Hållbar Hästhållning Del 1: Betesmarker

Foto: Photography By Sanna
Foto: Photography By Sanna

GRUNDLÄGGANDE SKÖTSEL AV BETESMARKER:
DEL 1 AV PROBIHORSE-SYSTEMET HÅLLBAR HÄSTHÅLLNING.


Varmt välkommen till första delen av vår serie med lite längre fördjupande artiklar kring vad vi kallar för Hållbar Hästhållning med Probihorse. Vår tanke är att sprida kunskap om hur vi kan ta hand om miljön och betesmarkerna på bästa sätt samtidigt som vi får friska, hållbara hästar. Vi har utvecklat ett system där våra produkter kan vara till hjälp för att uppnå en win-win-win-situation: för hästar, naturen och för oss. 
 

Smart betesmarkshantering är grunden för friska hästar

En frisk betesmark och bra hö är grunden för hästhälsa. Vi vill i det här avsnittet ge en översiktlig introduktion kring kvaliteten på betesmarkerna. Speciellt när det gäller det egna hästbetet kan man göra mycket för att påverka kvaliteten positivt. Man kan arbeta med den och förbättra själv med enkla medel. Det man lägger ner i tid och ekonomi på att ta hand om de grundläggande behoven, får man igen mångfaldigt med tiden.

Hållbar hästhållning är ett område som vi funderar mycket kring. Friska hästar och hållbara marker hänger ihop. Vi behöver ta hand om vår miljö både för vår egen och hästens skull men även för att markerna ska vara bra för framtiden. Mycket som vi gör är av gammal vana och vi hoppas kunna inspirera till att stanna upp och fundera över varför man gör det man gör.

 

Varför behöver vi vara etiskt ansvarstagande för betesmarkerna?

Hästägare har oftare, om man jämför med de flesta andra människor, tillgång till mark - vare sig man hyr marken eller äger den. Med det följer ett ansvar om att ta hand om marken. Idag finns ganska få reglementen och riktlinjer kring skötsel av betesmarker, och långt ifrån alla med kärlek till hästar har tillräckligt med kunskap om hur man tar hand om den bit land som hästarna bor på. Därför är det viktigt att vi höjer vår kunskap om detta spännande ämne. 

Även om man inte själv äger marken hästarna går på, är det alltid bra att föra en dialog med markägaren och komma med positiva förslag om hur man kan förbättra kvaliteten.

 

Många hästar betar på mark som tidigare använts för kor och där har man nästan alltid sått in en stor andel energifyllt och tåligt rajgräs. Marken kan ha använts som fält eller hövall. Då många skördar blivit tagna, är marken ofta utarmad på både mineraler, spårämnen och en levande mullhaltig jord. Konstgödsel istället för tillsatt organiskt material leder till att den organiska substansen i jorden minskar. Det reducerar mikrolivet i jorden som växterna behöver för att kunna producera friskt foder.  Även mark som tidigare inte använts i produktion påverkas av att hästar går där. 

Den hästinriktade beteshanteringen behöver ta ett aktivt grepp om markhantering. Det finns en syn om att behandla marken så lite som möjligt förutom den vanliga betesputsningen, men det resulterar alltid i obalanserad mark. Även hästar som mår bättre av foder med lägre energiinnehåll än vad man normalt beräknar att till exempel kor eller hårt arbetande hästar behöver, behöver betesmarker med frisk levande jord och tillräckligt med näringämnen och spårmineraler. Man kan tänka så enkelt som att det man tar måste man ge tillbaka. Annars går det inte runt. 

Alla sorts jordar (sandjord, lerjord osv) går att förbättra. Det viktigaste är alltid att jorden har hög mullhalt och levande mikroliv, samt innehåller mineraler och spårämnen i tillräcklig mängd. Det är viktigt att mineralerna är i organisk form så att växterna kan ta till sig dem i den takt som de behöver.
Var börjar man?

