Vital eller Flytande Probihorse - vad ska jag välja?


Ska jag ge min häst Vital Probihorse som fodertillskott eller är det bättre att ge det flytande Flytande Probihorse? Och hur länge behöver de få dem? Det är frågor som de flesta ställer inför beslutet att börja ge hästen Probihorse-serien. Kliet  (Vital) eller Flytande Probihorse är  inte bara en fråga om beredningsformen. Produkterna skiljer sig åt. Det är därför viktigt att känna till skillnader så att du kan fatta rätt beslut individuellt för hästens behov.


Vital Probihorse är en blandning av brett spektrum goda mikroorganismer som ympats med vetekli. Om hästen stöter på problem med matsmältningen och / eller metabolism rekommenderas att starta utfodring av Vital Probihorse. Det brukar ge synbart snabbare resultat på tex diarré än Flytande Probihorse. Anledningen: är magen i obalans är de mikroorganismer som finns i tarmen oförmögna att på egen hand producera tillräckligt kapabla vitaminer, enzymer, aminosyror och ta upp mineraler tillräckligt. Vital innehåller redan aktiva vitaminer, enzymer, spårämnen, aminosyror och antioxidanter som tillsammans med mikroorganismerna ger hästen direkt tillgång, dvs hög biotillgänglighet. 

Om syftet med att börja ge goda mikroorganismer till hästen huvudsakligen är att säkra ett bra allmäntillstånd och god kondition hos hästen kan man istället börja direkt med att ge Flytande Probihorse. Flytande är ett brett spektrum av goda mikroorganismerna i koncentrerad, aktiv form. Finns det problem med matsmältningen och man ger Flytande Probihorse visar praxis att framsteg/resultatet kommer att ske något senare än med Vital. Flytande Probihorse kan alltid användas som en "kamrat" i svåra tider: Vid foderbyte, pälsfällning, stress, vid medicinering/avmaskning samt under dräktighet och digivning. Flytande Probihorse är också väldigt bra att ha till hands vid utvärtes behandlingar som sår, mugg, insektsbett, svampangrepp och så vidare. 


Aktiva i olika delar av mag-tarmkanalen

Över tio års praktisk erfarenhet har visat att Vital Probihorse är aktivt långt bak i tarmkanalen och tjocktarmen. Eftersom hästar har en mycket lång mag-tarmkanal och de flesta problem är lokaliserade i området för blindtarm och tjocktarm, är Vital Probhorse bra för att få rätsida på problemen.

I jämförelse är Flytande Probihorse mycket aktivt redan i den främre delen av mag-tarmkanalen. Så finns det några kända problem i denna del av tarmen (svalg, magsäck, tunntarm), har det visat sig att det flytande Flytande Probihorse är optimalt.

Det allra bästa är att ge Vital i kombination med Flytande Probihorse. På så sätt säkrar man att mikroorganismerna arbetar hela vägen genom matsmältningssystemet, från början till slut. Ger man båda två halveras dosen av vardera, så att hästen får samma antal mikroorganismer totalt. 


Särdragen i Vital Probihorse 

Vital Probihorse har genomgått en naturlig process tillsammans med vetekli. Den lilla beståndsdelen i varje enskilt kli erbjuder var och en stor yta där mikroberna kan få arbeta och konsumera kolhydrater från kliet. Mikroberna arbetar med kliet och de metaboliska beståndsdelarna (vitaminer, enzymer, spårämnen, aminosyror, antioxidanter) och ger dem hög biotillgänglihet. Mikroorganismerna är i allra högsta grad levande, aktiva och förökar sig när de livnär sig på och konsumerar kolhydraterna. De har enkelt uttryckt med sig sin matsäck. 

Väl inne i hästens tarm är förhållandena optimala för mikroorganismerna. Temperaturen är perfekt för dem. De fortsätter att äta kolhydrater från det som hästen ätit, tex hö/gräs eller fodertillskotten. Eftersom mikroorganismerna älskar kolhydrater är det en stor hjälp för hästen, i synnerhet de som är insulinkänsliga.

