Vi tillhandahåller mini-workshops och kurser för hur man använder EM på olika vis.

Är du intresserad av att lära dig mer om EM? Hör gärna av dig till oss och boka en workshop, informationsträff eller föreläsning. EM förhöjer avsevärt livskvaliteten och hälsan för våra djur och oss själva. I odlingen är EM till stor hjälp genom Bokashikompostering, skadedjursbekämpning och en frisk jord med många goda mikroorganismer. Här är några exempel på kurser om hur vi kan använda EM:

- Hästen och EM. Ett helhetsperspektiv på hästens hälsa.
- Hundar, katter och EM.
- EM i vardagen för småbrukare. Höns, odling och kretslopp. 
- Bokashikompostering. Gör jord enkelt och miljösmart.
- EM i vattendammen
- Friska växter med EM. För motverkan av skadeangrepp på växter. 
- EM för hälsa och välmående


Kontakt: info@greenfoot.se
Telefon: 073-8366549