Vi har listat fyra enkla metoder för att få hållbar betesmark. I följande artiklar kommer vi att fördjupa oss i olika delar, men de fyra grundläggande hörnstenarna kommer man långt på. Håller man sig till dem, har man skapat ett kretslopp med hästarnas hjälp som gör att hagarna blir hållbara och ger tillbaka år efter år. 


1. Putsa betet


En grundläggande insats som bör göras 2 gånger per säsong är att putsa betet. På betesmarker utvecklas efter ett tag växtrika “toalettzoner” och fattiga beteszoner.  Betesputsning är viktigt av två anledningar: att förhindra spridning av oönskat ogräs som tex skräppor mm, samt för att sprida gödsel som ligger i hagen. Genom betesputsningen fördelas gödslet jämnt över betesmarken och en fin tillväxt kan utvecklas. Genom att kombinera putsningen med Natur Probihorse, minskar parasittrycket och de aktiva mikroorganismerna gör att gödslet bryts ner snabbt samtidigt som återväxten ökar rejält. Med Natur Probihorse tar jorden upp näringsämnen snabbare, vilket gynnar gräsets tillväxt. Om man är noga med att mocka hagar, se avsnittet om gödsel.

2. Gödsla betet

Vi hästägare behöver bryta ett ohållbart system som kostar både miljön stora resurser och även våra ekonomiska resurser. Vi behöver se hästgödslet som en värdefull skatt att ta tillvara på! Gödslet är det absolut enklaste och smartaste sättet att få friska betesmarker på. På så sätt sluter vi cirkeln och skapar ett eget kretslopp som gynnar alla parter.

Gödsel är en värdefull tillgång på en hästgård. Tyvärr anses ofta gödselhögen vara skräp och många funderar över hur man enklast ska bli av med den. Det är inte bara så att lantbrukare har nytta av gödslet som hästarna producerar - även hästarna och betesmarkerna har det! Det som tas ifrån i näringsvärde, mullämnen och värdefullt humuslager med levande jord behöver komma tillbaka för att det ska bli ett fungerande kretslopp!

Vi tycker att det här är så viktigt att vi kommer att tillägna gödsel en hel artikel i vår artikelserie Probihorse: Hållbar Hästhållning åt det. Mer info kommer om allt vad gödsel heter!
Under tiden: tänk på att om hästarna avmaskats kemiskt, mocka undan det gödslet noga som kommer 14 dagar efter, lägg i soppåsar och återvinn på en central. Det vill vi inte ha i naturen kring våra hästar (eller att bönder gödslar med det på åkrar heller för den delen). 3. Ta hjälp av mikroorganismer

En frisk natur har ett kraftfullt och varierat mikroliv, både under och över jordytan. Både naturen, djur och vi människor är täckta av levande mikroorganismer som koloniserar alla ytor.  Det är inte små mängder vi pratar om, bakterier anses förekomma med uppemot 1 - 10 miljoner celler per kvadratcentimeter medan jästsvampar kan förekomma i mängder som är 100 gånger mer! (källa: 1) Ett vanligt litet blad består alltså till allra största delen av mikroorganismer, bakterier och små svampar!
Helt klart är att mikroorganismer spelar en avgörande roll för näringsvärdets sammansättning och när hästen äter växterna påverkas även deras tarmflora.
Här kan du läsa mer om mikroorganismernas roll i naturen


Balansen kan lätt bi störd och då kan fel bakterier ta över. Probihorse serie för Hållbar Hästhållning är ett klimatsmart sätt att hjälpa utarmad mark att återfå naturlig vitalitet på mikronivå. Det är också ett sätt att få ett snabbare kretslopp mellan häst, gödsel och mark och undvika parasitspridning.
För mer information om Probihorse, klicka här.

Vi kan alltså använda oss av Probihorse som ett sätt att ta hand om våra marker på ett modernt och naturligt sätt. Genom att tillföra bra levande mikroorganismer regelbundet hjälper vi växterna att ta upp näring, öka nedbrytningen till ett levande organiskt humuslager och hålla betesmarken frisk. Vi hämmar parasitspridning och ökar tillväxten markant.

Med Natur Probihorse får vi ut mycket mer växtlighet på våra betesmarker! Betet som hästen äter är i mikrobiell balans vilket såklart gynnar våra hästar. Natur Probihorse kan sprejas flera gånger per säsong: på våren när temperaturerna är över 10 grader för att främja tillväxten, under sommaren av samma anledning i samband med regniga dagar, samt i samband med spridning av gödsel på hösten. Speciellt vid spridning av gödsel är Natur Probihorse till stor nytta då det accelererar nedbrytningen av gödslet så att det kommer jorden och växterna till nytta. 

Natur Probihorse på betesmarker:

 

 • Omvandlar organiskt material till hållbar humus
 • Gör att gödsel blir till jord snabbt!
 • Minskar parasittryck = bra för de med små arealer
 • Främjar den mikrobiella balansen i jorden
 • Förbättrar markens kemiska, fysiska och biologiska egenskaper
 • Rätt mikroliv främjar växternas upptag av värdefulla näringsämnen
 • Motverkar kompakt jord och försurning
4. Hjälp jorden med näringsämnen
 

Till vår hjälp för jordförbättring har Probihorse-systemet tre produkter utöver Natur Probihorse:
Urmineral, Lermineral samt Snäckskalskross. Det är tre enkla och mycket användbara basprodukter, 100% naturliga och tillför jorden det som behövs utifrån sina förutsättningar. De ovanstående tre första råden kan alla göra oavsett marktyp. För att behandla marken rätt med någon av våra tre mineralblandningar, behöver man ta reda på vad för mark man har. Här nedan har vi skrivit lite om hur man kan göra det:


Bli expert på din egen mark!
obs faktaruta med tydlighet, jordarter osv, ph-värde

 

Att bli expert på sin egen mark är ett bra mål - inget kan känna till marken så bra som den som är där varje dag, observerar förändringar, vad som växer bra, var det samlas vatten osv.  

En bra jord är i balans både kemiskt, fysiskt och biologiskt. De tre aspekterna behövs så att jorden kan bevara sin fuktighet på en balanserad nivå och bibehålla näringsämnen. Samtidigt bör jorden vara luftig och inte “fet”. Jordens pH-värde är avgörande, annars kan växterna inte ta upp mineraler och näringsämnen. Ett bra pH-värde är grunden för frisk växtlighet och hälsosam jord. Vad som växer på marken berättar om hur jorden mår och om jorden är sur eller basisk (mer info om detta kommer i följande artiklar). Därför är det viktigt att lära känna sin mark ordentligt. Finns det kala fläckar? Har vissa grödor koloniserat delar av hagen? 

Varje plats är unik och det första man behöver göra är att ta reda på vad för slags jord man har. Är det sandjord? Lera? Allra enklast är att känna på jorden: är det sandjord har den svag struktur, är ofta finkornig och blir lätt torr. Är jorden klibbig, är det mycket lera i den.

 

Är ph-värdet surt, sprid Snäckskalskross för betesmark, gärna i kombination med gödsling samma år. Hästbetesmarker tenderar att vara försurade efter några år. Snäckskalskross kan spridas medan hästarna går i hagen då det är 100% säkert för dem. Ca 250-300 kg/ha är en bra måttstock. Börja alltid med att rätta till ph-värdet, för om det inte är i ordning kan växterna inte ta upp mineraler och andra näringsämnen.

Om ph-värdet är ok, kan man börja arbeta med strukturen. För sandjord rekommenderas Lermineral och för lerjord rekommenderar vi Urmineral. Lermineral tas upp av jorden och ökar det fuktighetshållande humuslagret och bidrar till ett levande mikroliv i jorden.
 