Mikroorganismerna tar sin del av kakan när det gäller sockerinnehållet i hästens vanliga foder. Det kan vara en av anledningarna till att vi fått fina rapporter om att hästar med fångproblematik, EMS och cushings blivit hjälpta av Vital Probihorse. Ofta vill man minimera kolhydrater i hästens kost. Ger man 1 dl om dagen innebär det 17 gram extra kli. I gengäld får man mikrober som äter upp kolhydrater från hästens högiva. 

Eftersom Vital innehåller denna sort av metaboliter gynnas hästar vars egna tarmflora skadats av yttre påverkan. En minimerad eller rubbad tarmflora kan inte producera dessa substanser själv: genom avmaskning, antibiotika, smärtstillande medel, andra läkemedel eller otillräckligt/fel foder. Det kan också vara så enkelt att hästens omgivande mikroflora inte varit tillräcklig och därmed har inte hästen fått i sig mikroberna de behöver.  


Hur länge ska jag ge av Probihorse-serien?

För att få tydliga resultat rekommenderar vi att Probihorse ges varje dag åtminstone under en period av tre månader. Ofta ser man skillnad tidigare, men om man slutar då kan effekten bli kortvarig. 

Hästens tarmar innehåller många kg av bakterier och mikroorganismer. Vid obalans har fel sorts bakterier och mikrober tagit över pga att det funnits för få av de goda. Först när de tarmpositiva mikroorganismerna som de innehåller blivit den största andelen mikrober i hästens tarmsystem kan de bli självgående. Det är med andra ord ett mikrobiellt krig som pågår inne i hästens tarm. Detta tar beroende på utgångsläget (hästens ursprungliga skick) upp till fyra veckor. Efter tre månader kan man om man vill gå över från Vital till Flytande Probihorse - men man måste inte göra det. En del tycker att det är lättare att ge vätskan, andra trivs med kliet. Känns det bra att ge kliet, kan man fortsätta med det. 

Har man börjat med Flytande Probihorse och gett i tre månader med gott resultat finns ingen anledning att byta till Vital Probihorse. Tarmen hos hästen bör vid den här tiden själv kunna producera de nyttigheter  som finns färdigt i Vital. En frisk tarm  med många goda mikroorganismer är kapabel att själv producera och tillgodogöra sig vitaminer, enzymer, antioxidanter och spårämnen. 


Kan man ge Probihorse till hästen permanent?

Det går bra att ge Probihorse till hästen kontinuerligt. Flytande Probihorse har rollen i hästens tarm att hjälpa hästen att hjälpa sig själv. Det innebär att de kompletterar positiva mikroorganismer som finns naturligt i en frisk hästs tarmar och skapa bättre levnadsförhållanden för alla goda mikroorganismer. 

I vissa fall är hästens förhållanden så bra när det gäller utfodring, beten och vård att de goda mikroorganismerna i tarmen klarar sig själv. Då räcker det med att skapa en god tarmmiljö med en tremånaders kur Vital Probihorse vid behov. I andra hästar, kan tillståndet relativt snabbt försämras igen om man slutar ge. Deras välbefinnande är då endast stabilt om man ger hela tiden. Det kan vara tex om grovfodret inte är perfekt, hästen upplever stress eller kontinuerligt får avmaskning eller andra mediciner som stör tarmfloran. Om man ger Probihorse kontinuerligt kan den dagliga mängden minskas efter inledande perioden, så att man ger underhållsdos - halva dosen brukar vara lagom.  

Slutsats: Har hästen märkbara matsmältningsproblem , är Vital Probihorse initialt optimalt. För att säkra en god välfärd kan man gå över till Flytande Probihorse efter några månader. Flytande Probihorse verkar främst i svalg, magsäck och tunntarm. Vital Probihorse är speciellt verksam i den bakre delen av matsmältningskanalen, dvs blindtarm, tjocktarm och ändtarm. För att säkra goda mikroorganismer genom hela systemet - ge båda med halv dos vardera. 
För att komma till produkterna, klicka här. 
 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln