteten på jorden, tillväxten av plantor och skörd. Det framgår i en välskriven artikel från Permakulturinstitutet The Permaculture Research Institute. Jordens system erbjuder ett skydd genom en balanserad relation mellan patogena och biljoner främjande mikroorganismer som arbetar tillsammans i synergi. Närvaron av de goda mikroorganismerna i jorden är vad som skiljer åt mellan en "levande jord" och en "död jord".  

Det finns många fördelar med att introducera mikroorganismer genom att tillföra kompost, gödsel och s.k. "kompost-te", men enligt forskningsresultaten i artikeln är tyvärr de goda mikroorganismerna ofta kortlivade när de väl kommer i jorden. Den stora fördelen som EM har över mikroorganismer i organiskt material är att de främjande mikroberna är i mycket större antal, och från början förekommer i optimal balans när de introduceras. Därför förekommer de under en mycket längre period i jorden, länge nog för att etablera gynnsamma förhållanden för växter.  

Studier har visat att användningen av EM i jordbruk både konkurrerar ut jordburna patogena bakterier (icke-önskvärda) OCH ökar nedbrytningen av organiska material, vilket innebär att tillgängligheten av mineraler, näringsämnen och viktiga organiska beståndsdelar kommer växterna till nytta (Singh 2003). 
Dessutom ökar EM aktiviteten av främjande inhemska mikroorganismer (som redan finns i jorden), till exempel mykorrhiza, som fixerar kväve från atmosfären och på så sätt minskar behovet av konstgödsel och besprutning med kemikalier. Genom att EM förbättrar jordkvaliteten får det signifikant positiva effekter på planttillväxt, blomning, fruktsättning och mognad av grödor (Lévai 2006). 

En annan undersökning visar även att genom att introducera goda mikroorganismer med EM i jorden stöttas plantorna då jordbundna mikrobiologiska sjukdomar minskar. Inympning av EM stimulerar den sk. "Rotation effect", ett tillstånd som är ett resultat av renegation av främjande organismer och minskat antal patogena bakterier. De patogena bakterierna får helt enkelt för hård konkurrens och svälter för att kunna göra någon skada (Johan and Jesper, 2005) 

Artikeln sammanfattas med att de olika arterna av mikroorganismer i EM kompletterar varandra och samverkar med plantornas rötter i jordens ekosystem. Det leder till att plantorna växer exceptionellt bra i jord som är behandlad med Effektiva Mikroorganismer. Forskningen är bedriven på original-EM, utvecklad av EMRO Japan tillsammans med professor Higa. Läs gärna hela artikeln med referenser till forskning HÄR. Den är på engelska och vi tycker den är väldigt intressant.

Här kan du läsa mer om vad EM är.


KLICKA HÄR för att komma till vår butik

Vi på Greenfoot önskar lycka till med odlingsåret 2017!

Med vänlig hälsning
Ingegerd och Kim