 

Aprilkväll med gräs på väg upp
Aprilkväll med gräs på väg upp

Ge marken tid

Ju mer långsiktigt man tänker ju bättre blir betesmarken med tiden. Om marken är skadad behöver den få tid att återhämta sig. Om marken varit i odling, kan man inte förvänta sig att det är bra betesmark efter ett år.

Beroende på markens utgångsläge, historik och komposition kan det ta tid innan betet är helt återställt och bra för hästar. Underhåller man sedan marken varje år har man glädje av frisk och hälsosam mark i alla år framöver.

Med några enkla medel kan marken dina hästar går på bli till en hälsosam, frisk plats både för hästarna men även för många andra djurarter och för biodiversiteten! Ett tips är att fotodokumentera från början, och se resultatet växa fram under åren som kommer. Det är så stor skillnad både på marken och på hästarnas välmående! Det är också roligt att visa som hjälp till andra hästägare, att våga se och ta tag i den här biten av hästhållning.En snygg äng är inte alltid en frisk äng

Man kan se hur en äng eller betesmark mår genom att titta på vilka växter som trivs där. I övergångsfasen till god hästmark, ser det inte alltid snyggt ut. Det finns ofta ett antal problemområden på ängen, där vissa växter tagit över. Det kan vara skräppor, brännässlor, smörblommor eller giftiga växter som stånds, johannesört, mm. Anledningarna kan vara flera, tex att marken gödslats med  konstgjort gödselmedel eller så kan den vara fattig på strukturmaterial (organiskt material). Vad som växer där naturligt är till hjälp för att se hur jorden mår. Vi kommer att fördjupa oss i detta i följande artikelserie.

Strukturmaterial i form av välbrunnet gödsel (speciellt på näringsfattig mark) eller gammalt hö (kasserat hö är prima att sprida ut på bete som behöver mer organiskt strukturmaterial) och mineraler gör ofta jobbet bättre än att för hand plocka bort oönskade växter!

Till exempel är den giftiga växten Stånds en sådan växt som trivs på näringsfattiga jordar med dåligt mikroliv. Genom att gödsla och spreja Natur Probihorse regelbundet har man snart en betesmark där inte stånds trivs. Självklart vågar man inte låta hästar gå där det finns stånds, och måste man så drar man upp dem. Men att bara dra upp dem och hoppas att de försvinner på så vis, är en orättvis kamp där ogräset antagligen vinner. Antalet timmar det tar att dra oönskade ogräs är långt mycket mer än att hjälpa marken att bli bra.

Med tålamod och rätt behandling, försvinner det oönskade som växer där. Man spar mycket tid på att göra så, som man kan lägga på sina hästar istället. Låt det ta tid och räkna med att det inte ser så bra ut under övergångsfasen. Tex kan oönskade växter som ängssyra stanna i flera år, innan de förbättrade jordförhållandena gör att den helt enkelt ger upp och inte trivs på platsen längre. För varje år ser man förbättringar längs vägen.

 

Örtremsa

En riktigt bra investering som man kan göra om man vill göra betesmarken mer rik på varierande och bra örter, är att plantera en örtremsa vid hagen. Fröerna från örterna kan sedan kontinuerligt spridas över betesmarken. Vi kommer att skriva en enskild artikel om det i vår artikelserie Probihorse: Hållbar Hästhållning. Innan den har publicerats, kan man läsa lite om örter här.

 

Biologisk mångfald ökar hästens valmöjligheter

Mångfald i betesmarkerna ökar hästens förmåga att välja själv vad de behöver just då. De äter av växternas toppar istället för att alltför snabbt beta ner allting till marken. Hästarna mår bättre av att veta att det finns varierande växtslag att äta. Undersökningar har visat att hästarna rör sig mer på artrika betesmarker, då de själva föredrar variation i sin kost. Artvariation förändrar också strukturen på betesmarken. Gräset blir längre och fastare med högre fiberinnehåll, samtidigt som det blir hållbarare mot nedtrampning.

