Hur är det möjligt att EM kan användas till så många olika saker?

Den här frågeställningen dyker väldigt ofta upp. Universalmedel som fixar allt skapar automatiskt en viss skepsis. Det är ochså en stor fråga när det gäller EM och inte så enkel att svara på. Men huvudsakligen beror mångfalden positiva effekter på det faktum att bakterier och andra mikroorganismer utgör själva plattformen för all biologisk aktivitet.

Det som händer på mikronivån går väldigt fort och får återverkningar uppåt i hela näringskedjan. Vilka bakterier som dominerar i miljöerna avgör vilka kvaliteer som kommer till uttryck. Vissa bakteriegrupper har under miljontals år levt mer eller mindre symbiotiskt, dvs ledsagat växter djur och människor på ett välgörande sätt. Det är dessa som vi stödjer med EM-teknologin och varav ett urval arter utgör innehållet i EM-kulturen.