Studie om EM Bokashi och gödsel

SAMMANFATTNING:

 

Studien gjordes för att undersöka effekten av gödsel fermenterad med hjälp av EM enligt Bokashi-metoden, och hur detta påverkar avkastning och näringssammansättning vid odling av ärtor (av sorten Vigna unguiculata L.). I studien användes tre olika typer av gödsel i kombination med EM: från kor, getter samt höns. Resultaten jämfördes med både icke-gödning av växterna samt konventionell gödslingsmetod och visade att gödsel som behandlats med EM-Bokashi och använts som gödningsmedel för ärtorna avsevärt ökade både storleken på plantorna och antalet löv, fler ärtskidor per planta, maximalt med antal ärtor per ärtskida och avsevärt högre kvalitet på ärtornas näringsinnehåll jämfört med både kemiska gödselmetoder och konventionella. 

Vi som använder Bokashi i trädgården och även har tillgång till gödsel kanske borde testa detta?

För att läsa hela rapporten, se länken nedan:


http://banglajol.info/index.php/BJSIR/article/view/15411/10917