Tre spännande studier om EM och tomater


Hemma har vi precis stoppat tomatfröerna i jorden och väntar spänt på att de ska komma upp. Under tiden presenterar jag här tre studier som alla handlar om resultat då man använder EM (och Bokashi) i tomatodlingar. 

Första studien är utförd under 2014 och handlar om att behandla fröerna med EM-A (Mikroferm) innan sådd samt bladgödsling med EM-A. Studien visade att behandlingen höjde skörden med 35 - 44%. Då EM-A tillfördes fröerna före sådd, kombinerat med att plantorna sprayades med utspädd EM-A (dvs Mikroferm) fick det signifikant effekt på tomatplantornas fruktsättning. I studien rekommenderas EM för kommersiella tomatodlingar. 

Referens: Acta Scientiarum Polonorum Horticulture – 2014  ( Peer Review ). 
Peer Review är en vetenskapligt granskad tidskrift om jordbruk.


I studie nummer två, utförd 2011 av Biological Agriculture and Horticulture, studeras upptag av kväve när jorden som tomatplantorna växer i ympats med EM-A. Slutsatsen är att då jorden tillförts EM-A (dvs Mikroferm eller aktiverat EM-1) hade tomatplantorna ett jämnare upptag av kväve vilket gav höjd skörd samt friskare och mer motståndskraftiga plantor. 

"The percentage of fruits in the best quality class was significantly higher in the EM treatment in both years. N, P and K contents in tomato leaves of the EM treatment were reduced, whereas the Fe content was higer. A more even N supply to the plants in the EM treatment, combined with the effect of a direct stone dust-application onto the plants, clearly increased plant yield and fostered plant health!


Referens: Biological Agriculture and Horticulture, 2011, Vol. 27, ( Peer Review )

I den tredje och sista studien, Journal of Crop Production från 2001, påvisas att EM-A samt EM Bokashi i jorden gav höjd skörd med bättre kvalitet samt högre halt av C-vitamin i tomaterna. 

 "EM inoculation increased vitamin C concentration in fruit from all fertilization treatments. It is concluded that both fruit quality and yield could be significantly increased by EM inoculation to the organic fertilizers and application directly to the soil."


Referens: Journal of Crop Production, 2001 ( Peer Review )

Länk för vidare läsning: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J144v03n01_15?src=recsys#.VLWmfyjvX_AVi som har provat hemma vet redan en del av detta, och har märkt att plantorna blir friska och genererar stor skörd. Många har även märkt att plantorna står sig längre mot kylan på hösten. Det är ju ändå alltid intressant att se hur resultaten blir i större studier. Det som är bra för vår jord är bra för våra växter och oss. 

För de som är intresserade av att läsa studie 1 och 2 i sin helhet, och inte har tillgång till tidskriften Peer Review, kontakta oss på info@greenfoot.se så skickar vi gärna över dem i PDF-format.