Probihorse-systemet för Hållbar Hästhållning är främst inriktat på mikrobiologi och bakteriernas liv i mark och växtlighet. Produkterna för Hållbar Hästhållning arbetar för att stärka positiva beståndsdelar och hämma negativa (patogena) organismer. I jorden arbetar Probihorse produkter för reparation av jordens liv och mikrobalans i jorden. Så här förbättras markkvaliteten:

 

Probihorse fungerar enligt ett cirkulärt system:

 • Frisk jord ger hälsosamt foder, vilket gör hästen frisk.
 • Gödslet som hästen producerar blir även det av mycket god biologisk kvalitet och används igen i jorden.
 • Jordens mikroliv förbättras med hjälp av Natur Probihorse, som innehåller levande aktiva mikroorganismer.  


obs göra kretsloppscirkel!!!

Genom att följa din betesmark och tillämpa Probihorse-systemet för Hållbar Hästhållning, kommer betesmarkerna att varje år bli friskare, hälsosamt hästbete, där olika gräs- och örtsorter växer. Växternas rötter kommer att bli starka och kunna stå emot perioder av väta och torka bättre.

Det är så spännande att se vad som händer! Efter ett tag dyker alla typer av örter upp på ängen. Det är en härlig upptäcktsresa för dig och för dina hästar, och för den biologiska mångfalden.


I följande avsnitt kommer vi att behandla de här ämnena:

 

 • Gödsel - en värdefull skatt
 • Aktiva hästar är friska hästar
 • Hästens grundläggande näringsbehov och matsmältning
 • Hur motverkar vi kompakta söndertrampade hagar?
 • Hästen som hobby - tid, pengar och hästhälsa
 • Oönskade växter i hagen 
 • Örter
 • Höproduktion för hästar
 • Mer om betesmarker
 • Smarta lösningarKällor: 
1. (källa: ^ Fonseca, Á (2006-01-01). Dr Gábor Péter, Professor Carlos Rosa. red (på en). Phylloplane Yeasts. The Yeast Handbook. Springer Berlin Heidelberg. sid. 263-301. doi:10.1007/3-540-30985-3_13. ISBN 978-3-540-26100-1. 

Här finns länkar till produkterna som nämndes i inlägget:
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-

Schema och dosering:
 

 • Natur Probihorse: 

20 liter mikroferm / ha / ängsbehandling upplöst i 500-1000 liter vatten
1-3 gånger per växtsäsong. 

 

 • Gödselspridning:

Sprid helst på hösten. Vid Probihorse-fermenterad gödsel, kan markerna användas efter kortare tid pga minskad risk för parasitspridning.
Vid spridning av gödsel som inte fermenterats med Natur Probihorse, spraya enligt dosering över i samband med gödsling.

 

 • Ph-värde:
Vid lågt ph-värde, sprid ut Snäckskalskalk för betesmark för långsiktig tillförsel av kalcium och andra spårmineraler. Går att sprida samtidigt som hästar betar på marken, 100% säkert för hästar.
Kan även spridas i samband med gödsling av betesmark.

Låga mineralvärden:
Till sandjord: Sprid Lermineral. Lermineral gör att torra sandjordar håller fukten bättre vilket främjar humuslager och mikroliv. Ger växternas rötter bättre chans i torra förhållanden.
Till jord med tillräcklig mängd lera: Urmineralgranulat. Återför organiska mineraler till mark och växter. Långtidsverkande (3-5 år) och tas upp av växter efterhand som de har behov av det. 
Både Lermineral och Urmineral gör att växterna får ett bättre näringsinnehåll och högre mängd verksamma mineraler i den form som är bäst för betande djur.

Båda två kan spridas när som på betesmark. Säkert att sprida när det går hästar där.
Snäckskalskalk Läs Mer
Lermineral Läs Mer
Urmineralgranulat Läs Mer